Takeout a Pobi neu Bwyta I Mewn, 21 Syniadau Brunch Sul y Mamau yn y Ddinasoedd Efaill

BWYTA I MEWN

bacio

Mae brecinio teuluol, a weinir rhwng 10 am a 2 pm, yn cynnwys entrees fel salad, coctel berdys a fritters. Dewiswch o frecwast (wyau, hash browns, pwdin bara, tost Ffrengig ac wyau Benedict) neu ginio (brisged, ham gwydrog, llysiau, risotto, tortigiloni rossa) ac wrth gwrs pwdin. Y gost yw $44.95 i oedolion, $14.95 i blant dan 12 oed.

1571 Plymouth Rd., Minnetonka, 952-544-7000, baciomn.com.

y Meillionen

Gorsaf gerfio gyda chig eidion a thwrci rhost, myffins a byns, caws a chracyrs, ffrwythau a llysiau, wyau a thost Ffrengig – mae’r ffefrynnau i gyd yn bresennol yn y bwffe parod hwn y gallwch ei fwyta, y cyntaf yn y bwyty, o 9 a.m. 5 p.m. 3 pm Cost yw $27.99 i oedolion; plant 12 ac iau $8.99. Ffoniwch i gadw eich lle.

14845 Robert Trail S., Rosemount, 651-448-2220, theclovermn.com.

y dakota

Ffordd ysgafn i ddechrau Sul y Mamau ar gyfer mamau sy’n caru cerddoriaeth. Mwynhewch brunch wrth wrando ar swing jazz gyda’r Gypsy Mania Hot Club am 10 am (tocynnau $15) neu gospel gyda Robert Robertson am 1pm ($20). Mae yna amrywiaeth o opsiynau brunch a la carte, o frechdanau te caws pimento wedi’u grilio a chrempogau gyda bananas wedi’u carameleiddio i raean surop masarn ac wyau wedi’u ffrio â madarch. Mae’r prisiau’n amrywio o $7 entrees i $29 prif gyflenwad. Os nad yw Mam yn berson bore, mae Over the Rhine yn cymryd y llwyfan am 7pm, felly mae cinio hefyd yn opsiwn.

1010 Nicollet Mall, Dinas Mecsico, 612-332-5299, dakotacooks.com.

Cegin y Ffermwyr + Bar

Gwnewch frecwast sy’n gyfeillgar i’r teulu, yn ffres o’r fferm, gydag wyau wedi’u sgramblo, crempogau 8-grawn wedi’u gwneud a surop masarn, cig moch mwg a ham, sglodion Americanaidd, ffrwythau ffres a basged o fyffins bach. Mae diodydd yn cynnwys sudd, coffi ffilter neu ddiodydd meddal, ac mae oedolion yn cael mimosa am ddim. Gweinir brwsh rhwng 9 am a 3 pm; y gost yw $39.95 i oedolion a $19.95 i blant dan 12, mae plant dan 5 am ddim. Archebion ar gael ar-lein.

750 2 St. S., Mpls., 612-200-9434, ffermwyrcookingandbar.com.

gan gianni

Nid yw pob mam yn hoffi dathlu gyda brunch. Bellach ar agor ar ddydd Sul, mae’r stêcws yn derbyn archebion ar gyfer y cinio Sul y Mamau arbennig o 4-9 pm Archebu ar gael ar-lein.

635 E. Lake St., Wayzata, 952-404-1100, giannis-steakhouse.com.

Tafarn a Chophouse Kendall

Tretiwch Mam i fwffe sy’n cynnwys teisennau wedi’u pobi’n ffres, coctel berdys a gorsaf omled a cherfio, Chicken Florentine a mwy ar ei diwrnod arbennig. Y gost yw $33.95 i oedolion, $19.95 i blant dan 12 oed; gweinir brecinio rhwng 10 am a 3 pm

12800 Bunker Prairie Road NW., Mpls., 763-755-1234, kendallstc.com.

y lexington

Sicrhewch y gorau o ddau fyd coginio yn y Lexington. Bydd un o hoelion wyth St. Paul yn agored o 10 am i 8 pm; Mae eitemau brwsh ar gael rhwng 10 a.m. a 2 p.m., ond bydd y fwydlen ginio ar gael trwy’r dydd. Archebwch eich lle ar-lein.

