Teimlad TikTok Mae Jake Grigg, The Air Fryer Guy, yn rhannu tri phwdin hawdd y gallwch eu gwneud yn eich ffriwr aer, gan gynnwys cwcis

Yn cael ei adnabod fel The Air Fryer Guy, mae Jake Grigg wedi casglu bron i ddwy filiwn o ddilynwyr ar ei gyfrif TikTok.

Mae ei driciau bwyd clyfar a’i ganeuon doniol wedi’i wneud yn deimlad ar-lein, ynghyd â’i ddyn llaw dde yn y gegin, ei nai Nate Marshall.

Ymwelodd y ddeuawd â The Morning Show i ddangos sut i wneud pwdinau blasus yn eu ffrïwr aer.

Gwyliwch The Morning Show ar Channel 7 a’i ffrydio am ddim ar 7plus >>

sglodion pwdin

Yn gwasanaethu 2-3

nachos

 • 3 tortillas blawd
 • 3 llwy fwrdd o fenyn, wedi’i doddi
 • 3 llwy de o siwgr
 • ½ llwy de sinamon
 • chwistrell olew coginio

Gorchuddion

 • 1 banana, wedi’i sleisio
 • ¼ cwpan o saws siocled
 • hufen chwipio

Dull

 1. Gosod tortillas ar wyneb gwastad, brwsio gyda menyn.
 2. Mewn powlen fach, cyfunwch y siwgr a’r sinamon.
 3. Ysgeintiwch siwgr sinamon yn gyfartal dros y tortillas – dim ond un ochr sydd angen ei orchuddio, ond os ydych chi’n chwilio am ychydig mwy o felyster, trowch nhw drosodd a gorchuddio’r ochr arall â menyn a siwgr sinamon hefyd.
 4. Defnyddiwch dorrwr pizza neu gyllell finiog i dorri’r tortillas yn lletemau. Rwy’n hoffi torri fy tortillas yn 16 lletem fesul tortilla, ond gallwch eu torri o unrhyw faint.
 5. Cynheswch y ffrïwr aer ymlaen llaw i 170C.
 6. Chwistrellwch waelod eich ffrïwr gyda chwistrell coginio, yna ychwanegwch un haen o letemau tortilla. Bydd angen i chi wneud y rhain mewn sypiau gan eich bod am i’r aer poeth wthio o amgylch y ffrïwr ar gyfer lletemau neu sglodion crensiog ychwanegol.
 7. Ffriwch aer ar 170C am 5-6 munud. Ailadroddwch gyda’r sypiau sy’n weddill.
 8. Ychwanegu darnau/sglodion at bowlen a rhoi banana, saws cyffug a hufen chwipio ar ei ben, neu dopin melys o’ch dewis. Gallwch ddefnyddio unrhyw beth sydd gennych ar gael fel aeron, cnau, saws caramel, cwcis … mae’r opsiynau’n ddiddiwedd.

Y cwcis menyn cnau daear hawsaf

12 yn ôl

Cynhwysion

 • 1 cwpan menyn cnau daear naturiol llyfn (rhaid iddo fod yn naturiol heb unrhyw siwgr ychwanegol)
 • 2 lwy fwrdd o surop masarn

Dull

 1. Cynheswch y ffrïwr aer ymlaen llaw i 180C.
 2. Mewn powlen ganolig, chwisgwch y menyn cnau daear a’r surop masarn gyda’i gilydd nes eu bod wedi’u cyfuno’n llawn. Yna daliwch ati i gymysgu nes bod y toes yn tewhau. Ni fydd y toes yn teimlo fel toes cwci rheolaidd, ond dylai fod yn ddigon cadarn i’w siapio â’ch dwylo.
 3. Leiniwch y fasged ffrio aer gyda rhywfaint o bapur memrwn.
 4. Codwch tua 1½ llwy fwrdd o’r cytew a’i roi ar y daflen pobi yn y ffrïwr aer. Ailadroddwch gyda gweddill y toes, gan wneud yn siŵr eich bod yn gosod y cwcis tua 5cm oddi wrth ei gilydd. Efallai y bydd yn rhaid i chi eu gwneud mewn sypiau, yn dibynnu ar faint eich peiriant ffrio. Gwastadwch bob pelen o does yn ysgafn i ddisg. Ac os ydych chi’n teimlo’n gelfyddydol, gallwch chi wneud patrwm ar ei ben gyda fforc neu bigyn dannedd.
 5. Ffriwch y cwcis yn yr awyr ar 180C am 7-10 munud neu nes bod wyneb y cwcis yn sych.
 6. Gadewch i’r cwcis oeri ar ddarn o bapur memrwn nes ei wneud.

cacennau olwyn wagen

4 yn ôl

Cynhwysion

 • 2 ddalen crwst pwff, wedi dadmer
 • 4 olwyn cart
 • 8 marshmallow
 • 2 lwy fwrdd o fenyn wedi’i doddi

Dull

 1. Rhowch y crwst pwff ar arwyneb sych a thorrwch y ddwy ddalen yn chwarteri.
 2. Rhowch olwyn wagen ar ben pob un o’r pedwar chwarter. Ar frig pob olwyn wagen gyda dau malws melys yna gosodwch y chwarteri toes sy’n weddill ar ei ben a’i wasgu’n gadarn o amgylch yr ymylon i’w selio.
 3. Gan ddefnyddio pen pigfain fforc, gwasgwch yn gadarn o amgylch ymylon y toes i selio ymhellach. Torrwch unrhyw does dros ben a thaflwch.
 4. Cynheswch ffrïwr aer ymlaen llaw i 200C.
 5. Brwsiwch y menyn dros bob ochr i’r cacennau, gan gynnwys y gwaelod, yna rhowch nhw yn y ffrïwr.
 6. Coginiwch ar 200C am 8-10 munud neu nes bod y toes yn euraidd ac yn naddu.
 7. Gweinwch ar unwaith gyda hufen iâ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.