Tatws Melys a Salad Bresych Coch

BWYD A DIOD — Mae blas ffres hoff fwydydd oddi ar y gril yn gwneud coginio haf yn ddifyrrwch gwerthfawr i deuluoedd ledled y wlad. Gallwch chi wneud atgofion newydd yn y barbeciws iard gefn hynny eleni trwy gadw mewn cof nad yw grilio yn ymwneud â byrgyrs a stêcs wedi’u llosgi yn unig – gall llysiau wedi’u grilio blasus fod yr un mor bleserus.

Delwedd o Yiftah Yeshaayahu.

Yn faethlon ac yn llawn gwrthocsidyddion, mae tatws melys yn ddewis perffaith ar gyfer ryseitiau haf, gan eu bod yn hawdd i’w grilio mewn rysáit fel Bresych Coch a Salad Lletem Tatws Melys gyda Dresin Hadau Pabi.

Yn galonnog ond eto’n ysgafn ar gyfer pryd blasus, mae’r salad hwn yn ddiymdrech o syml, yn cyfuno bresych porffor crensiog, tomato llawn sudd, caws feta melfedaidd a dresin hadau pabi o amgylch darnau tatws melys fel seren y sioe.

Gyda bron i 70% o datws melys y genedl yn cael eu cynhyrchu yng Ngogledd Carolina, y wladwriaeth yw cynhyrchydd mwyaf y genedl o’r llysiau perffaith ar gyfer grilio trwy gydol y flwyddyn ar y dyddiau poeth hynny o haf. Fel superfood amlbwrpas, mae eu gwerth maethol cyfoethog a rhwyddineb defnydd mewn amrywiaeth o seigiau yn eu gwneud yn gynhwysyn delfrydol mewn ryseitiau sy’n amrywio o frecwastau a saladau i bowlenni protein, tacos a mwy.

Salad Lletem Tatws Melys a Bresych Coch gyda Dresin Hadau Pabi
Delwedd o datws melys.

Salad Lletem Tatws Melys a Bresych Coch gyda Dresin Hadau Pabi.

Rysáit trwy garedigrwydd Comisiwn Tatws Melys Gogledd Carolina
Gwasanaeth: 4

  • 2 tatws melys
  • 1/2 pen o bresych porffor
  • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
  • halen i flasu
  • pupur i flasu
  • 6 llwy fwrdd o dresin hadau pabi, wedi’i rannu
  • 1 llwy fwrdd persli wedi’i dorri
  • 2 gwpan o domatos grawnwin, wedi’u torri’n hanner
  • 3 llwy fwrdd caws feta, crymbl

Cynheswch y gril ymlaen llaw i 400 F.

Rhwbiwch a golchwch y tatws melys. Torrwch bob un yn chwe lletem. Os yw’r tatws melys yn hir, ystyriwch dorri’r sleisys yn eu hanner.

Goferwch y tatws melys am 5 munud, draeniwch ac oerwch am 5 munud.

Delwedd o bresych porffor.

Bresych porffor.

Rhwygwch y bresych yn dafelli tenau.

Taflwch y tatws melys gydag olew olewydd a halen a phupur i flasu.

Rhowch y darnau tatws melys ar y gril yn berpendicwlar i’r gratiau dros wres uniongyrchol; grilio tua 3 munud yr ochr, neu nes ei fod yn grimp-dyner gyda marciau gril ar bob ochr. Tynnwch o’r gril a’i gadw.

Mewn bag ziplock neu bowlen fawr, taflu’r bresych gyda 4 llwy fwrdd o dresin hadau pabi nes ei fod wedi’i orchuddio.

Ychwanegu persli a thomatos; ysgwyd.

I’w weini, rhowch y darnau tatws melys ar wely o fresych wedi’u trin a’u taenu gyda’r dresin hadau pabi sy’n weddill, yna ysgeintiwch gaws.

Gweinwch yn gynnes neu’n oer.

Gwyliwch y fideo o sut i wneud y rysáit hwn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.