Sut i Wneud Cyw Iâr yn Dendr ac yn Sudd – Awgrymiadau a Thriciau Pro

Cyw iâr yw un o’r cigoedd mwyaf poblogaidd sydd ar gael. Gellir bwyta’r cynhwysyn amlbwrpas hwn nad yw’n llysieuol ar gyfer brecwast, cinio, swper, neu hyd yn oed fel byrbryd canol pryd. Waeth sut rydych chi’n paratoi’r cyw iâr, mae bob amser yn flasus i’w fwydo i mewn i ddanteithion cyw iâr amrywiol. Yr eiliad y byddwch chi’n brathu i mewn i ddarn llawn sudd, tyner o gyw iâr, mae’ch ceg yn siŵr o ddechrau glafoerio. Nid yw’r broses o drochi’r darn o gyw iâr mewn saws blasus ac yna ei roi yn eich ceg yn ddim llai na therapiwtig. Mae’n debyg y bydd popeth sy’n siarad am ddeiet a cholli pwysau wedi diflannu mewn ychydig funudau.

Fodd bynnag, mae’r broses o wneud cyw iâr yn dendr ac yn llawn sudd yn hollbwysig cyn i unrhyw beth gael ei goginio. Felly, dyma rai awgrymiadau a thriciau hawdd a all eich helpu i gynhyrchu darnau cyw iâr blasus, llawn sudd, tyner. Edrychwch.

Dyma restr o rai awgrymiadau a thriciau y dylech roi cynnig arnynt:

Darnau cyw iâr wedi’i farinadu

Mae paratoi marinâd cyn coginio unrhyw fath o gyw iâr yn bwysig iawn i’w gadw’n llawn sudd ac yn flasus. Wrth i chi farinadu’r cyw iâr, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw’r marinâd yn llaith a chwiliwch y cyw iâr am ddim llai na 3-4 awr; hyd yn oed yn well os gadewch iddo amsugno’r holl ddaioni dros nos, yn enwedig yn achos cyw iâr wedi’i grilio a tandoori. Mae iogwrt a llaeth enwyn yn cynnwys ensymau ac asidau sy’n gweithio gyda’i gilydd i dorri i lawr y proteinau mewn cig cyw iâr, gan ei wneud yn fwy tyner.

taro

Defnyddiwch yr offeryn curo cig i guro’r cig yn gyfartal dros yr wyneb cyfan. Ewch yn ôl ac ymlaen dros y cig nes ei fod mor denau ag sydd ei angen arnoch ar gyfer y rysáit rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hon yn ffordd wych o baratoi cig gan ddefnyddio dulliau syml fel grilio a rhostio.

Basio

Bastio yw’r broses o arllwys olew neu fenyn (neu unrhyw ffynhonnell arall ar gyfer coginio cyw iâr) dros y cyw iâr wrth iddo goginio. Mae’r bating yn helpu’r cyw iâr i ddosbarthu’r sudd yn gyfartal wrth brosesu. Os ydych chi’n grilio neu’n pobi, tynnwch y cyw iâr allan bob 20-30 munud i arllwys yr olew neu’r menyn drosto.

Dull coginio isel ac araf

Mae coginio’n araf yn rhoi amser i’r blasau a’r sudd dreiddio i’r darnau cyw iâr, gan roi hyd yn oed mwy o sudd iddynt. Mae’n gweithio orau gyda chluniau asgwrn-mewn a chigoedd tywyll eraill, neu gallwch rostio cyw iâr cyfan fel hyn.

Rhowch gynnig ar y triciau hawdd hyn a rhowch wybod i ni sut maen nhw’n gweithio i chi yn yr adran sylwadau isod. Os oes gennych unrhyw driciau hawdd, rhowch wybod i ni!

Leave a Comment

Your email address will not be published.