Sut i wneud y gwygbys rhost mwyaf creisionllyd gyda gwasgfa glywadwy

becky krystal

Y SWYDD WASHINGTON: Nid llawer o fyrbrydau sy’n cynnig gwasgfa foddhaol yw’r opsiynau mwyaf maethlon. Sglodion tatws, Chex Mix, sglodion tortilla â blas – dyma’r mathau o bethau y byddai’n well gen i beidio â chael yn y tŷ na chael fy nhemtio ganddynt. Ymhlith y llu o opsiynau sydd wedi boddi’r farchnad yn ystod y blynyddoedd diwethaf mewn ymdrech i apelio at ddefnyddwyr sy’n fwy ymwybodol o iechyd mae gwygbys crensiog.

Yn naturiol, daw’r cyfleustra hwn am bris, yn enwedig pan ystyriwch pa mor hawdd yw agor bag gyda dim ond ychydig o lond llaw. Y newyddion da yw ei bod hi’n weddol syml gwneud gwygbys wedi’u rhostio gartref, lle gall eich sypiau eich hun gystadlu neu ragori ar frandiau a brynwyd yn y siop o ran blas a gwasgfa glywadwy. Mae rysáit y golygydd bwyd Joe Yonan o’i lyfr 2020 Cool Beans, yr wyf yn ei rannu isod, yn cyflawni’r addewid hwnnw. Dyma rai pethau i’w cadw mewn cof cyn i chi ddechrau rhostio.

– Tun neu gartref? Profodd tîm Bwyd y Washington Post y rysáit hwn gyda ffacbys tun a chickpeas cartref, a gweithiodd y ddau yn wych. Efallai y byddai’n well gennych yr opsiwn ymdrech isel o fachu can yn y siop, sy’n iawn. Rwy’n fwy tebygol o’u sychu â llaw nag mewn can, ac nid yw eu taflu i’r Instant Pot i’w coginio, sy’n golygu y gallaf wneud mwy ar gyfer prydau eraill, yn broblem. Gwnewch yr hyn sydd orau i chi, ond os ydych chi’n prynu tun, gwnewch yn siŵr eu bod yn rhydd o halen (ac wedi’u rinsio).

– Sychwch nhw. Mae lleithder yn elyn i ffacbys crensiog. Mae’n werth cymryd ychydig o gamau ychwanegol i gael gwared arno. Rwy’n hoff o ddull amlochrog Joe o ddefnyddio troellwr salad ac yna sychu tywelion ac yna sychu aer. Os nad oes gennych droellwr salad, mae hynny’n iawn.

Efallai y byddwch am wneud ychydig o rowndiau o sychu tywelion (dyma lle rwy’n ddiolchgar i gael dwsinau o dywelion cegin glân, rhad wrth law) ac yna cyfnod hirach o sychu aer. Bydd cael gwared â lleithder nid yn unig yn sicrhau’r gwygbys crispest, ond hefyd “yn eu cadw rhag hedfan ar hyd a lled y popty,” meddai Jess Damuck yn Salad Freak: Ryseitiau i Fwydo Obsesiwn Iach.

Gwygbys Rhost Creisionllyd Sbeislyd. LLUN: THE WASHINGTON POST

– Sesnwch ag y dymunwch. Mantais arall o wneud gwygbys wedi’u rhostio gartref yw’r gallu i greu mwy o flasau nag a welwch yn y siop. Cyrchwch eich pantri ac arbrofwch gyda’ch hoff sbeisys neu gymysgeddau sbeis. Ewch yn felys, yn hallt neu’n sbeislyd. Bydd rhai opsiynau yn ychwanegu diddordeb gweadol, fel za’atar neu bob math o sbeisys. Os ydych chi am roi cynnig ar flasau lluosog, mae’n hawdd ehangu’r rysáit hwn i lenwi dwy daflen pobi ymyl, neu rannu’r swp rheolaidd mewn sawl ffordd – yn enwedig yn hawdd gyda phasiau chwarter-dalen ddefnyddiol. Wrth gwrs, mae’r dull DIY hefyd yn caniatáu ichi gyfyngu a rheoli faint o halen, sy’n aml yn bwynt glynu o ran byrbrydau a brynir yn y siop.

