Sweet Tooth Hoff – Mae hi’n Gwybod

Os prynwch gynnyrch neu wasanaeth a adolygir yn annibynnol trwy ddolen ar ein gwefan, efallai y bydd SheKnows yn derbyn comisiwn cyswllt.

Mae rysáit cacen newydd Martha Stewart yn wahanol i unrhyw un sydd wedi dod o’r blaen, ac mae’n rhoi hwb i’r ryseitiau siocled arferol. Ar Awst 5, postiodd Stewart y rysáit cacen siocled orau a fydd ar unwaith ar frig rhestr y mae’n rhaid i bawb roi cynnig arni. Postiodd y gacen a barodd i’w stumog wylltio gyda’r capsiwn, “Bydd y rhai sy’n hoff o siocled wrth eu bodd â hyn dros y cyfan o’r deisen hufen iâ. Ar ben cacen siocled wedi’i sleisio mae ganache siocled gwyn a hufen iâ siocled, yna hufen chwipio a naddion siocled ar ei phen. Mynnwch y rysáit yn y ddolen yn y bio! 📷: @krautter.”

stori gysylltiedig

Golwg yn ôl ar fywyd a gyrfa anhygoel Martha Stewart, o’i dyddiau model ifanc hyd yn hyn


Mae’r gacen ganol siocled hon a anfonwyd gan y nef yn freuddwyd i rywun sy’n hoff o siocled, ond nid yw’n gamp hawdd. Ar gyfer y gacen flasus sy’n diffinio’r term “decadent”, mae angen cryn dipyn o gynhwysion.

Ar gyfer cacennau, mae angen powdr coco proses Iseldireg arnoch chi, blawd pob pwrpas heb ei gannu, halen kosher, a detholiad fanila, i enwi ond ychydig. Nawr ar gyfer y ganache siocled gwyn, mae angen siocled gwyn, hufen iâ siocled, ac ychydig o gynhwysion mwy sylfaenol y mae’n debyg bod gennych chi eisoes yn eich pantri.

Mae’r rysáit hwn yn gofyn am ychydig mwy o gamau na’r rhan fwyaf o ddanteithion decadent arferol Stewart, ond mae’n werth chweil. Dechreuwch trwy gynhesu’ch popty i 350 gradd a chyfuno criw o gynhwysion yn ôl yr angen mewn gwahanol sosbenni cacennau. Beth amser yn ddiweddarach, byddwch yn lledaenu’r hufen iâ a’i orchuddio â’r candies angenrheidiol. Rydym yn gwybod, mae hefyd yn gwneud ein cegau dŵr.

Mynnwch y rysáit llawn ar gyfer Cacen Hufen Iâ Siocled Driphlyg Stewart YMA.

Ac edrychwch ar lyfr coginio Stewart sydd wedi gwerthu orau ar Amazon o’r enw Martha Stewart’s Cake Perfection: 100+ Ryseitiau ar gyfer y Clasur Melys, o Syml i Syfrdanol: Llyfr Pobi

Perffaith Cacen Martha Stewart: Dros 100 o Ryseitiau ar gyfer y Melys Clasurol, O Syml i Syfrdanol – Llyfr Pobi

$14.79, $28.99 yn wreiddiol

ar Amazon.com

Prynwch nawr

Cofrestrwch

Cyn i chi fynd, edrychwch ar ein sioe sleidiau isod:

Leave a Comment

Your email address will not be published.