Sut i wneud thali dail banana arbennig o Dde India; Ryseitiau Hawdd y Tu Mewn

Nid yw’r traddodiad o fwyta bwyd mewn dail banana yn ddim byd newydd. Mae’n rhaid eich bod wedi sylwi ar lawer o fwytai dilys De India yn gweini bwyd mewn dail banana. Ydych chi erioed wedi meddwl pam? Wel, mae hynny oherwydd bod bwyta bwyd mewn dail banana yn cael ei ystyried yn arfer iach a addawol. Ar ben hynny, mae dail banana yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion o’r enw polyffenolau sydd hefyd i’w cael mewn te gwyrdd a rhai llysiau deiliog. Dywedir bod y gwrthocsidyddion hyn yn atal myrdd o afiechydon. Gyda hyn mewn golwg, dyma rai ryseitiau hawdd sy’n gwneud pryd dilys o Dde India. Felly paratowch i wneud argraff ar eich teulu gyda’r rysáit thali blasus hwn y penwythnos hwn. Edrychwch.

Darllenwch hefyd: 19 Ryseitiau Brecwast Gorau De Indiaidd | Ryseitiau Brecwast Hawdd De Indiaidd

Dyma 5 rysáit o Dde India i roi Thali De Indiaidd at ei gilydd:

Bele Saaru (Dal De India)

Ystyr bele yw dal a saaru yw cawl. Yn y bôn, mae’r rysáit hwn yn gawl clir wedi’i seilio ar dal a wneir yn Karnataka, yn enwedig yn rhanbarth Udupi. Fel rasam, mae ganddo gysondeb hylif a gellir ei fwyta fel y mae. I baratoi hyn, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw berwi dal gyda tomato, sinsir ac eraill ac ychwanegu tadka o hadau mwstard, hadau cwmin, dail cyri a mwy. Dyna i gyd. Cliciwch yma am y rysáit llawn.

sambar

Wrth siarad am fwyd De India, mae’n anghyflawn heb sôn am y sambar hanfodol. Stiw llysieuol clasurol o Dde India wedi’i wneud o gorbys a llysiau, efallai mai sambar yw un o’r seigiau mwyaf cysurus yn y bwyd hwn. Cliciwch yma am y rysáit sambar.

9hqn869o

Poryal Bresych

Mae poriyal fel arfer yn cael ei wneud o lysiau stwnsh, urad dal, a winwns. Yn llythrennol, gallwch chi wneud poriyal mewn sawl ffordd. Er enghraifft papa poriyal, vazakai poriyal, mutakos poriyal a hynny i gyd! Yma rydyn ni’n dod â rysáit i chi ar gyfer poriyal bresych sy’n cymryd dim ond 20 munud i’w baratoi. Dewch o hyd i’r rysáit poriyal bresych llawn yma.

reis lemwn

Yma rydyn ni’n dod â rysáit hawdd arall i chi. Heb os, mae reis lemwn yn un o’r seigiau hynny sy’n llawn blas! Y rhan orau am y pryd hwn yw y gallwch ei wneud mewn dim ond 20 munud. Y cyfan sydd ei angen arnoch i wneud y rysáit hwn yw reis wedi’i ferwi, sudd lemwn, cnau daear, a rhai sbeisys De India fel dail cyri, hadau mwstard, a mwy. Dewch o hyd i’r rysáit reis lemwn llawn yma.

upma nwdls

Semiya Payasam

Nid oes unrhyw thali yn gyflawn heb bwdin. Felly, dyma ni’n dod â phwdin De Indiaidd hynod hufenog, blasus a blasus sydd hefyd yn hynod hawdd a chyflym i’w wneud. Nwdls aur wedi’u tro-ffrio mewn ghee, gyda cashews a rhesins ar eu pennau a’u mudferwi â llaeth. Cliciwch yma am y rysáit payasam semiya llawn.

Ychwanegwch papad reis, raita ac ychydig o salad ac mae’ch Thali Deilen Banana De Indiaidd yn barod i’w sawru! Rhowch gynnig arni a gadewch i ni wybod sut roedd pawb yn ei hoffi!

Leave a Comment

Your email address will not be published.