Sut i wneud cawl: ryseitiau ac awgrymiadau coginio

Croeso i’r ysgol gawl!

Cawl mewn gwirionedd yw cynfas gwag y byd coginio. Mae’n glyd, yn gyfforddus, yn sentimental, fel nwdls cyw iâr Nain pan mae’r oerfel arnoch chi. Mae’n gain, fel gazpacho llyfn a ffres mewn bwyty gyda chod gwisg. Iach, oherwydd gallwch chi ei lwytho i fyny gyda llysiau (neu fel arall dim byd iach ond yn dda i’r enaid). Hawdd a rhad, fel y cawl nwdls ramen a’ch cynhaliodd trwy’ch blynyddoedd coleg, neu’n gymhleth a moethus fel powlen ramen draddodiadol yn llawn cynhwysion.

Fe wnaethon ni greu Ysgol Gawl i wthio ffiniau eich sgiliau cawl (a’n rhai ni) mewn ychydig oriau’n unig bob wythnos. Mae ganddo inspo cawl ar gyfer pob chwaeth, diet, cyllideb, ffordd o fyw, a lefel sgiliau, o’r math “Rwy’n agor can fel arfer” (wow, Campbell’s!) i’r “Rwy’n coginio fy ffordd trwy Ottolenghi”.

Yn y gweithdy hwn, byddwch yn dysgu popeth am y mathau o gawl, y cyflenwadau a’r offer y bydd eu hangen arnoch, a’r triciau ar gyfer gwneud cawl. Ac ymddiried a chredu, bydd ryseitiau. Cymaint o ryseitiau.

Mae’n mynd i fod yn llawer o hwyl, ac erbyn diwedd yr ysgol gawl byddwch chi’n gwybod hanfodion gwneud cawl, felly byddwch chi’n gallu gwneud eich cinio eich hun, dim angen ryseitiau.

Ydy cawl yn iach iawn?

Um, ie, oherwydd ei fod wedi’i wneud â chariad, ac yn ôl astudiaeth yn 2021 rydyn ni newydd ei pharatoi, mae cariad yn canslo’r holl galorïau o hufen trwm yn ein hoff gawliau.

Ond o ddifrif, mae cawl yn eithaf iach ar y cyfan. A’r peth gwych am ei wneud gartref yw y gallwch chi ei wneud hyd yn oed yn iachach os dymunwch. Defnyddiwch broth cyw iâr â sodiwm isel neu peidiwch ag ychwanegu halen at eich cawl cartref. Cyfnewid hufen trwm am hanner a hanner neu laeth. Ychwanegwch lawer o lysiau ychwanegol. (Awgrym: mae llysiau gwyrdd ychwanegol yn gweithio’n dda mewn bron unrhyw fath o gawl.)

I gael rhagor o wybodaeth am gawl ac iechyd, gweler: Ydy Cawl yn Iach? Ie, Souper Duper ydyw yn bennaf.

Mae cymaint o ffyrdd i gategoreiddio cawl. Ar gyfer pob un o’ch bwydydd allan yna (sori), mae dosbarthiad yr hen ysgol o fathau o gawl mewn gwirionedd yn seiliedig ar gawl trwch.

Fel arall, gallech gategoreiddio cawl yn ôl eu nodwedd fwyaf adnabod, fel y gwnawn at ddibenion Ysgol Gawl:

 • Cawliau llysiau: gwyrdd, bresych, minestrone, nionyn
 • Cawliau caws: cawl cwrw a chaws, cawl cheddar brocoli
 • Cawl nwdls: nwdls cyw iâr, pho, ramen, pasta a ffagioli
 • Cawliau cig: cawl hamburger, stiw cig eidion, cawl tortilla cyw iâr
 • cawl oer: gazpacho, ciwcymbr, borscht
 • Cawliau hufennog: hufen stwffio, clam chowder, chowder tatws pob
 • Cawl ffa: chili, cawl pys gwyrdd, cawl corbys, cawl taco

Tagiwch eich hun. Rydyn ni’n Gawl Tatws Pob oherwydd rydyn ni’n drwchus ac wedi’u pobi!

