Sut i Wneud Pretzels Meddal Hersheypark Copycat Gartref

Mae pob pretzel a werthir yn Hersheypark yn cael ei wneud â llaw, o sypiau bach o does gyda dim ond chwe chynhwysyn syml: blawd pob-bwrpas, blawd bara, siwgr brown, siwgr gwyn, halen a menyn. (Llun: Carly Caramanna)

Peidiwch â’i wneud yn anghywir: efallai bod siocled wedi rhoi Hersheypark ar y map, ond mae’r parc thema gwasgarog ym mryniau tonnog Pennsylvania yn cynnig rhai o’r pretzels meddal gorau y byddwch chi byth yn dod o hyd iddynt. Ac, fel nod i darddiad y pretzel ychydig filltiroedd i ffwrdd, mae’r danteithion plethedig â llaw hyn yn cael eu gwneud gan ddefnyddio rysáit draddodiadol o’r Iseldiroedd Pennsylvania sy’n arwain at orffeniad menyn i bob brathiad blewog.

Daeth Pretzels i’r Unol Daleithiau am y tro cyntaf gyda gwladfawyr Ewropeaidd yn creu bywyd newydd yn Pennsylvania, ond Julius Sturgis a gyflwynodd y byrbryd hwn sy’n llawn carbohydradau. Sefydlodd yr entrepreneur angerddol becws pretzel masnachol cyntaf America yn Lititz, Pennsylvania, ym 1861. Yn dal i weithredu hyd heddiw, mae’r busnes teuluol yn gwahodd gwesteion i fynd ar daith o amgylch y ffatri hanesyddol, rhoi cynnig ar droelli eu pretzel eu hunain a mwynhau pretzels meddal yn ffres. pobi ar y safle.

“Mae pum cenhedlaeth o deulu Sturgis wedi gweithio yn y busnes ac mae’n dal i fynd yn gryf,” meddai Kurt Van Gilden, rheolwr cyffredinol Julius Sturgis Pretzel Bakery, wrth Yahoo Life. “Mae’r adeilad yn frith o hanes ac felly hefyd y pretzels. Yn y byd cyfnewidiol hwn, nid yn aml y mae traddodiadau’n aros yn fyw, ond mae traddodiad a hanes yn fyw ac yn iach ym Mecws Julius Sturgis Pretzel.”

Y gwerthoedd hynny hefyd yw canolbwynt Hersheypark, parc thema canolog Pennsylvania a agorodd gyntaf ym 1906 ac a oedd yn syniad i Milton Hershey, y cawr siocled a ailddiffiniodd yr hyn y gallai ac y dylai dinas ddiwydiannol fod. Wedi’i alw’n “y lle melysaf ar y Ddaear,” mae’r parc sy’n addas i deuluoedd bellach yn gartref i ddwsinau o reidiau, gan gynnwys rhai o’r matiau diod gorau yn y wlad, ond nid ydynt wedi anghofio eu gwreiddiau diymhongar.

Mae Whoopie Pies, a weinir yn Makin' Whoopie Pies Bakery yn Hersheypark yn rysáit Pennsylvania arall a weinir y tu mewn i gatiau'r parc thema.  (Llun: Carly Caramanna)

Mae pasteiod Whoopie, a weinir ym mhecws Makin’ Whoopie Pies yn Hersheypark, yn rysáit Pennsylvania arall sy’n cael ei weini y tu mewn i gatiau’r parc thema. (Llun: Carly Caramanna)

Er y gallwch ddod o hyd i staplau parc thema fel cŵn poeth a hambyrgyrs y tu mewn i’r parc, mae diwylliant bwyd lleol hefyd wedi’i integreiddio i’w fwydlenni ledled yr eiddo. Yn ogystal â pretzels meddal, dyfeisiwyd pasteiod whoopie o becws Makin’ Whoopie Pies yn y parc yn Amish yn gynnar yn y 1900au. Mae’r danteithion melys hwn yn cael ei gynnig mewn fersiynau lefel nesaf y gellir eu haddasu a’u gwneud-i-archeb, gyda blasau dyfeisgar fel melfed coch a chonffeti.

“Pan fydd pobl yn ymweld â Hersheypark, rydym am arddangos nid yn unig y gorau o siocled, melys a hallt, ond hefyd Central Pennsylvania, lle dewisodd Milton Hershey adeiladu ei ffatri a’i gymuned oherwydd ei leoliad hardd a’i wreiddiau ffermio,” Quinn Bryner, cyfarwyddwr cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer cyfranddaliadau Hershey Entertainment and Resorts. “Mae llawer o’n lleoliadau bwyd yn ceisio anrhydeddu treftadaeth ddiwylliannol Central Pennsylvania, o ddefnyddio cynnyrch llaeth lleol 100% yn yr hufen iâ yn Milton’s. [to serving] pretzels wedi’u gwneud â llaw a Whoopie Pies yn nhraddodiad yr Iseldiroedd Pennsylvania a ryseitiau bwyd cysur gan y mewnfudwyr Almaenig a Phwylaidd a ymgartrefodd gyntaf yn Pennsylvania. Mae Farm to Table yn fyw ac yn gicio yn Hersheypark.”

