Syniadau cinio hawdd a rhad ar adegau o chwyddiant trwm

Mae bod yn oedolyn yn ddrud iawn y dyddiau hyn. Efallai eich bod allan o swydd, yn talu benthyciadau myfyrwyr, yn hepgor ar ofal plant, neu’n rhoi arian o’r neilltu ar gyfer car newydd neu wyliau i Tuscany. Beth bynnag yw’r rheswm, mae llawer ohonom yn chwilio am ffyrdd o arbed arian, ac wrth i brisiau bwyd barhau i godi, nid yw bob amser yn hawdd. Ond nid slogan cylchgrawn yn unig mohono, gallwch chi wir fwyta’n dda a gwario llai. Yn fyr, gwnewch yr hyn a allwch i dacluso’ch pantri, lleihau gwastraff bwyd, a cheisio bwyta llysieuol yn bennaf neu wneud ryseitiau sydd wir yn “ymestyn” toriad o gig.

Dyma rai yn unig o’r ryseitiau yn New York Times Cooking sy’n seiliedig ar styffylau pantri fforddiadwy, sy’n llysieuwyr yn bennaf, a byddant yn rhoi’r bang mwyaf blasus i chi ar gyfer eich byc.

Chili, y cymysgedd gwyrthiol hwnnw o flasau a gweadau, yw’r bwyd gorau i arbed arian. Yn gyntaf, mwynhewch ef fel y bwriadwyd, yna gweinwch fwyd dros ben ar ben tatws pob, padell nacho, ci poeth, neu rhowch gynnig ar arddull Cincinnati, dros sbageti, i gael dogn go iawn o gysur. Gallwch ddefnyddio bron unrhyw gig wedi’i falu (twrci, cyw iâr, cig eidion, cig eidion, fegan) yn Chili Blas Chipotle Eric Kim, ac ychwanegu can neu ddau o ffa i’w wneud yn para am brydau lluosog.

Mae zucchini amrwd yn ddanteithion haf anghofiedig. Yma, mae Ali Slagle yn ei dorri i lawr, sy’n annog y calch a’r halen i sesno’r llysieuyn yr holl ffordd. Yna mae gwygbys rhost a chnau daear ar ei ben gyda chroen leim a sbeisys sitrws fel coriander. Gweinwch gyda grawnfwyd grawn cyflawn, tortillas neu pita, iogwrt, feta neu gaws briwsionllyd arall, salad llysiau, neu wyau wedi’u berwi’n feddal.

Presgripsiwn: Zucchini wedi’i wasgu gyda Chickpeas a Peanuts

Yma, mae Roy Choi yn trawsnewid nwdls ramen sych, wedi’u rhag-becynnu gyda menyn, sleisen o gaws Americanaidd, sgalions wedi’u torri, ac wy ar gyfer tro cyfoethog, swmpus, a hollol flasus ar yr ystafell wely glasurol. “Ni fyddaf byth yn bwyta ramen amrantiad unrhyw ffordd arall eto,” ysgrifennodd un darllenydd. Prin yn cytuno.

Mae golwg glyd Ali Slagle ar gregyn wedi’u stwffio, y pasta pobi Eidalaidd-Americanaidd clasurol, yn addas iawn ar gyfer dehongli. Ychwanegwch selsig Eidalaidd crymbl, brown, sbigoglys wedi’i dorri, neu berlysiau ffres neu sych i’r llenwad ricotta. I arbed amser, defnyddiwch eich hoff saws marinara a brynwyd mewn siop.

Presgripsiwn: cregyn bylchog

Mae reis Mampoteao, neu reis wedi’i stiwio Puerto Rican, ffa a soffrit, yn ffordd hyfryd o ddefnyddio bwyd dros ben, gan fod y pryd yn blasu orau pan gaiff ei wneud â reis diwrnod oed a ffa wedi’u paratoi. Felly gwnewch swp dwbl o reis ar gyfer eich tro-ffrio nos Lun, cadwch rai o ffa dydd Sul, a rhowch ddefnydd ardderchog ohono.

