Tawelwch eich chwant gyda’r byrbrydau rhad a hawdd hyn

Anfonwch y newyddion Syracuse diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.
Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr yma.

Rydyn ni i gyd yn gwybod beth sy’n dilyn y jôcs cychwynnol, y chwerthin, a’r blinder o fynd yn uchel: newyn. Fel rhywun sy’n ffynnu ar y drefn arferol, yn enwedig o ran amserlennu prydau bwyd, rwy’n parhau i wneud byrbrydau a phrydau pan fydd fy ffrindiau a minnau’n mynd yn uchel.

Felly pan fyddwch chi’n pobi, dylech drefnu rhywfaint o amser paratoi i fodloni’ch chwant byrbrydau anochel. Tra bod bwytai ar Marshall Street a Gopuff yn cynnig byrbrydau a phrydau wedi’u paratoi ar eich cyfer, bydd paratoi’ch byrbrydau yn arbed costau dosbarthu i chi ac yn rhoi gweithgareddau i chi a’ch ffrindiau i’w goresgyn tra byddwch chi’n cael eich llabyddio.

quesadillas

Mae Quesadillas yn bryd o fwyd hanfodol i’m ffrindiau a minnau pan fyddaf yn cael fy mhobi. Mae hwn yn fath o fwyd gwneud yr hyn yr ydych ei eisiau. Os mai’r cyfan sydd gennych wrth law yw tortillas wedi’u paratoi a chaws wedi’i gratio, mae gennych quesadilla mewn munudau. Ond dyw fy ffrindiau a fi ddim yn cilio rhag her goginio pan rydyn ni’n uchel. Rwy’n hoffi cymryd cyw iâr dros ben a’i dorri’n fân, torri jalapenos i fyny, disio tomato, a thaenu caws wedi’i gratio arno. Unwaith y bydd y tortillas wedi brownio’n ysgafn ar ôl coginio mewn sgilet, wedi caledu ar y tu allan, a’r caws wedi toddi’n llwyr, maen nhw’n berffaith ar gyfer chwarteru a mwynhau gyda salsa a hufen sur.

Toes cwci bwytadwy

Cyn i chi bacio powlen, chwipiwch y rysáit toes cwci bwytadwy hwn a fydd yn para hyd at dri mis yn y rhewgell. Mae’r rysáit hwn ychydig yn fwy cyfleus a bydd yn blasu’n llawer gwell oerfel, felly mae’n werth cyllidebu tua 10 munud cyn ysmygu neu tra bod eich bwydydd bwytadwy wedi’u trwytho â chwyn yn rhedeg i gymysgu swp o’r toes cwci hwn. Er bod y rysáit hwn yn galw am sglodion siocled, gallwch chi roi eich hoff candies eraill yn lle, fel Reese’s Pieces neu Snickers wedi’u torri, neu sbeisys fel sinamon.Pizza wedi’i rewi

Yn ystod y pandemig, rwyf wedi dysgu bod pizzas wedi’u rhewi yn fwydydd hanfodol i’w cael bob amser yn eich oergell, p’un a ydych chi’n fyfyriwr coleg neu’n oedolyn sy’n gweithio’n llawn amser. Gall un pizza fod yn bryd o fwyd os ydych chi ar eich pen eich hun neu fel byrbryd i dyrfa fach. Mae fy affinedd â pizza wedi’i rewi yn gorwedd gydag Amy’s Kitchen, ond mae Tops Friendly Markets yn gwerthu cymaint o frandiau sy’n cynnig topinau lluosog, meintiau, ac opsiynau heb glwten. P’un a ydw i’n cael fy llabyddio ai peidio, rydw i’n hoffi dechrau gyda pizza caws wedi’i rewi ac ychwanegu fy nhopins fy hun fel tomatos ceirios wedi’u sleisio, jalapenos, a chaws ychwanegol. Er nad ydw i bob amser yn ychwanegu cig at pizzas wedi’u rhewi, mae pepperoni, cyw iâr wedi’i dorri’n fân, a selsig i gyd yn opsiynau gwych ar gyfer cig eidion eich pastai. Peidiwch ag anghofio gosod amserydd tra bod eich pizza yn y popty, a sicrhewch ei roi ar raciau’r popty ar gyfer sylfaen crensiog.

Cysylltwch â Louis: [email protected] | @JBL__98

Leave a Comment

Your email address will not be published.