Sut i wneud y frechdan cyw iâr wedi’i ffrio orau gartref

Ar ôl blynyddoedd – mlynedd! – Ar ôl chwilio, o’r diwedd nodais y frechdan cyw iâr wedi’i ffrio mwyaf ffres, mwyaf suddlon a mwyaf blasus rydw i erioed wedi’i chael. Nid oedd y chwilio yn hawdd, roedd angen llawer o ymchwil a thrwy ymchwil rwy’n golygu llawer o deithiau trwy yrru trwy fwyd cyflym ac ymweliadau â bwytai achlysurol cyflym drud. Ac er ei fod i gyd yn flasus, yn y pen draw roedd y cyfan am ddim.

Peidiwch â fy nghael yn anghywir, mae yna a swp o frechdanau cyw iâr bwyd cyflym gwych allan yna. Ers i frechdan Popeyes ddod i mewn i’r olygfa yn ystod haf 2019, mae pob cadwyn bwyd cyflym wedi adnewyddu eu brechdanau cyw iâr priodol gyda delwedd Goat. Yn 2022 a’r dyfodol rhagweladwy, os ydych chi’n caru brechdanau cyw iâr wedi’u ffrio, mae gennych chi ddigon o opsiynau.

Ond cystal â Brechdan Cyw Iâr Popeyes, nid yw’n berffaith. Mae’r bara yn sych ac yn ddi-flas, mae’r saws – p’un a ydych chi’n dewis mayonnaise neu’r fersiwn “sbeislyd” – yn ddiddychymyg ac mae’r picls yno ond dim byd arbennig. Mae gan bob brechdan bwyd cyflym arall eu gwendidau hefyd. Felly beth yw’r frechdan hudol ac o mor flasus a ddarganfyddais? Wel, fy un i yw e. Wedi’i wneud o dynnu rhai elfennau o bob un o’m hoff sefydliadau ieir a’u cyfuno.

Dyma fy rysáit:

RHAN I—Y Rysáit

daniela rivera

Mae’r frechdan cyw iâr wedi’i ffrio yn eithaf hawdd i’w gwneud. Dyna pam ei fod yn stwffwl bwyd cyflym yn y fan yna gyda’r byrger caws: Nid oes angen llawer o gynhwysion ffansi arnoch i wneud un gwych, does ond angen i chi gydbwyso’r menyn, blasau llachar a darparu brathiad crensiog sy’n plesio’r glust. ochr yn ochr â brathiad tendr, cnoi, teimlad ceg llawn sudd

Ar gyfer ein rysáit cymerais agweddau ar fy holl hoff frechdanau cyw iâr bwyd cyflym, mae’r meincnodau fel a ganlyn:

 1. Marinade llaeth enwyn (wedi’i ysbrydoli gan Popeyes): Wrth ddatblygu’r frechdan cyw iâr hwn, ceisiais ei brintio â sudd picl arddull Chick-fil-A, ond nid oeddwn yn hoffi’r canlyniadau. Cefais hyd i laeth enwyn i roi’r canlyniad mwyaf tyner i mi. Os nad oes gennych laeth menyn, defnyddiwch laeth gyda sblash o sudd lemwn neu sblash o finegr yn ei le (er y gallai eich llaeth geulo).
 2. Cytew (Shake Shack/Chick-fil-a): Yr wyf yn gorchuddio fy cyw iâr â llaw mewn cymysgedd o flawd, pupur du wedi’i falu’n ffres, powdr winwnsyn, a powdr garlleg. Am gic o sbeislyd, cymerais giw o’r Chick-fil-A Spicy Chicken Sandwich ac ychwanegu ychydig o baprika mwg a phupur cayenne.
 3. Brioche Bun (Crac Shack wedi’i ysbrydoli): Mae llawer o frechdanau yn y bydysawd bwyd cyflym yn defnyddio’r bynsen brioche. Mae’n awyrog a menynaidd ac yn llai dwys na bynsen sesame neu bynsen tatws traddodiadol, sy’n eich galluogi i flasu mwy o’r cig. Pe bai gen i’r sgiliau, byddwn i’n gwneud fy rhai fy hun, ond am y tro, fe ddylai unrhyw bynsen brioche bach ar y farchnad weithio.
 4. Saws (wedi’i ysbrydoli gan Raising Cane): Gallwch chi wneud mayonnaise, ond dwi’n hoffi ychydig mwy o flas, felly ar gyfer fy saws ces i fy ysbrydoli gan saws enwog Raising Cane. Dyma’ch saws arddull comeback sylfaenol gydag ychydig o droeon.
 5. Dill Pickles (wedi’i ysbrydoli gan y Howlin’ Rays): Mae ciwcymbrau wedi’u piclo yn rhoi’r blas priddlyd, hallt hwnnw sydd gan frechdanau cyw iâr da. Prynwch y picls gorau, mwyaf ffres a chrenciaf y gallwch chi ddod o hyd iddynt.
 6. Pupur Ffres (wedi’i ysbrydoli gan Jollibee): Mae hwn yn gynhwysyn heb ei ddeall sydd wedi’i ysbrydoli gan Frechdan Cyw Iâr Sbeislyd blasus Jollibee. Mae Jollibee yn defnyddio jalapeño, dwi’n defnyddio serrano, sy’n fwy sbeislyd. Mae croeso i chi amnewid y jalapeños os yw’r serranos yn rhy boeth, ond gwnewch yn siŵr eu bod yn ffres ac heb eu piclo.