– Byddwch yn amyneddgar – hyd at bwynt. Fel y dywed Joe, mae’n hoffi gwneud rhost isel, araf am awr ar 300 gradd i gynhyrchu’r wasgfa fwyaf. Mae gorffwys am ddwy awr ychwanegol yn y popty i ffwrdd hefyd yn allweddol. Ar ôl hynny, gadewch i’r gwygbys orffen oeri i dymheredd yr ystafell, ni fydd yn cymryd yn hir rwy’n addo, a byddwch yn dda i fynd. Gellir mwynhau gwygbys ar unwaith neu eu storio mewn cynhwysydd aerglos am hyd at wythnos ar dymheredd yr ystafell, er a dweud y gwir rwy’n amau ​​​​y byddant yn para mor hir â hynny. Os ydyn nhw’n mynd yn feddal arnoch chi am ryw reswm, meddai Elena Silcock yn Salads Are More Than Leaves: Salads to Get Excited About, gallwch chi eu rhoi yn ôl i ffwrn boeth i’w creisionio.

– Defnyddiwch nhw. Os na fyddwch chi’n eu hanadlu i gyd am fyrbryd, mae cymaint mwy y gallwch chi ei wneud gyda gwygbys crensiog. Gwasgarwch nhw dros hwmws cartref cyflym a hufennog i gael dogn dwbl o ffa a gwead cyferbyniol. Mae Damuck yn eu disgrifio fel “fel croutons, dim ond yn llawn protein ac yn llawn blas cnau daear,” felly maen nhw’n naturiol ar ben saladau a phowlenni reis a grawnfwyd.

PYSOEDD SŴN ROS GYDA Sbeisys ARGYFWNG
saith dogn
Mae ychydig o gamau hawdd ychwanegol yn gwarantu gwygbys gyda gwasgfa glywadwy. Peidiwch â rhuthro’r broses a byddwch yn cael eich gwobrwyo â byrbryd boddhaol neu ddysgl ochr.

Mae’r rysáit hwn yn gweithio’n dda gyda ffa tun neu ffa cartref. Sesnwch nhw sut bynnag y dymunwch, er bod gennym rai awgrymiadau isod.

Nodiadau Storio: Storiwch mewn cynhwysydd aerglos ar dymheredd ystafell am hyd at wythnos.

CYNHWYSION
3/4 cwpan gwygbys heb halen wedi’u coginio neu dun, wedi’u draenio a’u rinsio
Dau lwy de o olew olewydd gwyryfon ychwanegol
1/2 llwy de o halen mân, wedi’i rannu, a mwy i flasu
Un llwy de yr un za’atar, sumac, powdr pum sbeis Tsieineaidd, powdr cyri Madras, sesnin Tajin, paprika mwg, neu hoff sbeis neu gyfuniad arall, a mwy i’w flasu

CYFEIRIADAU
Rhowch rac yng nghanol y popty a’i gynhesu i 300 gradd. Rhowch daflen pobi mawr yn y popty wrth iddo gynhesu.

Rhowch y gwygbys mewn troellwr salad a’u troelli i sychu. Trosglwyddwch nhw i haen o dywelion cegin glân neu dywelion papur a rhowch haen arall o dywelion ar eu pennau, gan rwbio’n ysgafn i’w sychu ymhellach. Gadewch iddynt aer sych am o leiaf 30 munud.

Trosglwyddwch y gwygbys i bowlen ganolig, cymysgwch â llwy de o olew, chwarter llwy de o halen, a’r sbeisys.

Trosglwyddwch y gwygbys i’r daflen pobi wedi’i chynhesu ymlaen llaw a’u rhostio am awr, nes bod y gwygbys wedi tywyllu ychydig ac yn dechrau crensian o amgylch yr ymylon. Diffoddwch y gwres ond gadewch y gwygbys yn y popty i oeri (gwrthwynebwch yr ysfa i agor y drws), tua dwy awr.

Trosglwyddwch y daflen pobi i’ch cownter cegin a gadewch iddo oeri’n llwyr. Taenwch y llwy de o olew olewydd sy’n weddill ac ysgeintiwch y chwarter llwy de o halen sy’n weddill. Blaswch a sesnwch gyda mwy o halen a/neu sbeisys, os oes angen.

Gweinwch neu trosglwyddwch i gynhwysydd aerglos a’i storio ar dymheredd ystafell nes bod angen.

Leave a Comment

Your email address will not be published.