A siarad am nwyddau wedi’u pobi, mae yna rai mewn cytew hyd yn oed superCawl cawl sy’n gwneud i ni eisiau POB carbs.

Er ei fod yn aml yn cael ei ddiswyddo i ddisgyn neu aeaf, mae cawl yn wir yn bleser trwy gydol y flwyddyn. Onid ydych yn ein credu? Dyma primer cawl cyflym fesul tymor.

 • Gwanwyn. Mae cawliau ysgafn gyda thro hufennog neu swmpus yn berffaith ar gyfer y gwanwyn, fel cawl asbaragws neu gawl haidd.
 • Haf. Mwynhewch gawliau oer fel gazpacho ar gyfer cinio ar ddiwrnodau poeth ac amlygwch lysiau haf tymhorol (fel mewn cawl letys, cawl basil tomato, neu gawl pupur wedi’i stwffio).
 • Hydref. Dathlwch y ffres gyda phwmpenni, sgwash a zucchini, waw! Rhowch gynnig ar gawl sboncen cnau menyn, cawl corn pwmpen, neu gawl sboncen kabocha.
 • Gaeaf. Mae’r gaeaf yn un trwm, cigog (neu ffa, i’n ffrindiau llysieuol), cawl ‘stick-to-the-asennau’ fel stiw cig eidion, chowder tatws pob, a chowder clam, i gyd gyda thalp mawr o fara ŷd neu fara surdoes, wrth gwrs.

Mae lefelau i’r cawl hwn. Dyma fanteision ac anfanteision y gwahanol fathau o gawl y gallwch eu prynu neu eu gwneud:

Nawr, dyma’ch pecyn cychwyn cawl hanfodol gyda’r HOLL wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i ddechrau coginio’n araf.

tîm cawl

Rhan o harddwch gwneud cawl yw eich bod yn llythrennol angen 2 ddarn hanfodol o offer: pot mawr a chyllell. Fodd bynnag, bydd styffylau cegin eraill yn ddefnyddiol: bwrdd torri, lletwad, llwy droi, a chwpanau a llwyau mesur. Hefyd, yn dibynnu ar y math o gawl rydych chi’n ei wneud, efallai y bydd angen i chi fynd allan o’r cymysgydd a/neu’r hidlydd.

Hanfodion Broth

Mae cawl da yn hanfodol i gawl da, felly mae’n rhywbeth rydych chi wir eisiau ei flasu y tu mewn a’r tu allan, hyd yn oed os ydych chi’n prynu cawl wedi’i wneud ymlaen llaw yn y pen draw, ac nid oes dim o’i le ar hynny. Yn wir, gallwch edrych ar ein crynodeb o’r ciwbiau bouillon a’r dechreuwyr cawl gorau. Hefyd, mae’r gwyddonydd bwyd ardystiedig Jessica Gavin yn darparu ystod eang o opsiynau cawl a brynwyd mewn siop, gan gynnwys:

 • Ciwbiau Bouillon neu ronynnau
 • Seiliau stoc
 • Stociau a broths o un crynodiad

Fel arall, gallwch ddewis gwneud eich stoc eich hun, sydd ddim yn anodd. Mae’r awgrymiadau hyn yn ddefnyddiol os ydych chi’n newbie.

Ac yn awr y rhan orau: y ryseitiau! Dyma gasgliad craidd o gawl gan rai o’n hoff flogwyr bwyd, ond mae croeso i chi dynnu llwch oddi ar yr hen lyfrau coginio sydd ar eich silff neu chwilio’r rhyngrwyd am ryseitiau at eich dant.

