Sut ydw i’n paratoi cyw iâr blasus gyda 3 chynhwysyn + awgrymiadau rysáit

  • Mae’r rysáit tri chynhwysyn hwn ar gyfer cyw iâr teriyaki yn galw am gig, siwgr brown ysgafn, a saws soi.
  • Mae’n gadael allan sawl cynhwysyn teriyaki cyffredin, fel mwyn, gan wneud y rysáit yn hawdd.
  • Roedd y saws yn gyfoethog iawn, ond roedd y cyw iâr yn hynod o sych, felly tro nesaf byddwn yn ei wneud yn felfedaidd.

Rwyf wrth fy modd â dysgl cyw iâr teriyaki gwych ac roeddwn yn gyffrous i ddod o hyd i rysáit hawdd sydd ond angen tri phrif gynhwysyn.

Mae’n cynnwys styffylau pantri yn bennaf ac yn gadael allan rhai ychwanegiadau nodweddiadol, fel mwyn.

Felly ceisiais y rysáit drosof fy hun.

Dechreuais trwy sychu’r cyw iâr.

Brest cyw iâr wedi'i leinio ar fwrdd torri pren

Fe wnes i sychu a halenu’r bronnau cyw iâr amrwd.

kaila yu


Mae’n bwysig sychu’r cyw iâr cyn ei goginio mewn padell i gael brownio da. Fel arall bydd yn anweddu.

Mae’r rysáit yn argymell tynnu’r braster, ond gadewais i ffwrdd oherwydd dyna lle mae llawer o’r blas yn dod.

Nid yw ychwaith yn nodi faint o halen i’w ddefnyddio, ond fe wnes i ychwanegu swm hael.

Unwaith i mi dorri’r cyw iâr yn ddarnau bach, troais y gwres ymlaen

Briwgig cyw iâr sgilet olewog

Ffrio’r cyw iâr mewn ychydig o olew llysiau.

kaila yu


Cynhesais y badell dros wres canolig am funud cyn ychwanegu’r olew llysiau. Ar ôl munud arall, fe wnes i daflu’r cyw iâr ciwb i mewn.

Troais y cig drosodd cwpl o weithiau nes ei fod wedi brownio’n braf a thorri un o’r darnau i wneud yn siwr ei fod yn wyn y tu mewn.

Er bod y cyfarwyddiadau’n dweud i ffrio’r cyw iâr am 12 munud, dim ond am naw y gwnes i e oherwydd doeddwn i ddim eisiau ei or-goginio.

Rwy’n gosod y cig o’r neilltu mewn powlen, gan adael y gwres ymlaen.

Yn gyfleus, mae’r saws yn mynd yn syth i’r badell ei hun, a arbedodd fi rhag prydau budr.

Saws soi a siwgr brown ar fara

Ychwanegais siwgr brown ysgafn a saws soi i’r un badell.

kaila yu


Yn gyntaf, ychwanegais y siwgr brown ysgafn, yna’r saws soi. Troais y cymysgedd yn barhaus dros wres canolig nes iddo ddechrau byrlymu’n gandryll.

Yna daliais i ei droi am tua dwy funud a hanner nes bod y saws yn tewhau a lleihau.

Mae’r rysáit yn dweud i gymysgu am bum munud, ond roedd y saws i’w gweld yn barod a doeddwn i ddim eisiau lleihau gormod.

darnau cyw iâr wedi'u coginio mewn saws teriyaki mewn padell

Daeth gweddill y bwyd at ei gilydd yn eithaf cyflym.

kaila yu


Ychwanegais y cyw iâr yn ôl i’r badell a’i daflu nes ei fod wedi’i orchuddio’n llawn. Roedd yn edrych ac yn arogli mor flasus fel fy mod eisiau ei fwyta yn y fan a’r lle.

Tywalltais y cyw iâr i bowlen, yna ei addurno â hadau sesame oedd gennyf yn fy pantri. Anghofiais brynu winwnsyn gwyrdd i’w addurno, ond wnes i ddim ei golli.

Gweiniais y cynnyrch terfynol gyda reis a llysiau wedi’u stemio.

Er bod y saws yn ffantastig, doedd y cyw iâr ddim yn dda iawn.

Cyw iâr teriyaki mewn powlen wen gyda llysiau a reis

Gweiniais y cyw iâr teriyaki gyda reis a llysiau.

kaila yu


Roedd y saws yn flasus ac yn flasus. Taenellais fy reis a llwyddais i fwyta’r combo hwnnw ar gyfer bwyd yn unig.

Yn anffodus, roedd y cyw iâr yn sych iawn ac yn ymddangos bron yn anfwytadwy, er i mi ei goginio am lai na’r amser a nodwyd.

Rysáit Japaneaidd yw cyw iâr Teriyaki, ond byddwn yn argymell melfedu’r cig, techneg Tsieineaidd gyflym lle rydych chi’n marineiddio’r cig mewn gwyn wy a starts corn cyn ei goginio mewn olew i’w wneud yn hynod dendr.

Byddwn hefyd yn gadael y croen ymlaen oherwydd ei fod yn fwy blasus ac yn helpu’r cig i gadw ei leithder, a byddwn yn cyfnewid bronnau cyw iâr, sy’n dueddol o fod yn sychach, am gluniau.

Ar y cyfan, byddwn i’n gwneud y saws hwn eto, ond byddaf yn ceisio strategaeth wahanol ar gyfer y cyw iâr.

Leave a Comment

Your email address will not be published.