1096 Grand Av., San Pablo, 651-289-4990, thelexmn.com.

Tafarn 13 Lucky

Mae’r grŵp hwn o fwytai sy’n eiddo’n lleol yn cynnig bwffe y gallwch chi ei fwyta rhwng 9 am a 3 pm gyda chlasuron brecwast fel brown hash cawslyd, wyau Benedict, a thost Ffrengig ynghyd â saladau, cawsiau, myffins, rholiau sinamon, a cherfiad. gorsaf gyda ham, twrci ac asen gysefin. Pwdinau, hefyd. Y gost yw $27.99 i oedolion, $8.99 i blant dan 12 oed.

Ffoniwch un o bum lleoliad ardal: Roseville, 651-330-9257; Mendoza 651-452-1311; Bloomington, 952-405-2213; Plymouth, 763-746-0071; a Burnsville, 952-435-3311 — er mwyn cadw lle. manylion yn lwcus13.com.

maynards

Mwynhewch olygfeydd o Lyn Minnetonka gyda’ch brecinio, gyda seddi rhwng 9 a.m. a 3 p.m. Mae wyau Benedict, Bisgedi a Grefi, Bar Waffl, Salad, Eog Mwg, Berdys Creol, Eog, Ffa Gwyrdd, Mac & Chaws, a chig eidion Ham & Tenderloin yn i gyd ar y fwydlen. Ac ar gyfer pwdin? Pwdin Bara Caramel Halen, Myffins, Teisen wedi’i Rhewi, a Chacen Foronen. Oedolion $39.95, plant 5-11 oed, $19.95. Galwad am gadw lle.

685 Excelsior Blvd., Excelsior, 952-470-1800, maynards-excelsior.com.

Tebygolrwydd

Siopa a losin? Os gwelwch yn dda. Surprise Mom trwy archebu cacen calon siocled neu gacen fer mefus ymlaen llaw o B&E gyda Sweets By Diane yn Neuadd Fwyd Rosedale ($25). Archebwch erbyn Mai 5 ar gyfer pickup y diwrnod hwnnw. A phan fydd natur ddigymell yn fwy poblogaidd, bydd digon o gacennau cwpan, cwcis, pasteiod, mefus wedi’u gorchuddio â siocled a mwy i felysu Mam.

1595 priffordd. 36, Roseville, potluckmn.com.

Gwesty St. Paul a Gril St

Mae dau opsiwn ar gyfer penwythnos Sul y Mamau yn y tirnod hwn yn Saintly City. Yn gyntaf, te. Sipian te prynhawn wrth ddysgu sut i gynnal Mai 7fed am 11am. rheolau moesau wrth fwynhau’r paned blasus hwnnw o de. Y gost yw $70.

Yna brecinio. Ar Sul y Mamau, mae’r fwydlen a la carte brunch yn cynnwys Bourbon Vanilla French Toast, Crab Cake Benedict, Cimychiaid Scramble, Wafflau Aeron Iawn a mwy, yn ogystal â Myffins Caramel canmoliaethus. Wedi’i weini rhwng 11 am a 4 pm; prisiau yn amrywio o $17.95 i $58.95.

350 Market St., San Pablo, 651-292-9292, sanpaulhotel.com Y stpaulgrill.com.

Rhaeadr Afon Tattersall

Mae cinio yn troi’n frecinio Sul y Mamau arbennig ym mis Mai rhwng 11 am a 4 pm yn lleoliad Tattersall’s River Falls. Ymhlith yr opsiynau a la carte: Tost Ffrengig Banana gyda Tattersall Rum, Hash Selsig gyda Tatws Melys a Perlysiau Hollandaise, Bisgedi a Salsa, Chilaquiles gyda Salsa Coch, Wyau Benedict gyda Salsa Brithyll Mwg a mwy. Mae prisiau’n amrywio.