Casgliadau Ryseitiau Gwych

Ryseitiau yn ôl Math

 • Cawliau llysiau: cawl reis gwyllt, cawl llysiau
 • cawl fegan: cawl letys, minestrone
 • Cawliau hufennog: chowder tatws pob, clam chowder
 • Cawl ffa: 15 cawl ffa, cawl ham a ffa
 • Cawl nwdls: cawl nwdls cyw iâr, ramen
 • Cawliau caws: cawl cwrw a chaws, cawl cheddar brocoli
 • Cawliau cig: stiw cig eidion, chili, cawl tortilla cyw iâr
 • cawl oer: gazpacho, borscht
 • Cawliau Paleolithig: cawl rholyn bresych, cawl pastai pot cyw iâr
 • Cawliau cetogenig: cawl pupur wedi’i stwffio, cawl tortilla cyw iâr
 • Cawliau rhyngwladol: harira, maafe

Iawn – mae gennym ni ein tîm, rydyn ni’n sâl i’r tagellau mewn cawl, ac rydyn ni’n stocio gyda’r HOLL ryseitiau. Mae’n amser dechrau coginio!

I’w gadw’n syml, gwnewch eich cawl ar y penwythnos ac yna bydd gennych rywbeth blasus i’w sipian a’i sipian arno drwy’r wythnos.

Mae Diwrnod 1 yn ymwneud â gwneud y broses goginio mor hawdd a diymdrech â phosibl. Dyma rai pethau y byddwch am eu cyflawni ar y diwrnod paratoi.

 • Cynllun. Penderfynwch pa gawl rydych chi am ei goginio. Gwiriwch!
 • Siop. Ewch i’r siop groser, marchnad ffermwyr, neu Instacart a chael y cynhwysion y bydd eu hangen arnoch.
 • Dyletswyddau. Dyma’r paratoad y gallwch ei wneud ddiwrnod ymlaen llaw.
  • Broth. Os na chawsoch chi broth wedi’i brynu mewn siop, heddiw yw’r diwrnod i chwipio swp neu gloddio yn eich rhewgell i dynnu’r cawl cartref rydych chi wedi bod yn ei arbed am gyfnod fel hyn allan. Dim cawl? Dim problem. Er na fydd y blasau mor gymhleth, gallwch ddefnyddio ciwb bouillon, sylfaen bouillon, neu hyd yn oed ddŵr wedi’i dymoru’n dda.
  • Llysiau. Ewch mise en lle. Mae’n Ffrangeg ar gyfer paratoi eich cynhwysion ymlaen llaw. Rydych chi’n gwybod sut mae coginio’n dangos bod yr holl gynhwysion yn cael eu rhannu yn y swm cywir yn bowlenni bach ciwt a chrebyddion? Hynny yw mise en lle, ac mae’n anhygoel, er bod rhai ffyrdd mwy effeithlon o’i wneud. Er nad yw perlysiau sych, sbeisys a sesnin yn llawer o broblem i’w mesur ar y diwrnod mawr, mae’r rhannau mwyaf llafurus o baratoi cawl yn tueddu i fod yn gysylltiedig â pharatoi llysiau. Felly golchwch y cynnyrch hwnnw, a phliciwch, torrwch, sleisiwch, a gratiwch i ddymuniad eich calon. Yna gallwch chi roi’r cyfan yn yr oergell fel ei fod yn barod i’w ddefnyddio drannoeth. Sylwch: Mae tatws amrwd wedi’u torri’n brownio’n gyflym, felly arbedwch eich paratoi tatws ar gyfer y diwrnod y byddwch chi’n gwneud eich cawl.
  • Cigoedd. Y peth pwysicaf yw sicrhau bod eich cig allan o’r rhewgell ac wedi dadmer. Byddwch hefyd eisiau tocio unrhyw fraster dros ben (er ein bod yn argymell ei adael ymlaen i gael blas) a thorri’r cig yn ddarnau bach os yw’n dal ar ffurf un darn mawr o gig.
  • Proteinau llysiau. Yn union fel cigoedd, byddwch chi eisiau gwneud yn siŵr eu bod nhw allan o’r rhewgell ac wedi dadmer dros nos ar gyfer cigoedd o blanhigion. Os ydych chi’n defnyddio ffa sych yn eich rysáit, dechreuwch eu socian y noson cyn coginio. Ac os ydych chi’n defnyddio ffa tun, peidiwch â phoeni, rydyn ni’n gwneud hynny hefyd.