Nawr, gadewch i ni siarad am gyw iâr …

RHAN II – Clun neu Fron?

Rwy’n ei ddeall, mae brechdanau cyw iâr rydych chi’n gyfarwydd â nhw yn cael eu gwneud gyda bron cyw iâr ac, am ryw reswm, mae’n ymddangos bod rhai pobl yn ofni cnawd tywyll, ond … Tybiwch hynny. Yn ogystal â bod yn ddarn o gig mwy suddlon a mwy blasus oherwydd y gyfran uwch o fraster, mae yna lawer o fanteision eraill i ddewis cluniau dros y bronnau.

Yn gyntaf, mae’r cluniau’n llai. Mae bron cyw iâr yn rhy fawr i frechdan cyw iâr. Yn sicr, gallwch chi ffiledu brisged a’i fflatio, ond yna mae’n cymryd gormod o arwynebedd ac yn llawer mwy na’r bynsen (yn ogystal, mae hynny’n dod yn schnitzel). Rwy’n gwybod, rwy’n gwybod, roeddwn i’n arfer bod yn brisket tîm hefyd, yna rhoddais gynnig ar Sandwich Cyw Iâr Firebird Crack Shack.

Nawr ni fyddaf byth yn edrych yn ôl.

RHAN III – Cynhwysion:

marinâd:

 • 1 1/2 cwpan llaeth menyn
 • 1 pinsiad o halen kosher
 • 1 llwy de o bowdr garlleg
 • 1 llwy de o bupur cayenne
 • 4 crac pupur du ffres

Sesnwch eich marinâd. Byddwch chi’n blasu’r cymysgedd sbeis yn fwy os yw’r aderyn wedi’i sesno cyn i chi ei garthu. Os byddwch chi’n dewis peidio â sesno’r marinâd (neu’n anghofio), ychwanegwch fwy o sesnin i’r gymysgedd blawd.

Dip:

Y frechdan cyw iâr gorau
daniela rivera
 • 1/2 cwpan mayonnaise Kewpie
 • 1/4 cwpan o saws tomato. Yn y llun mae pecyn o Hunts, dydw i ddim yn hoffi Hunts, defnyddiais Heinz ond taflu’r botel i ffwrdd wedyn. Tîm Heinz!
 • Powdr garlleg i flasu (dechrau gyda llwy de)
 • pupur du ffres i flasu (dechrau gyda phedwar crac)
 • 1 llwy de o saws Swydd Gaerwrangon
 • 1/2 llwy de o saws poeth (dewisol, bydd unrhyw saws poeth yn gwneud, defnyddiais Sriacha am ychydig o sglein)

Cyfunwch gynhwysion mewn powlen fach nes eu bod wedi’u hymgorffori’n dda. Blaswch ac addaswch ar hyd y ffordd, nid rysáit yw’r saws gorau fydd gennych chi byth ei presgripsiwn. Rhowch yn yr oergell dros nos neu o leiaf awr cyn ei weini.

Y frechdan cyw iâr gorau
daniela rivera

Dylai hwn wneud digon o saws ar gyfer dwy neu bedair brechdan (sy’n golygu y gallwch arbed rhywfaint o saws ar gyfer y sglodion!). Mae yna sawl copi o ryseitiau saws Cane ar y rhyngrwyd sydd i gyd yn dweud yr un peth, ond does dim un yn dod yn agos at yr hud hallt, sef y peth go iawn. Rwy’n dyfalu bod Cane yn defnyddio cyfuniad perchnogol o sesnin. Gallwn dreulio wythnos gyfan yn ceisio ei ddarganfod neu gallwn ddefnyddio Kewpie mayonnaise yn lle unrhyw frand rhad y mae Cane yn ei ddefnyddio a byddwn yn gadael rhywbeth llawer cyfoethocach o ran blas a llawer mwy trwchus a mwy moethus, heb fod angen a cyfuniad arbennig o sbeisys.

Os nad ydych chi’n gyfarwydd â Kewpie Mayo, mae’n arddull Japaneaidd o mayonnaise sy’n cael ei wneud gyda melynwy (yn lle’r mayonnaise Americanaidd cyfan tebyg i wy) a finegr reis a / neu finegr seidr afal (yn lle finegr Gwyn). Os nad ydych wedi rhoi cynnig arno eto, rhowch y rysáit hwn i ben ar unwaith. Bydd Kewpie Mayo yn newid eich bywyd, mae’n dod â chyfoeth wedi’i gefnogi gan umami i mayonnaise a fydd yn gwneud ichi feddwl tybed pam y bu i unrhyw un yn y byd, hyd yn oed y rhai mwyaf marw-galed o mayonnaise, drafferthu bwyta rhywbeth fel un Hellman pan oedd y bendith blasus hwn yn bodoli ers hynny. 1920

