Synwch eich anwyliaid gyda’r 7 rysáit cychwynnol blasus hyn gan Paneer

Os ydych chi wedi bod yn bwyta’r un math o dal, roti, sabzi, a reis ers rhai dyddiau, rwy’n siŵr eich bod yn chwilio am newid yn y fwydlen. Efallai mai’r ryseitiau rheolaidd hyn yw ein bwydydd cysurus, ond rydym am fwynhau rhywbeth mwy na hyn o bryd i’w gilydd. Fodd bynnag, os nad ydych chi mewn hwyliau i wneud unrhyw beth hir, yna bydd unrhyw fath o lansiwr yn gwneud y gwaith. Ond hyd yn oed yn y ryseitiau cychwynnol hyn, beth yn union ydych chi’n ei wneud? Wel, gallwch chi wneud rhywbeth gyda paneer! Coginio gyda paneer yw un o’r pethau hawsaf i’w wneud. Ni all hyd yn oed y cogydd mwyaf dibrofiad fynd o’i le. Hefyd, gallwch chi ychwanegu bron unrhyw beth ato a chael pryd yn barod mewn munudau! Yma rydyn ni’n dod â ryseitiau paneer blasus i chi eu gwneud gartref a synnu’ch teulu.

(Darllenwch hefyd: Shahi Paneer, Kadai Paneer a Mwy: 5 Ryseitiau Paneer Cyrri Clasurol y Mae’n Rhaid i Chi Roi Cynnig arnynt)

Dyma 7 o ddechreuwyr Paneer i roi cynnig arnynt

1. Chile Paneer

Wrth gwrs, roedd yn rhaid i’r rysáit hwn fod yn gyntaf ar y rhestr. Mae’n un o’r ryseitiau Indochinese gorau yr ydym wrth ein bodd yn ei fwyta. Dyna pam ei fod hefyd yn ein hargymhelliad i chi! Mae Chilli Paneer yn rysáit gyflym a hawdd sy’n galw am gymysgedd syml o sawsiau, llysiau, a darnau paneer wedi’u ffrio. Gallwch fynd gyda’r rysáit hwn gyda nwdls neu reis wedi’i ffrio. Dewch o hyd i’r rysáit llawn yma.

2. Bysedd Paneer

Mae’r pryd hwn mor syml ag y mae’n swnio. Yn syml, torrwch ef yn ddarnau bach a’i farinadu mewn cymysgedd sbeislyd i wneud y paneer. Nawr ffriwch neu ffriwch nhw yn ôl eich dewisiadau. Unwaith y byddwch wedi ei wneud, gweinwch ef gyda siytni sbeislyd a mwynhewch! Gweler y rysáit yma.

Camwch o'r neilltu gyda Chili Paneer, bydd y rysáit Paneer Finger hwn yn bywiogi'ch parti

3. Paneer Anardana Kebab

Mae Paneer anardana kebab yn gyfuniad gwych o wead a blas, crensiog ar y tu allan a meddal ar y tu mewn. Gyda’i flasau syfrdanol, bydd y danteithion toddi yn eich ceg hwn yn creu argraff ar bawb yn yr ystafell. Mae’r rysáit llawn yma.

ggt1p7t

4. panel 65

Rydyn ni i gyd yn gyfarwydd â blazing hot chicken 65, ond mae’r rysáit paneer 65 hwn yn fersiwn llysieuol hyfryd o’r masala ’65’ traddodiadol! Yr allwedd i wneud paneer 65 masala yw defnyddio sbeisys syml sydd i’w cael yn y mwyafrif o gartrefi Indiaidd. Cliciwch yma i weld y rysáit.

dangosfwrdd 65

5. Paneer Popcorn

Wedi’i ysbrydoli gan y popcorn cyw iâr poblogaidd sy’n gwerthu bwyd cyflym, mae popcorn paneer yn dro llysieuol ar y byrbryd crensiog hwn. Cyn eu ffrio, mae’r ciwbiau paneer yn cael eu trochi mewn masalas sbeislyd ac yna’n cael eu gorchuddio â chytew a naddion corn. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

popcorn

6. Paneer lolipop

Mae cyfuniad blasus o paneer, tatws, pupur chili, a sbeisys yn gwneud y lolipop paneer hwn yn fyrbryd blasus! Byddwch chi’n cael y byrbryd parti eithaf pan fyddwch chi’n paru’r lolipop crensiog hwn gyda siytni garlleg chili. Dyma’r presgripsiwn.

7. Paneer Tikki

Mae Paneer tikki wedi’i wneud o gymysgedd o datws a paneer, wedi’i sesno â sbeisys a chilies, ac yna wedi’i ffrio nes ei fod yn grensiog. Unwaith y byddwch wedi gorffen, gweinwch gyda chylchoedd nionyn a siytni mintys neu goriander ar yr ochr! Cliciwch yma am y rysáit llawn.

ii7pa3u

Rhowch gynnig ar y ryseitiau paneer hawdd anhygoel hyn! Rhowch wybod i ni pa un oeddech chi’n ei hoffi fwyaf.

Leave a Comment

Your email address will not be published.