Sut i Wneud Rysáit Enchiladas Viral Lazy TikTok

Mae yna pentyrrau o syniadau creadigol yn dod allan o TikTok: @PepperBellyPete’s Chicken Fried Eggs, Stir Fry Pasta Fries, a hyd yn oed rhai o fideos ryseitiau Ree Drummond, i enwi ond ychydig. Ond bob tro mewn ychydig, daw syniad sy’n siarad ein hiaith garu mewn gwirionedd, ac mae’r rysáit enchilada hwn yn gwneud hynny! Os nad ydych wedi clywed am enchiladas diog eto, gadewch i ni eich cyflwyno i’r cinio anhygoel o hawdd hwn wedi’i wneud gyda dim ond tri chynhwysyn. Mae’n swnio’n rhy dda i fod yn wir? Roeddem ni’n meddwl hynny hefyd, ond yna gwelsom fod #lazyenchiladas wedi casglu dros 19.9 miliwn o olygfeydd ar TikTok!

Felly sut mae gwneud enchiladas diog?

Yn gyntaf, bydd angen i chi gasglu’r cynhwysion: jar o’ch hoff saws enchilada, caws wedi’i dorri’n fân, a dyma lle mae’r rhan ddiog yn dod i mewn: taquitos wedi’u rhewi. Dyna fe! Rhywsut, pan ddaw’r tri chynhwysyn yma at ei gilydd, maen nhw’n cynhyrchu bwyd cysurus sawrus, cawslyd y mae pawb yn y teulu’n rafio amdano. A chan nad yw’n cymryd llawer o ymdrech i’w wneud, mae’n berffaith ar gyfer pan fyddwch chi’n teimlo… wel… diog.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei fewnforio o TikTok. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Wrth gwrs, nid yw hynny’n golygu nad ydym yn caru enchiladas cartref traddodiadol. Mae Ree Drummond yn ystyried enchiladas yn un o’i “hoff ryseitiau” ac mae ganddi ychydig o amrywiadau y mae’n eu gwneud dro ar ôl tro ar gyfer ei phrydau teuluol, gan gynnwys enchiladas cyw iâr gwyn a caserol enchilada cig eidion. Ond ar ddyddiau prysur yr wythnos neu adegau pan fydd angen i chi gael cinio ar y bwrdd cyn gynted â phosibl, bydd y rysáit enchilada cyflym hwn yn sicr yn ddefnyddiol.

I weld sut mae wedi’i wneud, edrychwch ar y fideo TikTok diweddar o Ana Regalado, aka Salty Cocina, gan ddefnyddio taquitos cyw iâr a chaws, cymysgedd caws Mecsicanaidd, a saws enchilada gwyrdd tun. Mae hi’n chwistrellu dalen pobi gyda chwistrell coginio, yna’n gosod y taquitos wedi’u rhewi ar y gwaelod mewn un haen. Mae hi’n chwistrellu’r taquitos yn ysgafn gyda’r chwistrell coginio ac yn eu pobi ar 400˚ am 10 i 12 munud. Yna tynnwch y taquitos allan o’r popty ac arllwyswch ddau gwpan o saws enchilada ar ei ben. Yn olaf, rydych chi’n gorchuddio’r cyfan gyda dollop da o gaws wedi’i gratio a’i ddychwelyd i’r popty i’w bobi nes ei fod i gyd yn gooey ac wedi toddi. Fel y dywed Ana, “Mae popeth yn blasu’n well gyda llawer o gaws.”

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

I wneud yr enchiladas diog hyn yn un eich hun, newidiwch y math o taquitos wedi’u rhewi rydych chi’n eu defnyddio (byddai ffa, cyw iâr, neu gig eidion wedi’i falu’n gweithio’n iawn) a gallwch chi ddefnyddio saws enchilada gwyrdd neu goch. Os oes gennych chi ychydig o amser ychwanegol ar eich dwylo, ystyriwch wneud swp mawr o’ch saws enchilada cartref eich hun i’w rewi am y tro nesaf y byddwch chi’n gwneud y rysáit hwn. I addasu’r duedd enchilada hon ymhellach, gallwch chi roi’r gorau iddynt beth bynnag yr ydych yn ei hoffi orau! Mae Ana yn awgrymu letys wedi’i dorri’n fân, tomatos wedi’u deisio, winwnsyn coch, a cilantro, ond gallwch chi hefyd ychwanegu hufen sur, olewydd du, neu jalapeños (am gic sbeislyd). Yna gweinwch nhw gyda reis, ffa wedi’u hail-ffrio, neu unrhyw ddysgl ochr llysiau rydych chi’n ei hoffi.

Er nad yw’r enchilada toriad byr hwn yn sicr yn rysáit Mecsicanaidd traddodiadol, mae’n gweithio ar gyfer nosweithiau wythnos prysur. Ac fe gafodd hyd yn oed y stamp o gymeradwyaeth gan ŵr Ana a ddywedodd, “Nid yw hyn yn blasu’n ddiog o gwbl!”

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.