Mae’n amser coginio! Dilynwch y cyfarwyddiadau rysáit i baratoi eich cawl. Heb rysáit, mae’r camau i wneud cawl yn gyffredinol yn mynd rhywbeth fel hyn ar gyfer cawl cig a llysiau sylfaenol iawn:

 • brownio’r cig
 • Coginiwch aromatics (garlleg, winwnsyn, sialóts)
 • Ychwanegwch lysiau a chigoedd eraill ynghyd â pherlysiau a sbeisys.
 • Gorchuddiwch yr holl gynhwysion gyda broth a mudferwch nes eu bod yn barod i’w bwyta.

Gallwch ddilyn y fframwaith cyffredinol hwn i wneud eich cawliau eich hun ar ôl i chi raddio o’r ysgol gawl, er ei bod yn syniad da dilyn rysáit yr ychydig weithiau cyntaf i gael teimlad o sut mae’n gweithio.

Gellir cadw cawl yn yr oergell am hyd at 5-7 diwrnod os caiff ei storio mewn cynhwysydd aerglos, ond mae’r rhan fwyaf o gawliau hefyd yn rhewi’n eithriadol o dda.

Rydym yn argymell rhewi’r cawl mewn bagiau storio bwyd maint galwyn (mae yna dunelli o opsiynau silicon y gellir eu hailddefnyddio, ecogyfeillgar ar gael y dyddiau hyn) wedi’u gosod yn fflat. Unwaith y bydd wedi’i rewi’n llawn, bydd gennych ddalen solet o gawl sy’n hawdd ei storio yn eich rhewgell heb gymryd gormod o le. Gallwch storio’r cawl yn y rhewgell am hyd at 3 i 6 mis.

Extras gwneud cawl HWYL. Dyma ein ffefrynnau, ond gwyddoch, os ydych chi’n hoffi unrhyw fwyd, mae’n debyg y gallwch chi ei roi mewn cawl neu gawl gyda chanlyniadau gwych.

 • Peidiwch ag anghofio y tanddwr. Cracers, bara crystiog, sglodion tortilla, sglodion tatws, sglodion tatws, ffyn seleri…. mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.
 • Addurnwch â mawredd. Gellir dadlau mai garnishes a garnishes yw un o’r rhannau gorau o bowlen dda o gawl. Cadwch rai perlysiau ffres, caws wedi’i gratio, nionod wedi’u torri’n fân, cnau wedi’u tostio, afocado, hufen sur, saws poeth, cig moch crymbl, winwns werdd, jalapeños, a lemonau a leimiau ffres wrth law i ddatrys y rhan fwyaf o bosau condiment cawl.
 • Trowch eich caniau yn “NI ALLAF HYD YN OED”. Mae cawliau tun fel arfer ychydig yn drist, hyd yn oed ar eu dyddiau gorau. Gall perlysiau ffres fynd yn bell i fywiogi eu blasau, ac mae cawliau hufen gooey o gan yn cael eu perswadio gan ychwanegu ychydig o asid fel sudd lemwn neu leim ffres, neu finegr.
 • Gwnewch gawl yn seren yn eich parti nesaf. Mae cawliau sy’n rhy dda i beidio â’u rhannu yn ganolbwyntiau gwych ar gyfer bwrdd charcuterie, wedi’u hamgylchynu gan bob math o bethau blasus fel brechdanau caws wedi’i grilio a ffyn bara ar gyfer dipio, a ffrwythau ffres ar gyfer cyferbyniad braf a chandy.

Diolch am ymuno â ni yn Ysgol Cawl! Rydyn ni’n gobeithio ein bod ni wedi’ch ysbrydoli chi i fachu potyn a dechrau coginio, ac rydyn ni’n gobeithio ein bod ni wedi’i gwneud hi’n hawdd i fyny’ch gêm gawl. Nawr: parod, parod, sluuuuuurp…

Leave a Comment

Your email address will not be published.