Sut i wneud y crempogau sgilet gorau

Mae’n fore Sul ac mae eich gwesteion yn crefu am frecwast. Crempogau yw’r ateb amlwg, ond nid ydych am gael gwared ar grempogau blêr a fflip drwy’r bore. Byddwch yn colli’r holl chwerthin a sgyrsiau. Yn ffodus, mae gan y fenyw arloesol ateb syml a blasus: crempogau sgilet.

Efallai nad yw’r rhain yn ymddangos yn ddelfrydol ar y dechrau. Y tu allan crispy, euraidd o’r crempogau sy’n eu gwneud mor flasus. Oni fyddai dalen pobi yn newid y gwead yn llwyr? Yr ateb byr yw ydy, ond gallai fod yn newid i’w groesawu.

Mae sosbenni gwastad yn caniatáu i’r cytew crempogau godi’n uwch, gan greu tu mewn blewog. Yn wahanol i grempogau traddodiadol, bydd sleisen o grempog mewn cynfasau yn amsugno mwy o surop masarn. Ac, os ydych chi’n dal i awchu am ychydig o grispiness, rhowch y sosban o dan y brwyliaid am y funud neu ddau olaf.

Yn well eto, gallwch chi newid y cynhwysion yn dibynnu ar yr adrannau. Arllwyswch sglodion siocled ar yr ochr chwith, ysgeintiwch llus neu fefus yn y canol, a haenwch dafelli banana ar yr ochr dde. hei! Tair set wahanol o grempogau mewn amser record.

Sut i wneud crempogau mewn sgilet

I ail-greu’r crempogau blasus hyn gartref, defnyddiwch rysáit cytew hawdd Ree Drummond.

Cynhwysion:

 • 8 llwy fwrdd o fenyn heb halen
 • 2 wy mawr
 • 2 ½ cwpan o laeth
 • 1 llwy fwrdd dyfyniad fanila
 • 2 ¾ cwpan o flawd amlbwrpas
 • 2 lwy fwrdd o bowdr pobi
 • ¼ cwpan) siwgr
 • ½ llwy de o halen kosher

Cynhwysion Dewisol:

 • 1 cwpan llus ffres (bydd wedi’u rhewi yn staenio’r cytew ac yn ei wneud yn fwy rhedlyd)
 • 1 cwpan mefus wedi’u sleisio (mae mefus wedi’u sleisio wedi’u rhewi yn iawn)
 • 1 cwpan o sglodion siocled
 • Syrup masarn, i weini

Cyfarwyddiadau:

 1. Cynheswch y popty i 400 gradd Fahrenheit.
 2. Irwch hambwrdd gyda 2 lwy fwrdd o fenyn. (Dimensiynau padell pobi delfrydol: padell hanner dalen 18 x 13 modfedd)
 3. Cymysgwch wyau, llaeth, fanila mewn powlen neu gymysgydd. Ychwanegwch y blawd, powdr pobi, siwgr a halen yn raddol. Toddwch 4 llwy fwrdd o fenyn a chymysgwch bopeth gyda’i gilydd nes eu bod wedi’u cyfuno.
 4. Arllwyswch y gymysgedd i mewn i hambwrdd pobi. Ysgeintiwch y cynhwysion drosto, os dymunir.
 5. Pobwch am 20 munud neu nes yn frown euraid. Brwsiwch y top gyda gweddill y menyn. Gweinwch wedi’i sleisio â thaenell o surop masarn.

Eisiau mwy o syniadau brecwast hawdd? Rhowch gynnig ar Gwcis Brecwast 10 Munud Iach Valerie Bertinelli a’r smwddi gwyrdd trofannol adfywiol hwn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.