1777 Heol Paulson, Rhaeadr yr Afon, 534-248-8300, tattersalldistilling.com.

Bwyty a Bar Tria

Rhwng 10 a.m. a 4 p.m., bydd y llecyn clyd hwn o Fetro’r Gogledd yn gweini brecinio a la carte arbennig gydag entrées gan gynnwys tost Ffrengig gyda crème brûlée, sgramblo cimwch, bourguignon cig eidion, salad hadau pabi cyw iâr a mwy. Mae’r prisiau’n amrywio o $13.95 i $31.95.

5959 Centerville Road, North Oaks, 651-615-0836, triarestaurant.com.

Tullibee yn y Hewing Hotel

Mae brecinio arbennig a weinir rhwng 8 am a 2 pm yn dechrau gyda bara banana wedi’i orchuddio â siocled a ffrwythau ffres ac iogwrt wedi’i weini fel teulu, ac amrywiaeth eang o ddewisiadau ar gyfer entree, o omlet i asbaragws. chèvre a phesto ramp a byrgyrs cig oen yn Hewing Benedict gydag eog mwg a brechdanau bisgedi cyw iâr wedi’u ffrio. Mae ochrau cig moch, selsig brecwast cyw iâr, a thatws crensiog hefyd yn cael eu gwasanaethu fel teulu. Mae plant yn dewis o grempogau doler arian, wyau wedi’u sgramblo a surdoes, ffyn tost Ffrengig, ac ochr o ffrwythau. Bonws: cefndir artist arbennig ar gyfer lluniau teuluol DIY. Y gost yw $55 i oedolion, $15 i blant dan 10 oed.

300 N. Washington Avenue, Mpls., 651-468-0400, hewinghotel.com/tullibee.

tafarn yr yankee

Y cyfan y gallwch chi ei fwyta ar Sul y Mamau yn y hangout cymdogaeth maestrefol hwn rhwng 9 am a 3 pm Bydd y bwffe yn cynnwys asennau, hash cajun, cyw iâr wedi’i ffrio, sglodion caws, mac a chaws, saladau, cigoedd ar gyfer y brecwast, pwdinau a mwy. Oedolion $26.99; plant dan 12 oed $8.99. Galwad am gadw lle.

1755 Yankee Doodle Road, Eagan, 651-756-8748, yankeetavern.com.

CYMRYD A BAKE

Anifeiliaid Barbeciw Co.

Mae Tendr Mwg Porc Mwg, Asbaragws, Pys a Ricotta Frittata, Brocoli wedi’u Rhostio a Salad Farro a Pavlova gydag Aeron Ffres wedi’u Marinadio i gyd yn rhan o’r fwydlen o gegin y Cogydd Jon Wipfli. Bonws: mae chwart o domato mwg Bloody Mary mix hefyd yn rhan o’r fargen. Y gost yw $120; bwydo pedwar i chwech. Codi 7 Mai yn Bauhaus Brew Labs.

1315 Tyler St. NE., Mpls., Mr. anifeiliaidbarbacoa.com.

Grŵp bwyty Blue Plate

Pryd llawn heb y gwaith. Cael Salad Gwanwyn gyda Vinaigrette Balsamig, Tost Ffrengig, Gouda Hash, Quiche Llysiau (madarch, Tomatos Haul-Sych, Parmesan, a Feta mewn Crwst Pwff), Ham Gwydredd Pob, Rholiau Sinamon gyda Vanilla Glaze, a Chwcis Arbennig y Dydd wedi’u pobi gan Famau. gan Cart Cwci. Y gost yw $79.95 ac mae’n bwydo pedwar oedolyn newynog. Archebwch erbyn Mai 4ydd, gyda pickup Mai 8fed o 9am tan 3pm

