Symud drosodd, fron! 8 Ryseitiau Cyw Iâr Barod Seder

Pan fyddwch chi eisiau newid cyflymdra o weini brisged ar gyfer seder y Pasg, gwnewch ychydig o gyw iâr rotisserie. Mae’r 8 rysáit hwn ar gyfer y pryd hwn sy’n gyfeillgar i’r dorf yn kosher ar gyfer y Pasg a bydd yn edrych yn wych yng nghanol eich bwrdd, wedi’i amgylchynu gan win da, llysiau wedi’u rhostio, cawl pêl matzah, efallai cawl gwanwyn, ac wrth gwrs, dim blawd cacen siocled. Ac ar ôl i chi orffen coginio a gweini cyw iâr cyfan, defnyddiwch weddill y carcas a’r esgyrn i wneud y stoc ar gyfer cawl peli matzah.

un. Cyw Iâr wedi’i Grilio gyda Cheuled Lemwn, Garlleg a Chilies

“Mae ceuled lemwn yn cael ei ddefnyddio fel arfer ar gyfer ryseitiau melys, ond beth am feddwl y tu allan i’r bocs a mynd ag ef i rywle sawrus? Mae’r cinio hwn yn gwneud y gorau o geuled lemwn, gan ychwanegu cyfoeth tarten at gluniau cyw iâr un-sgile. “Mae rhosmari ffres yn cyfateb yn naturiol, ac mae chili yn gwneud iawn am fod yn rhy felys,” ysgrifennodd Melina Hammer, un o drigolion Food52. Cyfnewidiwch y bara i’w weini gyda quinoa neu matzah wedi’i goginio.

dwy. Cyw Iâr Rhost Syml gan Barbara Kafka

Pan fyddwch chi eisiau cyw iâr rhost hynod syml a hynod glasurol i’w weini ar y Pasg, dyma’r lle. Mae datblygwr y rysáit Barbara Kafka yn tyngu llw trwy grilio’r cyw iâr ar dymheredd uchel am ddim ond awr, a fydd yn sicrhau bod y croen yn aros yn braf ac yn grimp, tra bod y cig yn aros yn llaith.

3. Cyw Iâr wedi’i Rostio’n Araf gyda Chroen Creisionllyd Ychwanegol

Nid oes dim byd gwaeth na bwyta croen cyw iâr soeglyd, ond ar y llaw arall, nid oes dim byd gwell na bwyta croen cyw iâr crensiog. Er bod yn well gan Barbara Kafka rostio cyw iâr cyfan mewn awr (neu lai!), mae’r datblygwr rysáit Lindsay Maitland Hunt yn dewis dull is, arafach, yna’n tynnu’r croen a’i rostio ar wahân.

Pedwar. Cyw Iâr Garlleg Mêl

Mae difyrru gwesteion yn ystod y gwyliau yn ddigon o straen, ond bydd y rysáit cyw iâr set-it-and-forget-it hwn sydd wedi’i goginio’n araf yn helpu i wneud un peth ar eich rhestr yn llawer mwy hylaw.

5. Cyw iâr wedi’i grilio gyda lemwn a nionyn

Mae’r cymysgedd cyw iâr wedi’i rostio aromatig hwn yn amlwg yn gwbl ymarferol trwy gydol y flwyddyn, ond mae’r datblygwr rysáit Bevi wrth ei fodd yn ei weini yn arbennig ar gyfer y Pasg – mae’n argymell dyblu’r rysáit i fwydo torf.

6. Stiw Cyw Iâr ac Olewydd Moroco

“Cafodd y pryd sawrus hwn ei ysbrydoli gan ddau o fy hoff gynhwysion Moroco, olewydd a lemonau cadw. Maent yn cyfuno’n wych yn y pryd hwn i ychwanegu tunnell o flas i’r saws. Hefyd, mae brwysio’r cyw iâr yn gwneud y cig yn hynod dendr a llawn sudd.” datblygwr ryseitiau Sonali (aka The Foodie Physician). Mae Sonali yn argymell ei weini gyda chwscws, ond ar gyfer y Pasg gallwch chi gyfnewid y cwinoa wedi’i goginio’n hawdd am ddysgl ochr kosher.

7. Shaheen Peerbhai a Jennie Levitt’s Oer Popty Cyw Iâr Rhostiedig

Os nad oes gennych ddiddordeb mewn gorfod coginio a cherfio cyw iâr rhost cyfan ar gyfer y Pasg, glynwch â chluniau cyw iâr unigol. Byddan nhw’n coginio’n gyflymach, yn haws i’w gweini, ac mae’n debyg yn fwy blasus ac yn fwy maddau na chyw iâr cyfan (ond shh, peidiwch â dweud wrth yr aderyn maint llawn).

8. Cyw Iâr Rhost y Popty Araf

Mae’r cyw iâr di-ffws, gwobr uchel hwn yn blasu’n union fel eich hoff gyw iâr rotisserie siop groser. . . A feiddiwn ni ddweud pa un sy’n well?

Leave a Comment

Your email address will not be published.