Sut i Wneud Peis Pwysau Melfed Coch Llugaeron

LLUN: LUCY SCHAEFFER; ARDDULL BWYD: BROOKE CAISON

Ysbrydolwyd y harddwch gwladgarol hyn gan y gacen melfed goch glasurol, cacennau whoopie, a’r angen am bwdin hwyliog a hawdd ar gyfer y 4ydd o Orffennaf. Red Velvet Mae cwcis gyda hufen chwipio gwyn blewog a rhew caws hufen llus yn rhoi tro hwyliog ar y bastai whoopie clasurol nad oeddem hyd yn oed yn gwybod bod ei angen arnom.

Cafodd Whoopie peis eu henw o wlad Iseldiroedd Pennsylvania, lle roedd menywod Amish yn pobi twmpathau o does ychwanegol mewn ymdrech i osgoi gwastraff. Yna cafodd y cwcis caci eu brechdanu o amgylch haenen o rew hufennog, gan eu gwneud yn bwdin perffaith i bacio ar gyfer cinio a byrbrydau wrth fynd. Pan ddaeth plant Amish o hyd i’r danteithion hyn yn eu bocs bwyd, byddent yn gweiddi “Whoopie!” ac nid ydym yn eu beio.

Yn gyfeillgar i blant ac yn hynod syml, mae gan y danteithion hyn haen o llus ffres i wrthbwyso melyster y cwcis melfed coch a rhew caws hufen chwipio. Maent hefyd yn ychwanegu pop o liw, gan drawsnewid y pastai whoopie gwylaidd yn bwdin perffaith ar gyfer Diwrnod Annibyniaeth.

Chwilio am fwy o inspo pwdin coch, gwyn a glas? Edrychwch ar ein rhestr o 40+ o Bwdinau 4ydd o Orffennaf!

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

12


dognau

Amser paratoi:

1

awr

0

munudau

Cyfanswm amser:

1

awr

0

munudau

cwcis melfed coch

1/2 cwpan

(1 ffon) menyn, wedi’i feddalu i dymheredd yr ystafell

1/4 cwpan

powdr coco heb ei felysu, wedi’i hidlo

1 llwy fwrdd.

lliwio bwyd coch

1/2 cwpan

maidd cyfan

1 llwy fwrdd.

finegr gwyn wedi’i ddistyllu

Llenwi a Chynulliad

8 owns.

caws hufen, oer

1 1/2 cwpan

siwgr powdr, a mwy ar gyfer llwch

1 1/2 cwpan

hufen chwipio trwm

1/2 cwpan

pecans wedi’u tostio wedi’u torri

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

cwcis melfed coch

  1. Cynheswch y popty i 350° a leiniwch 2 daflen pobi gyda phapur memrwn. Mewn powlen ganolig, chwisgwch y blawd, powdr pobi, halen a soda pobi ynghyd.
  2. Gan ddefnyddio cymysgydd trydan ar gyflymder canolig, mewn powlen fawr neu mewn powlen o gymysgydd stand wedi’i ffitio â’r atodiad padl, curwch y menyn nes ei fod yn blewog, tua 2 funud. Ychwanegwch y siwgr gronynnog a’i guro, gan grafu i lawr ochrau’r bowlen hanner ffordd drwodd, tan tua 2 funud arall.
  3. Lleihau cyflymder cymysgydd i isel ac ychwanegu wyau un ar y tro, gan guro i ymgorffori ar ôl pob ychwanegiad. Ychwanegu powdr coco a lliw bwyd a churo ar gyflymder canolig nes ei fod yn llyfn ac yn debyg i rhuban, tua 1 munud yn fwy. Ychwanegu llaeth enwyn, finegr, a fanila a pharhau i guro nes ei fod wedi’i ymgorffori’n llawn. Efallai y bydd y gymysgedd yn edrych wedi torri neu ychydig yn geuled, sy’n normal.
  4. Ychwanegwch y cymysgedd blawd mewn 3 ychwanegiad, gan guro ar gyflymder isel i’w ymgorffori a chrafu’r bowlen i lawr ar ôl pob ychwanegiad. Cynhwyswch y rhediadau olaf o flawd gyda sbatwla rwber.
  5. Gan ddefnyddio sgŵp cwci 1 1/2 llwy fwrdd neu lwy fesur, llwyo toes ar daflenni pobi parod, 2 fodfedd ar wahân. Pobwch, gan gylchdroi sosbenni hanner ffordd, nes bod yr ochrau wedi setio ychydig a bod y top yn feddal, tua 10 munud. Gadewch i’r cwcis oeri ar daflen pobi am 10 munud, yna trosglwyddwch i rac gwifren a’i oeri’n llwyr.

Llenwi a Chynulliad

  1. Yn y cyfamser, gan ddefnyddio cymysgydd trydan ar gyflymder isel, mewn powlen canolig neu yn y bowlen o gymysgydd stand wedi’i ffitio â’r atodiad chwisg, curo caws hufen, siwgr powdr, fanila a halen nes ei fod yn llyfn yn edrych fel briwsion bras, tua 3 munud. Cynyddwch gyflymder y cymysgydd i ganolig a pharhau i guro nes ei fod yn llyfn, 2 i 3 munud yn fwy. Crafu i lawr ochrau’r bowlen. Gyda’r modur yn rhedeg, arllwyswch yr hufen yn araf i lawr ochr y bowlen a pharhau i guro nes bod copaon anystwyth yn ffurfio. Plygwch y cnau Ffrengig i mewn.
  2. Arllwyswch y rhew i mewn i fag peipio gyda blaen seren mawr. Storiwch yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w ddefnyddio.
  3. Trowch hanner y cwcis drosodd fel bod yr ochr fflat yn wynebu i fyny. Pibiwch haenen o rew ar bob un. Top gyda haen o lus a brechdan pob un gyda cwci arall. Golchwch y topiau gyda siwgr powdr.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

cacen melfed coch gyda llus

LLUN: LUCY SCHAEFFER; ARDDULL BWYD: BROOKE CAISON

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.