Highland Grill, 771 Cleveland Av. S., San Pablo, highlandgrill.com; Gril hir gymrodyr, 2990 Afon Pkwy. W., Mpls., Mr. longfellowgrill.com; Edina Grill, 5028 Ffrainc Av. S., Edina, edinagrill.com; 3 sgwar, 12690 Arbor Lakes Pkwy. N., Maple Grove, 3squaresrestaurant.com; The Lowry, 2112 Hennepin Ave., Mpls., thelowryuptown.com a Freehouse, 701 Washington Av. N., Mpls., freehousempls.com.

Cegin a Bar Mason Jar

Dewiswch eich antur gwres-a-gwasanaeth eich hun gydag asennau crychlyd perlysiau neu wedi’u grilio â demi-glace madarch gwyllt Marsala hufennog. Sigiau ochr yw tatws cawslyd au gratin, asbaragws, salad (gardd neu Cesar), a rholiau. Mae prydau yn gwasanaethu chwech; y gost yw $165 (asennau) neu $135 (rhost Llundain). Mae yna hefyd ychwanegion: eog, coctel berdys, Gouda mac mwg a chaws, pastai leim allweddol neu gacen sidan Ffrengig, a mwy (mae prisiau’n amrywio). Ac ar gyfer siopa un-stop cyflawn, mae canolbwyntiau blodau hefyd ar gael. Archebwch erbyn 3 pm Mai 5, codwch Mai 7 neu 8.

1565 Cliff Road, Egan, masonjar.kitchen.

clwb gastronomig paris

Rhowch sbin cain ar brunch gyda Chit Prydau Bwyd y Cogydd Jamie Malone, gan gynnwys Pys, Bacwn, Parmesan a Carbonara Wyau wedi’i Potsio gyda Shokupan Rolls, Salad Perlysiau Bibb gyda Sherry Vinaigrette, Nutella Creamed Monkey Bara, mascarpone chwipio gydag aeron wedi’u potsio â siampên a chwcis menyn. Y gost yw $45 y pen; archebu erbyn Mai 3 am 10am ar gyfer codi neu ddosbarthu ar Fai 6.

parisdiningclub.com.

Buwch Goch/Cwningen Goch

Cadwch bethau’n glyd gartref gyda phecyn pryd o fwyd sy’n gwasanaethu pump i saith. Yn gynwysedig mae cacen wy, ham Duroc, cig moch, selsig brecwast, stwnsh Gouda, rholiau pecan caramel a ffrwythau ffres ($89). Ychwanegwch bethau ychwanegol, gan gynnwys citiau tost Ffrengig gyda ffritwyr a byrddau charcuterie, neu gitiau diod am gost ychwanegol. Archebion cyn Mai 4 ar gyfer codi ymyl y palmant yn lleoliad Red Cow’s Uptown ar Fai 7 rhwng 9 am ac 1 pm

2626 Hennepin Av., Mpls., redcowmn.com chwaith redrabbitmn.com.

saets egwan

Mae’r cogydd Dan Schmit yn cynnig pecyn brecinio cartref ar gyfer Sul y Mamau. Yn gynwysedig mae quiche (wedi ei wneud gyda chrwst pei Llychlynnaidd a duwies), pedwar craciwr caws cheddar, asbaragws, ham mwg masarn, caws hufen dil lemwn, llysiau gwyrdd, vinaigrette gwin coch masarn. Ychwanegwch hanner dwsin o gacennau ($17.24), quiche ychwanegol ($31.25), neu gymysgedd mimosa mefus-rhubarb ($11, heb gynnwys byrlymog). $118.53, yn gwasanaethu pedwar i chwech. Rhowch eich archeb cyn Mai 5ed am 8pm

5401 Nicollet Av., Mpls., wiseacreeatery.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published.