Tarten ffrwythau hawdd – Sut i wneud tarten ffrwythau

caitlin bensel

Y bara byr syml hwn yw Elen Benfelen o bwdinau haf: haws na gwneud bara byr haf clasurol, ond yn fwy cain na bara byr cartref. Mae’n edrych yn ddramatig, cain, ac yn hollol syfrdanol, ond mewn gwirionedd mae’n syml i’w wneud. Swnio’n dda, syth?

Oes angen padell darten arnoch chi ar gyfer y rysáit hwn?

Mae’r rysáit hwn yn galw am ddefnyddio padell darten 9 modfedd gyda gwaelod symudadwy, ond gellir pobi’r tarten hon mewn unrhyw ddysgl gron 9 modfedd sy’n ddiogel yn y popty. Fodd bynnag, bydd yn llawer haws ei sleisio a’i weini os caiff ei wneud mewn padell tarten oherwydd bod modd symud y gwaelod a’r ochrau. Siopwch setiau padell gacennau sy’n cynnwys tri maint, a fyddai’n berffaith ar gyfer unrhyw rysáit cacen yn y dyfodol. Peidiwch â phoeni am redeg allan o ofod storio cegin; mae’n dal i fod yn ddewis smart, oherwydd mae’r sosbenni yn ffitio un y tu mewn i’r llall.

Pa fath o ffrwyth allwch chi ei ddefnyddio i wneud tarten ffrwythau?

Pan ddaw at y ffrwythau hardd ar ben y darten ffrwythau hon, yr awyr yw’r terfyn! Mae’r fersiwn hon yn defnyddio cymysgedd lliwgar o fefus, llus, ciwi a mango, ond byddai’r gacen yr un mor flasus gyda, dyweder, mafon, neu gymysgedd o fwyar duon a llus, neu ffan o mango a papaia. Gwnewch yn siŵr bod y ffrwyth wedi’i blicio’n dda, ei dynnu’n rhydd a’i bylu; yn y bôn, gwnewch yn siŵr bod y darnau caled ymhell i ffwrdd fel bod pob brathiad yn llawn blasusrwydd di-rwystr.

A ellir gwneud y tarten ffrwythau hon o flaen amser?

Yn hollol! Gellir gwneud y toes 3 diwrnod ymlaen llaw neu ei rewi am hyd at fis. Gellir pobi’r gragen tarten y noson o’r blaen, a gellir cydosod y darten gyfan ddiwrnod ymlaen llaw a’i storio yn yr oergell ar stondin cacennau hardd a’i chyflwyno â “ta-da!” pan mae’n amser pwdin.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

8 – 10


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

30

munudau

Cyfanswm amser:

4

oriau

40

munudau

Ar gyfer y gramen:

1C.

blawd amlbwrpas, a mwy ar gyfer rholio

6 llwy fwrdd

menyn heb halen, wedi’i oeri a’i dorri’n ddarnau 1/2 modfedd Arbed $

Ar gyfer y llenwad:

8 owns.

caws hufen, wedi’i feddalu

2 llwy de

past fanila neu echdyniad fanila

Ar gyfer y garnais:

1/2 cwpan

mefus, wedi’u plicio a’u torri

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Ar gyfer y toes: cymysgwch y blawd, siwgr a halen mewn powlen fawr. Gan ddefnyddio torrwr crwst neu’ch bysedd, gweithiwch y menyn yn araf i’r blawd nes bod darnau maint pys yn ffurfio. Cymysgwch y melynwy a’r dŵr gyda’i gilydd, yna ychwanegwch y cymysgedd blawd gyda fforc i bowlen fach. Trowch, yna tylino’r toes nes nad yw’n disgyn yn ddarnau mwyach ac yn dal at ei gilydd wrth binsio â’ch bysedd. Siapio i ddisg a lapio’n dynn gyda lapio plastig. Rhowch yn yr oergell am o leiaf 1 awr neu hyd at 3 diwrnod.
  2. Rholiwch y toes i gylch 11 modfedd ar arwyneb â blawd ysgafn. Trosglwyddwch y gramen i badell tarten ffliwt crwn 9 modfedd gyda gwaelod symudadwy. Gwasgwch y gramen i mewn i’r badell a thorrwch yr ymylon i ben ochrau’r badell tarten. (Peidiwch â phoeni os yw’r gramen yn hollti! Trwsiwch ef gyda’r darnau o does rydych chi’n eu torri o’r ymylon.) Priciwch waelod y gramen drosodd gyda fforc. Rhowch y gramen ar blât bas, yna yn y rhewgell am 30 munud.
  3. Yn ystod yr 20 munud olaf o oeri, cynheswch y popty i 400˚. Priciwch y gramen gyfan gyda fforc. Pobwch am 12 i 14 munud, nes bod y gramen yn frown euraidd. Trosglwyddwch i rac weiren a’i oeri i dymheredd yr ystafell.
  4. Ar gyfer y llenwad: Curwch gaws hufen, hufen sur, siwgr powdr, past fanila, a halen mewn powlen cymysgydd trydan wedi’i ffitio â chwisg ar wres canolig nes ei fod yn llyfn ac yn hufenog, 2 i 3 munud. Ychwanegwch hufen trwm yn raddol gyda chymysgydd yn rhedeg ar gyflymder canolig-isel a’i guro nes ei fod yn ysgafn a blewog, tua 30 eiliad. Arllwyswch y gymysgedd caws hufen i’r gramen a’i wasgaru i haen wastad.
  5. Ar gyfer y topin: Trefnwch y llus, y mefus, y mafon, y ciwi a’r mango dros y llenwad. Rhowch y saws afalau mewn microdon mewn powlen fach sy’n ddiogel yn y microdon nes ei fod wedi toddi ac yn llyfn, tua 30 eiliad. Brwsiwch y jeli afal dros y ffrwythau. Pei oeri nes ei fod yn oer a bod y llenwad yn gadarn, o leiaf 2 awr neu dros nos.

Mae past fanila yn drwchus fel mêl ac yn cynnwys smotiau o hadau fanila, sy’n gwneud i bwdinau edrych yn fwy ffansi. Rhowch echdynnyn fanila rheolaidd yn ei le os mai dyna sydd gennych chi.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.