Er bod Hersheypark yn gartref i lawer o reidiau ac atyniadau, dywed rhai mai'r bwyd hanesyddol sy'n gwneud y parc yn fwy gwerth chweil.  (Llun: Carly Caramanna)

Er bod Hersheypark yn gartref i lawer o reidiau ac atyniadau, dywed rhai mai’r bwyd hanesyddol sy’n gwneud y parc yn fwy gwerth chweil. (Llun: Carly Caramanna)

Cyflwynwyd y pretzel meddal gyntaf fel cynnig byrbryd y tu mewn i Arena Hersheypark, dim ond camau o’r parc, ym 1998. Ar ôl pedair blynedd o werthiant sy’n tyfu’n gyflym, gwnaeth y pretzel ei ymddangosiad cyntaf y tu mewn i Hersheypark yn 2002. Nawr Mae dau leoliad gwasanaeth cylchdroi yn bodoli yn y parc thema, ciosg bwyd Pretzel House a Pharlwr Hufen Iâ Milton, rhan o ehangiad $150 miliwn diweddar y parc, Chocolatetown.

Yn rhyfeddol, mae pob pretzel a werthir yn Hersheypark yn cael ei wneud â llaw, o sypiau bach o does, a gyda dim ond 6 chynhwysyn syml: blawd pob pwrpas, blawd bara, siwgr brown, siwgr gwyn, halen a menyn.

Fel un sy’n hoff o ddanteithion parc thema sy’n ymweld â Hersheypark yn aml, mae’n well gen i’r pretzel gwreiddiol clasurol am ei ddaioni menynaidd. Eto i gyd, mae’r danteithion yn dod mewn amrywiaeth o flasau fel jalapeño, rhesin sinamon, a sglodion siocled. Maent hefyd ar gael gyda sawsiau dipio fel mwstard melys neu farug fanila. Ac, mae fersiynau gwahanol o pretzels bellach i’w cael ledled yr eiddo, fel bwrdd charcuterie pretzel a pretzel arddull Bafaria gyda chwrw, caws a siocled poeth.

Hyd yn oed gyda’r amrywiaethau o pretzels blasus a gynigir, mae fersiwn draddodiadol Hersheypark o pretzels meddal yn parhau i fod yn hynod boblogaidd: Yn ystod tymor 2021 yn unig, gwerthodd Hersheypark fwy na 150,000 o pretzels wedi’u gwneud â llaw y tu mewn i’w ddrysau.

Barod i dylino, rholio a throelli? Ymgynghorodd Yahoo Life â phobydd pretzel blaenllaw, y mae’n well ganddo aros yn ddienw, i ddatblygu rysáit pretzel meddal cartref sy’n dynwared y rhai a geir yn Hersheypark.

Yn Julius Sturgis Pretzel Bakery, y becws pretzel masnachol cyntaf yn yr Unol Daleithiau, mae pretzels meddal wedi'u gwneud o rysáit hanesyddol yn cael eu gwneud bob dydd.  (Llun: Carly Caramanna)

Yn Julius Sturgis Pretzel Bakery, y becws pretzel masnachol cyntaf yn yr Unol Daleithiau, mae pretzels meddal wedi’u gwneud o rysáit hanesyddol yn cael eu gwneud bob dydd. (Llun: Carly Caramanna)

Rysáit Pretzel Meddal Hersheypark Copycat

Yn gwneud 10 pretzels

Cynhwysion

Cyfarwyddiadau

1. Dechreuwch â dŵr cynnes (mae 100-110 gradd yn ddelfrydol) a burum a chymysgwch yn eich powlen. Gadewch i’r burum actifadu am funud neu ddau.

2. Ychwanegwch yr holl gynhwysion eraill a, gan ddefnyddio bachyn toes, cymysgwch nes bod pêl o does yn ffurfio. Dylai hyn gymryd tua phum munud. Os yw’ch twmplen yn rhy gludiog, ychwanegwch ychydig o flawd amlbwrpas ychwanegol. Os yw’n rhy sych, ychwanegwch ychydig bach o ddŵr ychwanegol.

3. Tynnwch y bêl o does, rhowch hi mewn cynhwysydd wedi’i iro’n ysgafn gyda chwistrell coginio a’i orchuddio â lapio plastig. Gadewch i bêl y toes godi (codi) am 30-45 munud.

4. Gan ddefnyddio torrwr pizza, torrwch “rhaff” allan o’r toes. Dylai’r rhaff hwn fod tua 1/10 o’r bêl gychwynnol o does. Meddyliwch am wneud 10 pretzels maint cyfartal allan o’r bêl o does.

5. Gan ddefnyddio’r ddwy law, rholiwch y darn hwn o does yn ôl ac ymlaen i ehangu ac ymestyn y rhaff. Eich nod ddylai fod â rhaff orffenedig sy’n ¾ i 1 modfedd mewn diamedr a 32 modfedd o hyd.

6. Trowch y llinyn yn siâp pretzel.

7. Trochwch y pretzel yn gyflym i’r cymysgedd soda pobi a dŵr a’i roi mewn padell fflat gyda dalen pobi silicon.

8. Ar y pwynt hwn, gallwch chi benderfynu gwneud i’ch prawf pretzel bara ychydig yn hirach.

9. Mae pretzels wedi’u pobi’n fasnachol fel arfer yn cael eu coginio i dymheredd uwch na’r hyn na ellir ei gyflawni gyda ffwrn gartref. Ar gyfer y rysáit cartref, pobwch y pretzels am chwe munud ar 450 F, gan gylchdroi unwaith yn ystod y broses pobi.

10. Tynnwch y pretzels o’r popty a menyn nhw. Os dymunir, ysgeintiwch siwgr sinamon neu halen pretzel ar ei ben. Topin Toes a Awgrymir: Rhesins, Jalapeño, Sglodion Siocled, Halen Garlleg.

Eisiau dosbarthu newyddion ffordd o fyw a lles i’ch mewnflwch? Cofrestrwch yma i Cylchlythyr Bywyd Yahoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published.