Sut i wneud y salad gaeaf perffaith + ryseitiau swmpus

Rydyn ni’n hoffi gwneud ein saladau gaeaf ychydig yn fwy sylweddol na’r salad deiliog gwyrdd arferol, sy’n ddigon sylweddol i wasanaethu fel prif bryd. Maen nhw’n berffaith ar gyfer cinio hawdd neu i’w bwyta trwy gydol yr wythnos gan eu bod yn dal i fyny’n dda yn yr oergell.

Yr allwedd i wneud salad sy’n unrhyw beth ond yn ddiflas ac yn anfoddhaol yw ystyried eich holl synhwyrau. Meddyliwch am sut mae’n edrych, yn arogli, yn blasu ac yn teimlo. Mae hynny’n golygu rhoi ychydig mwy o gariad i’ch salad trwy ychwanegu elfennau amrywiol i gyflawni’r brathiad perffaith hwnnw.
Rydyn ni wedi creu chwe cham i wneud y salad gaeaf perffaith, yn seiliedig ar faint gweini ar gyfer pedwar o bobl.

1. Dechreuwch trwy ddewis grawn neu godlysiau. Nid yn unig y maent yn helpu i ychwanegu cynhaliaeth at salad, maent hefyd yn ychwanegu gwead. Rhowch gynnig ar reis, corbys, grawn hynafol, neu ffacbys, ¾-1 cwpan (heb ei goginio).

2. Ychwanegwch ychydig o lysiau. Ar gyfer y saladau hyn rydym yn argymell defnyddio gwreiddlysiau â starts neu lysiau llinynnol y gellir eu gweini wedi’u rhostio, yn amrwd neu wedi’u ffrio. Rhai enghreifftiau yw pwmpen, moron, beets, tatws melys, brocoli, blodfresych, winwns, ysgewyll Brwsel, a chêl. Os ydych chi am ychwanegu llysiau gwyrdd deiliog, ychwanegwch nhw ychydig cyn eu gweini, fel arall byddant yn mynd yn feddal. 4-5 cwpan (wedi’i goginio).

3. Ychwanegu dresin blasus. Ni ddylid gadael unrhyw salad yn foel; dresin blasus yn aml yw’r allwedd i drawsnewid salad.

4. Ychwanegwch rywbeth crensiog a/neu hufennog. Mae’r ddwy elfen hyn yn helpu i greu gweadau gwahanol – gallwch weini un heb y llall, ond yn aml cydbwysedd y ddwy sy’n creu salad ysblennydd. Meddyliwch am gnau crensiog a hadau gydag afocado neu ychydig o hadau pomgranad gyda chaws feta hufennog. Ychwanegwch ⅓-½ cwpan yr un.

5. Amser i ychwanegu TLC ychwanegol… fel perlysiau ffres, winwns wedi’u piclo, tomatos sych, olewydd, caws Parmesan, neu ffrwythau sych. Mae’r rhain yn ychwanegu naws o flas heb fawr o ymdrech. ¼-⅓ cwpan.

6. Ychwanegwch ffynhonnell brotein (dewisol). Mae saladau yn ddigon sylweddol i gael eu gweini heb brotein, ond byddent hefyd yn flasus ochr yn ochr â chig wedi’i grilio, halloumi, neu hyd yn oed falafels.

Mae’r ddau salad gaeaf swmpus hyn yn dangos y fformiwla. Mae croeso i chi fod yn greadigol a rhoi eich sbin eich hun arnyn nhw, gan gyfnewid y llysiau a’r grawn neu ddefnyddio pa bynnag gnau a hadau sydd gennych wrth law.

Rysáit a llun / Laura Bedwell a Nikki Crerar
Rysáit a llun / Laura Bedwell a Nikki Crerar

Rysáit: Blodfresych Rhost a Sboncen Cnau Menyn, Salad Freekeh gyda Vinaigrette Dyddiad

Gwisgwch lysiau rhost syml gyda’r vinaigrette dyddiad melys hwn wedi’i gyfuno â freekeh, sydd â blas myglyd a chnau unigryw, cnau almon crensiog a pherlysiau ffres.
Gwasanaeth: 4

