Sut i wneud cyw iâr tandoori heb ffwrn – 5 awgrym hawdd

Mae gan fwyd Gogledd India amrywiaeth o brydau cyw iâr i’w blasu. Ond y rysáit y mae pawb yn y wlad yn ei garu yw cyw iâr tandoori. Mae’r pryd hwn ar gael ym mhob bwyty, caffi a stryd. Ar ben hynny, mae hefyd yn ddechreuwr enwog mewn llawer o bartïon a phriodasau. Fodd bynnag, pan ddaw’n fater o baratoi’r pryd hwn gartref, efallai y bydd rhai ohonom yn ei chael hi’n anodd os nad oes gennym dandoor neu ffwrn. Ond, hyd yn oed heb yr offer hyn, nid yw gwneud cyw iâr tandoori mor heriol â hynny. Mae awgrymiadau a thriciau penodol ar gyfer gwneud cyw iâr tandoori gartref. Cymerwch olwg ar rai o’r awgrymiadau isod:

(Darllenwch hefyd: Caru Tikka Cyw Iâr? Rhowch gynnig ar y 5 Byrbryd Tikka Cyw Iâr Fusion Blasus hyn)

Dyma 5 awgrym ar gyfer gwneud cyw iâr tandoori gartref heb ffwrn

1. Dull ffrio mewn padell

Dyma un o’r dulliau mwyaf cyffredin a hawsaf o wneud cyw iâr tandoori gartref heb ffwrn. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw paratoi gwaelod y cyw iâr tandoori a’i ffrio mewn menyn. Gwnewch yn siŵr ei goginio ar wres isel neu ganolig, fel ei fod yn coginio’n dda y tu mewn. Os ydych chi eisiau ychwanegu blas myglyd ato, cymerwch ddarn o siarcol, cynheswch ef ac ychwanegwch ychydig o ghee. Rhowch y cyw iâr tandoori ar ben hwn, a bydd eich tŷ cyfan yn arogli’n flasus!

2. Uchod gasoline

Mae’r dull arall hwn hefyd yn hawdd. Yma byddai angen grât fetel y byddai’n rhaid i chi ei gadw uwchben y llosgwr. Yna brwsiwch ef ag olew a chadwch y darnau cyw iâr ar ei ben. Trowch nhw drosodd fel eu bod yn coginio’n gyfartal ar bob ochr, a dylai eich cyw iâr tandoori fod yn barod mewn dim o amser.

3. dull microdon

Dyma’r dull symlaf ac nid yw’n cymryd llawer o amser. Fodd bynnag, byddai angen microdon modern arnoch gyda gosodiadau gwahanol. Unwaith y bydd eich cyw iâr wedi’i farinadu wedi’i orffen, cadwch ef yn y microdon am dri munud a gadewch iddo goginio. Fel hyn, mae’r cyw iâr yn coginio ar y tu mewn ac yn llosgi ychydig ar y tu allan. Gwiriwch ef yn y canol, yna coginio am ychydig mwy o funudau yn ôl yr angen.

(Darllenwch hefyd: 7 Ryseitiau Tikka Cyw Iâr y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt)

4. Coginiwch dros Angeethi

Mewn llawer o gartrefi traddodiadol, mae pobl yn defnyddio’r angeethi confensiynol. Efallai y bydd rhai ohonom hyd yn oed yn ei ddefnyddio i goginio cyri arbennig. Felly y tro hwn, beth am wneud ychydig o gyw iâr tandoori ar ei ben? Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw lapio’r cyw iâr wedi’i farinadu mewn ffoil a’i ddal dros yr angeethi i’w goginio. Unwaith y bydd wedi’i wneud, gwasanaethwch a mwynhewch!

5. Ffrio aer

Os ydych chi’n un o’r rhai nad ydyn nhw eisiau defnyddio llawer o olew neu fenyn wrth goginio, yna ffrio aer yw’r dull gorau. Gydag ychydig iawn o olew, bydd plât llawn o gyw iâr tandoori blasus yn barod mewn munudau.

Felly y tro nesaf y byddwch chi’n gwneud cyw iâr tandoori gartref, cadwch yr awgrymiadau hyn mewn cof!

Leave a Comment

Your email address will not be published.