Sut i wneud Tutti Frutti gyda watermelon ffres | rysáit pwdin hawdd

Rhowch nhw ar ben eich hufen iâ, ysgeintiwch nhw ar ben eich cacen gwpan neu defnyddiwch nhw i addurno torthau o fara, mae tutti frutti yn ffrwyth candi lliwgar sydd â llawer o ddefnyddiau ac sy’n cyd-fynd yn dda â nifer o brydau melys. Yn llachar ac yn hardd, mae’r brathiadau ffrwythau hyn dro ar ôl tro wedi ailwampio seigiau syml a’u gwneud yn llawer mwy deniadol fel y gacen tutti frutti fanila clasurol y mae’r rhan fwyaf ohonom wedi tyfu i fyny yn ei bwyta. Gan fod cymaint o ryseitiau’n galw am y ffrwythau candi hyn, rydym yn meddwl tybed a oedd hyd yn oed yn bosibl eu gwneud gartref, a dyfalu beth? Mae’n hollol! Heb unrhyw gynhwysion ffansi na ryseitiau anodd, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw watermelon, lliwio bwyd a siwgr.

Wedi’i wneud fel arfer gyda chrwyn papaia, gallwch chi hefyd wneud tutti frutti gydag un o’r ffrwythau haf gorau: watermelon! Er bod watermelon adfywiol yn dod yn rhan gyffredin o’n diwrnod yng ngwres chwyddedig yr hafau, rydyn ni fel arfer yn taflu croen y ffrwythau i ffwrdd, ond nid mwyach! Troi allan y gallwch chi wneud tutti frutti gyda nhw a pha mor hawdd! Mewn fideo Instagram a rennir gan y crewyr digidol Kushboo ac Yash ar eu tudalen @eatthisdelhi, gallwn weld mai dim ond ychydig funudau y mae’n ei gymryd i wneud tutti frutti cartref.

(Darllenwch hefyd: Sut i wneud Hufen Iâ Watermelon (Tarbooz) gyda dim ond 2 gynhwysyn a 10 munud o amser)

Piliwch a chrafu’r holl ffrwythau neu groen mynediad o’r croeniau watermelon, nawr torrwch y croeniau hyn yn sgwariau bach 1cm. Rhowch nhw i olchi’n gyflym a’u berwi am ychydig funudau, eu trochi mewn sosban o surop siwgr poeth a’u rhoi o’r neilltu i oeri. Unwaith y bydd yn oer, ychwanegwch liwiau bwyd o’ch dewis a gadewch iddo sychu. Mewn cwpwl o oriau, bydd gennych chi swp o tutti frutti cartref ffres yn aros amdanoch chi! O sundaes hufen iâ lliwgar i gwcis tutti frutti, gallwch greu rhestr o ddanteithion gyda’r tutti frutti hwn. Cymerwch olwg ar y fideo yma:

(Darllenwch hefyd: Eisiau pwdin ar hyn o bryd? Gwnewch un o’r ryseitiau hyn mewn llai na 15 munud)

Gyda hafau bron yma, gallwch hefyd ddefnyddio tutti frutti cartref i roi’r gorau i hufen iâ cartref blasus. Gadewch inni wybod sut mae’r rysáit yn troi allan yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.