1 blodfresych, wedi’i dorri’n florets bach
1 winwnsyn coch, wedi’i dorri’n lletemau
½ pwmpen, wedi’i dorri’n giwbiau bach
¾ cwpan freekeh
⅓ cwpan almonau wedi’u tostio
½ cwpan coriander, wedi’i dorri’n fras
½ cwpan persli, wedi’i dorri’n fras
Olew olewydd
Halen a phupur
dyddiad vinaigrette
3 dyddiad sych, wedi’u socian mewn dŵr berw am 10 munud
2 lwy fwrdd o ddŵr wedi’i gadw o ddyddiadau socian
¼ cwpan olew olewydd
3 llwy fwrdd finegr gwin coch
1 ewin garlleg
½ llwy de o goriander mâl
½ llwy de o gwmin mâl
pinsio naddion oer
Halen a phupur

1. Cynheswch y popty i 200 gradd o ffan coginio.

2. Rhowch flodfresych a nionyn coch ar un ddalen pobi a sgwash ar un arall; arllwyswch yn helaeth ag olew olewydd a sesnwch gyda halen a phupur. Taflwch y llysiau’n dda fel eu bod wedi’u gorchuddio’n dda â’r olew. Ewch i’r popty i rostio am 30-35 munud nes ei fod yn frown euraid ac yn grimp.

3. Tra bod llysiau’n rhostio, coginiwch freekeh yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn.

4. I wneud y dresin: Rhowch yr holl gynhwysion mewn cymysgydd a’u cymysgu nes eu bod yn llyfn ac yn hufennog. Efallai y bydd angen i chi ychwanegu ychydig mwy o’r dŵr dyddiad cadw i sicrhau cysondeb trwchus, hufennog ond y gellir ei arllwys.

5. Unwaith y bydd y freekeh wedi coginio, gadewch iddo oeri am tua 10 munud cyn ei daflu gyda hanner y dresin, hanner y perlysiau, a hanner yr almonau wedi’u tostio.

6. I roi’r salad at ei gilydd, haenwch y cymysgedd freekeh a’r llysiau wedi’u rhostio ar blât mawr mewn haenau bob yn ail. Rhowch y perlysiau a’r almonau sy’n weddill ar ei ben, a’i arllwys dros y dresin sy’n weddill.

Rysáit a llun / Laura Bedwell a Nikki Crerar o Assortment
Rysáit a llun / Laura Bedwell a Nikki Crerar o Assortment

Rysáit: Salad Grawnfwyd Brocoli Cynnes gyda Hadau Feta a Phwmpen

Mae brocoli yr un mor dda wedi’i rostio â blodfresych. Rydyn ni wedi ei baru gyda reis du a chorbys gyda dresin aromatig, feta hufennog a hadau pwmpen crensiog ar gyfer y salad gaeaf perffaith.
Gwasanaeth: 4

Salad
2 ben brocoli, wedi’i dorri’n florets maint brathiad a’r coesau wedi’u sleisio
½ cwpan o reis du
400g corbys brown tun, wedi’u draenio
100g o gaws feta, wedi’i friwsioni
½ cwpan coriander, wedi’i dorri’n fras
3 shibwns, wedi’u sleisio’n fân
¼ cwpan o hadau pwmpen, wedi’u tostio
70g arugula
Olew olewydd
Halen a phupur
Rhwymyn
¼ cwpan olew olewydd
⅓ cwpan finegr seidr afal
1 llwy de o fwstard dijon
1 llwy de o fêl
½ llwy de o halen
½ llwy de o bupur
½ llwy de o gwmin mâl
½ llwy de o dyrmerig
½ llwy de o goriander mâl

1. Cynheswch y popty i 200 gradd o ffan coginio.

2. Rhowch frocoli wedi’i dorri ar gynfas pobi fawr, arllwyswch olew olewydd arno a’i sesno â halen. Rhostiwch 20-25 munud neu nes bod y brocoli’n frau a’r blodau wedi’u golosgi.

3. Tra bod brocoli yn rhostio, coginiwch reis yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn.

4. Rhowch holl gynhwysion y dresin mewn jar neu bowlen a’u hysgwyd neu eu cymysgu’n dda.

5. Rhowch reis wedi’i goginio, corbys, caws feta, cilantro, shibwns a hadau pwmpen mewn powlen fawr. Arllwyswch y dresin a’i gymysgu’n dda.

6. Taflwch y brocoli a’r arugula yn ysgafn a mwynhewch!

Mae Laura Bedwell a Nikki Crerar yn rhedeg Assortment, gwasanaeth cynllunio bwydlenni wythnosol. Daliwch nhw ar Instagram @assortment___ neu ewch draw i assortmentfoods.com i ddysgu mwy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.