Sut i wneud y blawd ceirch pobi perffaith a chamgymeriadau cyffredin i’w hosgoi

Tra bydd ceirch dros nos bob amser yn ein calonnau, rydym yn cael ein hunain yn fwy a mwy swynol â cheirch pob. Perffaith ar gyfer unigolion neu deulu, mae ychwanegu wyau at flawd ceirch yn ffordd hynod faethlon i ddechrau’r diwrnod, ac mae hefyd yn ffordd slei o fwyta cacen i frecwast.

Mae yna ychydig o reolau i wneud yn siŵr bod eich blawd ceirch wedi’i bobi yn troi allan yn berffaith bob tro – unwaith y byddwch chi’n perffeithio’r rysáit, gallwch chi arbrofi gyda chyfuniadau blas.

1. Gallwch ei baratoi ymlaen llaw

Rwy’n hoffi cymysgu fy blawd ceirch pob y noson cynt, ei roi yn yr oergell, a’i roi yn y popty tra byddaf yn gwneud fy nghoffi. Rwy’n ychwanegu pum munud at yr amser coginio i wneud iawn am yr oerfel. Gallwch hefyd ei goginio y noson gynt a’i ailgynhesu mewn lletemau.

2. Peidiwch ag anghofio i saim eich llwydni

ffon blawd ceirch felly gwnewch yn siŵr eich bod yn iro’ch padell yn hael. Rwy’n hoffi defnyddio menyn, ond mae olew heb flas yn iawn hefyd.

3. Mae cymysgydd cyflym yn ffrind i chi.

Ar gyfer y cytew ysgafnaf, bydd cymysgydd cyflym yn gwneud defnydd cyflym o’r cytew. Yn syml, ychwanegwch eich cynhwysion i’r piser a’u cymysgu am dri deg eiliad nes bod popeth yn hollol llyfn.

4. Rhowch gynnig ar sosbenni myffin silicon

Os ydych chi’n gwneud blawd ceirch wedi’i bobi i’r teulu cyfan, ceisiwch ei bobi mewn sosbenni myffin silicon. Byddant yn llithro’n hawdd ac yn dod mewn dognau, gan eu gwneud yn hawdd i’w storio yn yr oergell, lle byddant yn para trwy’r wythnos.

5. Peidiwch ag anghofio y gasifier

Asiant leavening yw’r allwedd i wead ysgafn, tebyg i gacen eich blawd ceirch wedi’i bobi. Mae’r wyau hefyd yn ei helpu i godi, felly peidiwch â sgimpio. Gall feganiaid ddefnyddio un llwy fwrdd o had llin wedi’i gymysgu â thair llwy fwrdd o ddŵr ar gyfer pob wy.

blawd ceirch wedi’i bobi

Os ydych chi’n hoffi cacen i frecwast, byddwch chi wrth eich bodd â’r un hon.

Amser paratoi

5 munud

Cynhwysion

 • Ar gyfer y blawd ceirch wedi’i bobi:

 • 100 g blawd ceirch Flahavan

 • 120 ml o laeth o ddewis

 • 2 lwy fwrdd mêl Dyffryn Boyne

 • 1 banana

 • 1 wy

 • ½ llwy de o fanila (dewisol)

 • 1 llwy de o bowdr pobi

 • Pinsiad o halen

 • 2 fowld o 240 ml, wedi’u menynu

 • Ar gyfer y llenwadau a thopinau:

 • Mêl, aeron ffres, ffrwythau sych, cnau, menyn cnau, a sglodion siocled

Dull

 1. Cynheswch y popty i 190°C/170°C/ffan/nwy 5.

 2. Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn cymysgydd cyflym a chymysgu am 1 munud. Arllwyswch y cytew i mewn i 2 gribin menyn ac addaswch bob pryd trwy ychwanegu aeron, sglodion siocled, cnau, coco neu beth bynnag y dymunwch. Rhowch y mowldiau ar daflen pobi a’u pobi am 20 munud nes eu bod yn codi. Tynnwch o’r popty ac ychwanegu cynhwysion ychwanegol o’ch dewis. Mwynhewch boeth o’r popty.

 3. Gellir dyblu’r rysáit hwn a’i bobi mewn dysgl gaserol fawr 9 × 13 modfedd/22 x 33 cm. Caniatewch 5-10 munud ychwanegol ar gyfer amser pobi.

 4. Gweinwch yn boeth.

  Cynhwysion a Awgrymir:
  Llugaeron a Lemwn – Trowch 6 llugaeron a ¼ llwy de o groen lemwn i mewn i’r cytew cymysg yn y badell. Top gyda 4-5 yn fwy llus a chroen lemwn.
  Mafon ac Almon: 6-8 mafon a naddion almon
  Banana, coco, a sglodion siocled: ¼ banana, 1 llwy de o bowdr coco, ac 1 llwy de o sglodion siocled
  Moron, rhesins, sinamon a phecans: ½ moron wedi’i gratio’n fân, darn o sinamon, 2-3 pecans, ac 1 llwy de o resins

Leave a Comment

Your email address will not be published.