Teisen Lafa Pwdin Siocled: Mae’r 7 pwdin Pechod blasus hyn ar gyfer y Nadolig yn Hawdd i’w Gwneud

Mae’r Nadolig bron yma. Rydyn ni eisoes wrth ein bodd â’r pinsied yn yr awyr. Ar yr un pryd, rydym yn dyheu am rai danteithion da i gynhesu yn ystod y dyddiau oer hyn. Beth well na rhai pwdinau blasus y tymor hwn? P’un a oes gennych chi ddant melys neu ddim ond eisiau rhoi cynnig ar bwdinau newydd ar gyfer y Nadolig, dyma rai ryseitiau i’ch helpu. Gwnewch hi’n danteithion arbennig i bawb gyda chacennau blasus neu rhowch gynnig ar daffis blasus. O chwipio mousse blasus i fwynhau toesenni bach, mae cymaint o seigiau i edrych ymlaen atynt.

Dyma saith rysáit pwdin Nadolig hawdd:

1) Cacen Lafa Siocled

Mae siocled yn foddhad blasus ar gyfer bron unrhyw dymor. Peidiwch â’i golli dros y Nadolig. Paratowch gacen lafa siocled anorchfygol a phlymiwch i mewn iddi. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw siocled tywyll, menyn, siwgr eisin, wyau a blawd.

2) Mousse Ffig Heb Siwgr

Eisiau mwynhau pwdinau decadent heb drochi mewn pwll o siwgr? Dyma’r allbwn. Ceisiwch wneud mousse ffigys a’i weini fel pwdin ar ôl pryd o fwyd. Peidiwch â phoeni am y siwgr gan fod y mousse yn blasu’n flasus hyd yn oed hebddo. Mae powdr llaeth sgim, ffigys, perlysiau Tsieineaidd, sinamon, a chnau Ffrengig wedi’u torri’n llenwi’r pryd hwn.

79lvnqmo

3) Crymbl afal a sinamon

Ychwanegu dau afal wedi’u plicio i mewn i does crymbl o flawd a menyn. Unwaith y byddwch chi’n rhoi cynnig ar y pryd hwn, ni fyddwch chi’n gallu helpu ond eisiau mwy.

4) afal caramel

Yn lle pwdin trwm, rhowch gynnig ar rywbeth sy’n ysgafn ac sy’n dal i lwyddo i ddirlawn chwant siwgr. Mae afal caramel yn opsiwn da ar gyfer hyn. Bydd angen wyau, blawd, siwgr, afalau a hadau sesame arnoch chi.

5) Peli Rym

Mae’r Nadolig yn anghyflawn heb beli rum. Gwnewch y pwdin clasurol hwn gyda rysáit hawdd gan ddefnyddio siocled hanner melys, cwcis waffer fanila, cnau wedi’u torri, a sesnin eraill.

6) Toesen Siocled

Mae’r toesen siocled ostyngedig yn danteithion gwyliau blasus. Mae blas siocled cyfoethog ac ansawdd llaith y toesen yn asio’n dda yn eich ceg a fyddwch chi ddim yn difaru cael git ar gyfer y Nadolig.

h7013a

7) pwdin Persia

Os ydych chi eisiau arbrofi ychydig mwy, rhowch gynnig ar hyn. Mae’r pwdin blasus hwn yn defnyddio llawer iawn o ddyddiadau, ffrwythau sych, a chnau.

Wedi’u paratoi’n ffres ac yn llawn y cynhwysion cywir, gallai unrhyw un o’r danteithion hyn fod yn seren eich bwrdd gwyliau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.