Sut i wneud mefus cacennau caws wedi’u stwffio

Nid yw lleihau eich cymeriant carb yn golygu bod yn rhaid i chi dorri pwdin allan. Mae mefus wedi’u stwffio yn dileu’r angen am gramen bastai ond yn cadw blas diflino cacen gaws mefus. Ac y maent llawer haws i’w wneud

Darganfyddais y danteithion syml a chain hyn ar TikTok: maen nhw’n fefus wedi’u haneru gyda rhew caws hufen wedi’i bibellu yn y canol. Mae cracer graham wedi’i falu neu ysgeintio ar ei ben yn ddewisol.

Gyda dathliadau olaf yr haf eleni rownd y gornel, roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau mynd â nhw i’r coginio nesaf. Felly, rhoddais gynnig arnynt drosof fy hun.

Sut i wneud mefus wedi’i stwffio gan gacen gaws (siocled a fanila)

Ar ôl gweld sawl rysáit ar TikTok, penderfynais ddilyn un o MirlandrasKitchen.com yn llac. Dyma’r cynhwysion a ddefnyddiais:

  • 2 bwys o fefus mawr
  • ½ cwpan menyn heb halen (1 ffon), tymheredd yr ystafell
  • 8 owns caws hufen chwipio
  • 2 i 3 cwpan o siwgr powdr (i flasu)
  • diferyn fanila
  • ½ cwpan powdwr coco heb ei felysu neu 4 llwy de o gymysgedd siocled poeth (ar gyfer y mefus wedi’u gorchuddio â siocled)

Cymysgais y pum cynhwysyn cyntaf gyda’i gilydd, yna es i ychwanegu powdr coco i un o’r bowlenni. Fodd bynnag, ni allwn ddod o hyd i’r coco. Yn lle hynny, defnyddiais gymysgedd siocled poeth Starbucks ac ychwanegu tua pedair llwy de i bowlen. Gweithiodd yn wych a dileu fy mhryder bod y powdr coco yn rhy chwerw.

Ar ôl golchi a thorri’r mefus, sy’n cymryd peth amser, dwi’n cyfaddef, rhoddais y rhew fanila mewn bag bach a’r rhew siocled mewn bag bach arall. Fe wnes i dorri blaen pob bag a dechrau pibellu’r rhew. Cymerodd y cam hwn fwy o amser na’r disgwyl hefyd (dwi’n dyfalu oherwydd fy mod yn wneuthurwr pwdinau hobi). Pan wnes i wneud, nid oedd yn edrych mor brydferth â delweddau eraill yr oeddwn wedi’u gweld, ond roeddwn yn dal yn falch gyda’r canlyniad.

Awgrym ychwanegol: Gall mefus wedi’u stwffio fod ychydig yn flêr, yn enwedig os ydych chi’n eu gweini ar ddiwrnod poeth. Gwnewch yn siŵr bod chopsticks yn ddefnyddiol fel y gall eich gwesteion fachu sleisen heb orchuddio’u bysedd ag eisin.

Fy rheithfarn olaf? Mae’r rhain yn hollol flasus ac yn gam i fyny o fefus wedi’u gorchuddio â siocled. Maen nhw’n cymryd mwy o amser nag y byddech chi’n ei ragweld oherwydd mae’n rhaid i chi baratoi’r aeron a gwisgo’r rhew, ond maen nhw’n werth yr ymdrech. Y tro nesaf, byddaf yn ychwanegu ychydig o cracker graham i ben pob mefus i roi ychydig o wasgfa iddynt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.