Sut y gwnaeth chwyddiant wthio KFC i roi traed cyw iâr ar y fwydlen yn Tsieina

Nawr, “Gallaf adrodd ein bod ni o’r diwedd yn gwerthu traed cyw iâr erbyn eleni, erbyn 2022.” iym llestri (YUMC) Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Joey Wat wrth CNN Business mewn cyfweliad ddydd Llun.

Y rheswm am y newid yw rhywbeth efallai na fyddai cwsmeriaid wedi ei ddisgwyl: prisiau olew uchel.

Dywedodd Wat fod yr ychwanegiad yn rhan o ymdrech ehangach gan y gadwyn i gynyddu effeithlonrwydd a defnyddio mwy o gynhwysion, sydd hefyd wedi gweld KFC yn cyflwyno offrymau fel awgrymiadau adenydd cyw iâr ar ei fwydlen.

Mae cynnydd ym mhrisiau olew a bwyd wedi cynyddu costau’n sylweddol i fusnesau.

“Rydym yn ceisio amsugno’r cynnydd hwn mewn prisiau nwyddau, gyda … defnydd llawn o gyw iâr,” meddai Wat gyda chwerthin. Mae hynny’n golygu defnyddio pob rhan o’r cyw iâr, “ac eithrio’r bluen, mae’n debyg.”

Mae Yum China yn dod allan o’r hyn y mae Wat yn ei alw’n chwarter anoddaf yn ei hanes. Mae’r cwmni o Shanghai yn berchen ar y cadwyni KFC, Pizza Hut a Taco Bell yn Tsieina, lle caeodd Covid-19 yn ddiweddar effeithiodd ar gannoedd o filiynau, gan gadw llawer gartref am wythnosau.

O fis Ebrill i fis Mehefin, dywedodd Yum China fod gwerthiannau mewn lleoliadau sydd ar agor am o leiaf flwyddyn wedi gostwng 16% o’i gymharu â’r un cyfnod flwyddyn ynghynt.

Gallai hynny fod wedi bod yn waeth. Er mai “yr ail chwarter oedd y mwyaf heriol hyd yn hyn,” meddai Wat, roedd y gostyngiad mewn traffig traed wedi’i wrthbwyso gan alw dosbarthu uwch, a oedd i fyny tua 8% ar gyfer KFC a Pizza Hut flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Eto i gyd, mae’r cwmni wedi gorfod addasu. Yn ystod yr ail chwarter, cefnogodd farchnata a hysbysebu, gofynnodd i landlordiaid am ryddhad rhent ac anogodd ei fwytai i wneud y gorau o’r hyn oedd ganddynt.

Er gwaethaf y gwynt, addawodd Wat osgoi diswyddiadau eleni.

“Byddwn yn edrych ar bob cyfle i arbed costau, ac eithrio diswyddiadau,” meddai. “Mae gennym ni 450,000 o weithwyr a 450,000 o deuluoedd i ofalu amdanyn nhw.”

Mae Nestlé wedi parhau i godi prisiau eleni

Dywedodd Wat ei bod yn benderfynol o gynnal “rhwyd ​​ddiogelwch” i’w staff, gan ychwanegu nad oedd y cwmni ychwaith yn dal yn ôl rhag agor siopau.

Yn gynharach eleni, gosododd Yum China nod o agor 1,000 i 1,200 o siopau newydd erbyn 2022, ac mae’n parhau i fod yn ymrwymedig i’r cynllun hwnnw, meddai.

Yn wahanol i gadwyni bwytai eraill, mae’r cwmni hefyd wedi ymatal rhag codi prisiau prydau bwyd. Yn lle hynny, penderfynwyd mynd i’r cyfeiriad arall: ceisiwch ddenu mwy o gwsmeriaid gyda chynigion gwell.

Yn Pizza Hut, er enghraifft, daeth â’r bwffe yn ôl yn ddiweddar, yn ogystal â hyrwyddiad sy’n cynnig Gostyngiadau ar gyfer pryniannau mwy. “Mae gwerth am arian yn atseinio’n dda gyda chwsmeriaid yn yr amgylchiadau presennol,” meddai Wat wrth ddadansoddwyr ddydd Gwener.

Leave a Comment

Your email address will not be published.