Tacos Cyw Iâr wedi’i Rhwygo’n Hawdd – Sut i Wneud Tacos Cyw Iâr wedi’i Rhwygo

Tacos Cyw Iâr wedi’i Rhwygo yw’r ffordd berffaith o ychwanegu at eich noson taco arferol. Ac nid yw’n cymryd llawer mwy o ymdrech! Mae’r rysáit hwn wedi’i ysbrydoli gan tinga cyw iâr, stiw (neu stiw) Mecsicanaidd sy’n gyw iâr tendr, wedi’i dorri’n fân a’i ychwanegu at saws tomato gyda chiles, winwns, garlleg a sbeisys. Mae’r cymysgedd hwn ychydig yn fwy cyfeillgar yn ystod yr wythnos trwy ddibynnu ar y pupur chipotle tun hynod amlbwrpas a blasus yn adobo.

Bydd y stwffwl pantri hwn yn ychwanegu sbeis cymhleth, myglyd i unrhyw bryd ac maen nhw’n gweithio’n wych yma. Bydd lefel sbeis y pryd yn cael ei bennu gan faint o chiles y byddwch chi’n ei ychwanegu, felly gallwch chi ychwanegu cymaint ag y dymunwch.

Mae’r rysáit hwn yn troi o amgylch cyw iâr wedi’i botsio’n ysgafn sy’n cael ei goginio gyda pheth persawrus ac yna rydyn ni’n defnyddio’r hylif coginio hwnnw ynghyd â’r aromatics a’r tomatos hynny i fod yn sylfaen i’n saws. Mae’n ffordd wych o beidio â gwastraffu unrhyw gynhwysion sy’n llawn blas. Ar ben y tacos gyda cilantro, afocado hufennog, a gwasgfa braf o galch!

Wnaethoch chi’r rysáit hwn? Rhowch wybod i ni sut aeth yn y sylwadau isod!

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4 – 6


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

pymtheg

munudau

Amser i goginio:

0

oriau

0

munudau

Cyfanswm amser:

un

amser

0

munudau

dwy


bronnau cyw iâr mawr heb asgwrn heb groen

dwy


winwnsyn gwyn mawr, un wedi’i blicio a’i haneru, a’r llall wedi’i sleisio’n denau

4


ewin garlleg wedi’i falu a’i blicio

4


eirin bach neu domatos Roma

2 i 3 chipotles mewn adobo, ynghyd ag 1 llwy fwrdd o saws adobo

1 llwy fwrdd.

olew olewydd gwyryfon ychwanegol

Tortillas corn, wedi’i gynhesu i weini

Winwnsyn gwyn wedi’i dorri i’w weini

Afocado, wedi’i sleisio ar gyfer gweini

Radisys, wedi’u sleisio’n denau ar gyfer gweini

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn sosban cyfrwng, ychwanegwch fronnau cyw iâr, winwnsyn wedi’i haneru, ewin garlleg, dail llawryf, corn pupur du, a 2 lwy de o halen. Gorchuddiwch â dŵr tua ½” a dod ag ef i ferw. Gostyngwch y gwres i fudferwi, gorchuddiwch a choginiwch nes bod y tymheredd mewnol yn cyrraedd 165º yn rhan fwyaf trwchus y fron, tua 10 i 15 munud. Trosglwyddwch y bronnau i fwrdd torri.
  2. Ychwanegwch y tomatos i’r hylif coginio dros wres isel. Coginiwch am 2 i 3 munud, neu nes bod y tomatos wedi meddalu ychydig a bod y croen yn dechrau pilio. Trosglwyddwch y tomatos i blât neu bowlen i oeri, yna pliciwch.
    Draeniwch yr hylif coginio, gan gadw ½ cwpan o hylif. Taflwch yr corn pupur a’r dail llawryf, ond cadwch yr haneri winwnsyn a’r ewin garlleg.
  3. Mewn cymysgydd, ychwanegwch y tomatos wedi’u plicio. haneri winwnsyn wedi’u coginio, ewin garlleg, chipotles, adobo, cwmin, oregano a ½ cwpan o’r cawl coginio. Cymysgwch nes ei fod yn llyfn, yna sesnwch gyda halen a phupur i flasu.
  4. Mewn sgilet fawr dros wres canolig-uchel, cynheswch yr olew nes ei fod yn symudliw. Ychwanegwch y winwnsyn wedi’i sleisio a’i goginio nes ei fod wedi meddalu ychydig a dechrau cymryd ychydig o liw, 4 i 5 munud.
  5. Yn y cyfamser, rhwygo bronnau cyw iâr.
  6. Mewn sgilet, arllwyswch y gymysgedd tomato yn ofalus. (Efallai y bydd rhywfaint o sblatio, ond po fwyaf y byddwch chi’n ei droi, y lleiaf fydd.) Dewch â’r saws i ferwi, yna ei leihau i fudferwi. Coginiwch nes bod y saws yn lleihau ychydig ac yn tewhau ychydig, tua 5 munud.
  7. Ychwanegwch y cyw iâr wedi’i dorri’n fân a’i droi, gan dorri unrhyw ddarnau mwy. Coginiwch am 3 i 4 munud ychwanegol, neu nes bod cyw iâr wedi’i gynhesu. O bryd i’w gilydd trowch i orchuddio’r cyw iâr gyda’r saws.
  8. Rhowch gyw iâr ar ben tortillas corn a’i ben gyda nionyn wedi’i dorri, cilantro, ac afocado. Gweinwch gyda lletemau calch.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Ffotograffydd: Joel Goldberg; Arddull Bwyd: Micah Morton

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.