Presgripsiwn: Rws Maen

Mae riff clyfar Sarah DiGregorio ar glasur caffeteria’r ysgol yn galw am ychwanegu ffa glas tywyll fel ei fod yn defnyddio llai o gig, ond yn hapus yn cadw’r blas melys a sur hiraethus hwnnw. Mae’r rysáit hwn hefyd yn dod at ei gilydd mewn fflach: 20 munud, dechrau i orffen.

Presgripsiynau: Joes Blêr Ffa Gwyn Mwg a Chig Eidion

Mae pupurau cloch ar eu hanterth ar hyn o bryd, ac mae’r rysáit bywiog hwn gan Lidey Heuck yn gwneud defnydd ardderchog ohonynt. Defnyddiwch ba bynnag gig eidion wedi’i falu rydych chi’n ei hoffi, llysiau wedi’u ffrio, a reis dros ben neu rawn arall wedi’i goginio i’w lenwi, yna rhowch mozzarella ar ei ben a’i bobi nes ei fod yn fyrlymus.

Yn y rysáit 25 munud hwn gan Ali Slagle, mae tomatos fferm-ffres a menyn oer yn dod at ei gilydd i wneud saws pinc llachar sy’n blasu fel dyddiau hapus yr haf. (Beth bynnag a wnewch, peidiwch â defnyddio tomatos y tu allan i’r tymor.) Mae bwyd dros ben yn gwneud salad pasta tymheredd ystafell wych.

Presgripsiwn: Past Tomato a Menyn

Olew cnau coco heb ei buro yw’r cynhwysyn hud yn y cinio hynod gyflym hwn gan Genevieve Ko. Mae ei ddefnyddio i frownio reis dros ben, coginio wyau, a sauté bok choy a ffa gwyrdd yn rhoi blas trofannol cynnil i’r pryd cyfan. Yn sicr, gall olew cnau coco heb ei buro fod ychydig yn ddrud, ond mae’n stwffwl pantri gwerth chweil y gellir ei ddefnyddio ym mron pob rysáit ar gyfer pobi a choginio ar y stôf yn lle llysiau neu olew canola.

Ysbrydolwyd y pryd twymgalon hwn gan Romel Bruno gan y byrgyrs a ddaeth yn boblogaidd yn y 1970au pan oedd prisiau cig yn uchel a theuluoedd eisiau ymestyn pwys o gig. (Swn yn gyfarwydd?) Mae’r fersiwn hwn yn galw am selsig porc Eidalaidd a chêl, ond mae croeso i chi ddefnyddio twrci, cyw iâr, neu selsig fegan ac unrhyw lysiau gwyrdd yr ydych yn eu hoffi.

Presgripsiwn: Stovetop Mac a Chaws gyda Selsig a Chêl

Hepgor y drive-thru a gwneud, ac addasu! – y burritos llysieuol bach taclus hyn gartref. Mae Kay Chun yn argymell gwneud eich ffa wedi’u hail-ffrio eich hun trwy sesnin gyda winwnsyn wedi’i garameleiddio, pupur cloch, garlleg, a phaprica mwg yn lle braster porc traddodiadol, ond does dim cywilydd defnyddio ffa wedi’u hailffrio mewn tun. Cyngor Poblogaidd i Ddarllenwyr: Gwnewch swp dwbl o burritos, lapio mewn ffoil, a’u rhewi ar gyfer eich dyfodol rhy flinedig i goginio.

Presgripsiwn: Burritos Ffa a Chaws

Mae riff poblogaidd Colu Henry ar y stiw Eidalaidd clasurol nid yn unig yn plesio’r dorf, ond mae hefyd yn ffordd wych o ddefnyddio pa bynnag lysiau sydd ar fin mynd i’w gwastraffu yn eich oergell. Os ydych chi wedi cadw croen Parm yn eich rhewgell, trowch ef i mewn tra’n mudferwi am broth hyd yn oed yn fwy blasus.