Cymysgedd blawd:

Y frechdan cyw iâr gorau
daniela rivera
 • 1 cwpan blawd pob pwrpas
 • 1 pinsiad o halen kosher
 • 1 llwy de o bowdr garlleg
 • 1 llwy de o bowdr winwnsyn
 • 3/4 llwy de o bupur cayenne
 • 1/2 llwy de o paprika
 • 8 crac o bupur du ffres

Chwisgwch y sbeisys a’r blawd gyda’i gilydd. Unwaith eto, mae’r camau uchod yn barc peli. Dylai hyn wneud digon o gytew ar gyfer dwy frechdan cyw iâr, p’un a ydych chi’n defnyddio’r fron neu’r glun. Ar ôl i’r cyw iâr farinadu am o leiaf awr, hyd at 24, carthu mewn blawd a’i roi ar rac gwifren nes ei fod yn oer.

Cynhwysion eraill:

 • Sleisys caws Monterey Jack
 • brioche byns
 • Pickles
 • Serrano (neu Jalapeno) Chile, Ffres
 • Croen Cyw Iâr/Bron

RHAN IV—Dull

 • Torrwch y picl dil yn dafelli cyfartal 1/4 modfedd, digon i orchuddio’r bynsen isaf.
 • Torrwch y chili serrano yn olwynion yn fân.
 • Sleisiwch Monterey Jack (neu defnyddiwch gaws wedi’i dorri ymlaen llaw os ydych chi’n hoffi gwario arian). Mae Chick-Fil-A’s Spicy Deluxe yn defnyddio Pepper Jack, ond mae’n ymddangos yn rhy briddlyd a sych o’i gymharu â Monterey Jack, sy’n fwy hufennog, gyda mwy o gnau ac yn syml yn fwy diddorol. Defnyddiwch jac pupur os nad oes gennych chi bupur ffres.
 • Gosod o’r neilltu.
 • Pasiwch y cluniau cyw iâr wedi’u marineiddio yn dda yn y cymysgedd blawd a’i roi o’r neilltu.
Cyw iâr
daniela rivera
 • Cynhesu 1/2 sosban o olew coginio niwtral mewn sgilet haearn bwrw dros wres canolig-uchel (defnyddiais Peanuts, y mae Chick-fil-A yn eu defnyddio, nid yn niwtral ond yn un o’r dewisiadau olew coginio gorau ar gyfer unrhyw beth wedi’i ffrio)
Y frechdan cyw iâr gorau
daniela rivera
 • Ffriwch y cyw iâr nes ei fod yn euraidd neu tua phedwar munud yr ochr. Unwaith y caiff ei fflipio, arllwyswch olew dros y cyw iâr fel ei fod yn brownio’n gyfartal. Dylid coginio cyw iâr i dymheredd mewnol o 165 Fahrenheit. Peidiwch â gwneud yr hyn a wnes i a’i ffrio drosodd, cofiwch y bydd y cyw iâr yn brownio hyd yn oed yn fwy ar ôl iddo orffen coginio.
 • Tynnwch y cyw iâr o’r olew a’i roi ar rac neu daflen pobi. Does gen i ddim, felly fe wnes i daflu fy un i ar blât wedi’i leinio â napcyn.
 • Rhowch sleisen o gaws ar unwaith a rhowch y pupur yn gyfartal dros y caws.
 • Mewn padell â menyn ar wahân, tostiwch y byns brioche.
Y frechdan cyw iâr gorau
daniela rivera
 • Unwaith y bydd wedi’i dostio, rhowch y saws o’r neilltu a rhowch y saws yn hael ar y bynsen isaf.
 • Trefnwch y picls yn gyfartal ar y bynen gwaelod nes bod yr arwyneb cyfan wedi’i orchuddio.
 • Ychwanegwch y cyw iâr a rhowch y frechdan at ei gilydd.

RHAN V—Y Canlyniad Diwedd

Y frechdan cyw iâr gorau
daniela rivera

Os oeddech chi’n defnyddio serranos, byddwch yn barod i gael eich taro yn eich wyneb gyda rhywfaint o wres. Dylech nawr fod yn cnoi ar frechdan cyw iâr, dyna ddylai pob brechdan cyw iâr fod: yn dendr, yn llawn sudd, ac yn glywadwy yn grimp, ond gyda’r rysáit hwn, fe welwch lawer mwy hefyd. Mae pob brathiad yn byrstio, gadewch imi ailadrodd, llawn iawn Blas: Bydd y bara’n gytbwys rhwng rhinweddau priddlyd nodedig pupur du a’r cyfuniad persawrus o bowdr winwnsyn a garlleg gyda gorffeniad myglyd ac awgrym o sbeis. A dim ond y cyw iâr yw hynny.

Pan gyfunir y blasau hynny â’r saws moethus, moethus llawn umami, blas hallt, hallt y picls da, a’r ffrwydrad llysieuol ffres o serrano, mae’r cyfan yn lapio’r cyfan, dyma’r peth agosaf at orgasm a fydd yn eich ceg erioed. cael. Pabyddion pwy?

Roedd mor dda nes i fwyta dau yn olynol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.