Presgripsiwn: Pasta e Ceci (pasta Eidalaidd a stiw gwygbys)

Mae’r rysáit swmpus hwn gan Yewande Komolafe wedi’i ysbrydoli gan “wyau tomato,” dysgl boblogaidd yn Lagos, Nigeria, a ledled Gorllewin Affrica, lle mae wyau’n cael eu coginio mewn stiw tomato a llysiau sbeislyd. Mae iamau neu lyriad yn cael eu defnyddio’n draddodiadol, ond yma, mae llyriad melyn cadarn yn ddelfrydol oherwydd eu bod yn dal eu siâp tra’n amsugno blasau’r cynhwysion eraill.

Rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n ganol yr haf ac rydyn ni’n gwybod y bydd rhai ohonoch chi’n protestio, “Pwy sydd eisiau bwyta cawl poeth mewn tywydd 30 gradd?” Ond weithiau mae chwant yn taro a does dim byd y gallwch chi ei wneud ond ildio iddo. Mae Cyfuniad Hud Cawl Tomato Caws Eric Kim yn dod at ei gilydd mewn 30 munud, ar gyfer pryd rydych chi eisiau pryd cynnes, cysurus heb y ffws.

Presgripsiwn: Cawl Tomato Cyflym gyda Chaws wedi’i Grilio

Yn y ddysgl Ali Slagle hynod gyflym hon, mae saws soi, tyrmerig a chwmin yn rhoi llawer o flas, tra bod tofu gwres uchel yn creu ymylon creisionllyd, creisionllyd a chanolfannau meddal, blewog. Peidiwch â bod ofn arbrofi – rhowch gynnig ar wahanol sbeisys, ychwanegwch lysiau, ffa neu gaws ar gyfer pryd cyflawn a gweinwch gyda thost, tortillas, salad neu datws.

Presgripsiwn: sgramblo tofu

Gadewch i ni fod yn onest. Gall bwyta brechdan salad tiwna syml deimlo ychydig fel eich bod yn blentyn y mae ei fam wedi anghofio mynd i’r siop groser. Ond! Mae ychwanegu sesnin arbennig (seleri, winwnsyn coch, perlysiau ffres (neu sych), ac ychydig o sudd lemwn) ac yna fries, fel y mae J. Kenji Lopez-Alt yn ei wneud yma, yn ei wneud yn rhywbeth arbennig, neu fe feiddiwn ni ddweud, blasus. .

Pan fyddwch mewn amheuaeth, quesadillalo. (Ie, rydyn ni’n ei ddefnyddio fel berf yma). Mae’r rysáit hwn gan Melissa Clark yn dangos i ni sut i wneud y quesadilla delfrydol, un gydag ymylon creision, lacy a chanol tawdd. Rhowch wy wedi’i ffrio ar ei ben neu ychwanegwch y ffa wedi’u hail-ffrio, cig rhost neu lysiau dros ben. Gair o rybudd: mae padell nonstick yn hanfodol ar gyfer y dechneg hon i atal y caws rhag glynu wrth y sosban.

Presgripsiwn: Crispy Edge Quesadilla

Ac yn olaf. Taten pob. Ar ei ben ei hun, gydag ychydig o fenyn wedi’i doddi ac ychydig o halen a phupur, mae’n awdl ostyngedig i berffeithrwydd, ond mae hefyd yn sianel ddelfrydol ar gyfer chili, masala, ffa, dal, llysiau wedi’u rhostio dros ben… rydych chi’n ei enwi. Ein hoff gyngor darllenydd: “Fel y dysgodd fy nain o Oklahoma i mi, rwy’n rhwbio’r crwyn gyda saim cig moch a halen. Rhowch gynnig arni.”

Presgripsiwn: Tatws pob

Leave a Comment

Your email address will not be published.