The Friday Flyer | Paratowch frecinio penwythnos blasus

Paratowch frecinio penwythnos blasus

Mae awyr iach, heulwen gynnes a bwyd blasus yn gwneud brunch yn hoff ddigwyddiad penwythnos yn Llyn Canyon. Gosodwch y llwyfan (a’r bwrdd) ar gyfer profiad deniadol gyda ryseitiau sy’n gorchuddio’r holl seiliau, o flasau a phwdinau i brif gwrs blasus.

Cynhesu archwaeth eich gwesteion gyda Chig Oen Sbeislyd Glaswellt dros Hummus wedi’i weini â bara fflat wedi’i dostio neu sglodion tortilla cyn gweini Casserole Tost Ffrengig Afal Cinnamon dros nos fel canolbwynt syml. Pan fydd y seigiau blasus hynny’n pylu, tynnwch y gacen pwys o siwgr brown allan o’r popty a’i pharu â hufen chwipio melys a ffrwythau ffres i gael cyffyrddiad melys.

Ewch i Culinary.net i ddod o hyd i fwy o ffyrdd o ehangu eich bwydlen brecinio.

Brath brunch ffres a blasus

Mae Brunch yn gyfle perffaith i ddiddanu ffrindiau a theulu gyda ryseitiau blasus a fydd yn swyno’ch blasbwyntiau. Er enghraifft, mae’r hwmws llyfn hwn yn cael ei baru â golwythion lwyn cig oen sy’n cael eu bwydo â glaswellt o Seland Newydd a thopin ffres i roi blas ar bob brathiad.

Yn barod mewn llai na 30 munud, mae’r rysáit hwmws cig oen sbeislyd hwn wedi’i fwydo â glaswellt yn cael ei wneud gyda chig oen Atkins Ranch, sydd ar gael yn eich Marchnad Bwydydd Cyfan leol ac yn dod o Seland Newydd, lle mae’r anifeiliaid yn cael eu bwydo â glaswellt 365 diwrnod y flwyddyn a yn cael crwydro a phori’n rhydd ar fryniau tonnog toreithiog a phorfeydd gwyrdd. Y canlyniad yw cig heb lawer o fraster, gweadog, llawn blas sy’n blasu’n union fel y bwriadai natur.

Ewch i beefandlambnz.com am ragor o ryseitiau, awgrymiadau coginio a gwybodaeth.

Cig oen sbeislyd wedi’i fwydo â glaswellt dros hwmws

Amser paratoi: 15 munud
Amser coginio: 5 munud
Gwasanaeth: 4-6

Cig Oen:

4 Golwyth o lwyn cig oen wedi’i fwydo â glaswellt wedi’i fwydo â phorfa

1 llwy de o bowdr cwmin

1/4 llwy de o halen

1 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol

Hwmws:

 • 1 can (15 owns) gwygbys
 • 3 ewin garlleg, briwgig
 • 1/4 cwpan tahini
 • 3 llwy fwrdd o sudd lemwn ffres
 • 1/2 llwy de o halen
 • 1/2 llwy de cwmin
 • 1/2 llwy de o paprika
 • 3 llwy fwrdd o olew olewydd

Yn eich gwasanaeth:

 • 1 ciwcymbr Persia, wedi’i dorri’n fân
 • 1 tomato bach, wedi’i dorri
 • 2 lwy fwrdd o gnau pinwydd wedi’u tostio (neu 2 lwy fwrdd o hadau pomgranad)
 • persli wedi’i dorri
 • Sleisys lemwn
 • Tost bara fflat neu sglodion tortilla

Cyfeiriadau:

I wneud cig oen: tynnwch y cig oen o’r asgwrn, torrwch y cig yn giwbiau bach, a’i drosglwyddo i bowlen ganolig. Ychwanegu powdr cwmin a halen. Taflwch i got. Marinate wrth baratoi’r hwmws.

I wneud hwmws: Draeniwch y gwygbys, gan gadw 1 llwy fwrdd o hylif. Rinsiwch y gwygbys o dan ddŵr rhedegog, yna draeniwch. Mewn powlen o brosesydd bwyd, gwygbys curiad y galon, hylif gwygbys, a garlleg nes bod gwygbys a garlleg yn briwgig. Ychwanegwch tahini, sudd lemwn, halen, cwmin, paprika, ac olew olewydd. Cymysgwch nes bod past llyfn yn ffurfio. Blaswch ac addaswch trwy ychwanegu mwy o halen, sudd lemwn, neu olew olewydd fel y dymunir. Trosglwyddwch yr hwmws i blât mawr a’i wasgaru.

Mewn sgilet fawr, cynheswch olew olewydd gwyryfon ychwanegol dros wres uchel nes ei fod yn boeth. Ychwanegwch y cig oen a choginiwch 30 eiliad heb ei droi. Trowch y cig oen drosodd a choginiwch 30 i 60 eiliad, gan ailadrodd nes bod pob ochr wedi brownio. Tynnwch o’r badell a gadewch iddo orffwys 5 munud. I weini, rhowch y ciwcymbrau a’r tomatos mewn ffynnon o hwmws a rhowch y cig oen, cnau pinwydd, a phersli ar eu pennau. Rhowch ychydig o sudd lemwn ar ei ben a’i weini gyda sglodion bara fflat neu tortilla.

Deffro i brunch bendigedig

Yn berffaith ar gyfer unrhyw achlysur brecinio, mae’n bryd blasus y gellir ei wneud ddiwrnod ymlaen llaw, gan ei gwneud hi’n hawdd paratoi’r bore cyn i westeion gyrraedd gyda stumogau crychlyd. Wedi’i wneud y diwrnod cynt ac wedi’i oeri dros nos, mae’r Casserole Tost Ffrengig Apple Cinnamon Overnight hwn yn barod i’w bobi i berffeithrwydd yn y bore gyda thu mewn gooey a thu allan crensiog yn llawn blas blasus. Ysgafnwch â rhew, yna ei weini i’ch anwyliaid am ffordd flasus o wneud brecinio’n hawdd. Dewch o hyd i ragor o ryseitiau brecwast a brecinio yn Culinary.net.

Dros nos Afal Sinamon Casserole Tost Ffrengig

Gwasanaeth: 12

Olew chwistrellu nad yw’n glynu

Cynhwysion:

 • 1 can (20 owns) llenwad pastai afal
 • 1 (20-owns) pecyn bara Ffrengig, ciwbed, wedi’i rannu
 • 9 wy
 • 1 cwpan hanner a hanner
 • 2 lwy de sinamon mâl
 • 1 cwpan siwgr powdr, ynghyd â siwgr ychwanegol (dewisol)
 • 2 lwy fwrdd o laeth, ynghyd â llaeth ychwanegol (dewisol)

Cyfeiriadau:

Chwistrellwch ddysgl pobi gwydr 8-wrth-8-modfedd gyda chwistrell coginio nonstick. Mewn dysgl bobi, ychwanegwch 10 owns o fara Ffrengig ciwb at waelod y ddysgl. Arllwyswch y llenwad afal dros fara. Top gyda bara Ffrengig ciwbed sy’n weddill. Gosod o’r neilltu. Mewn powlen ganolig, curwch yr wyau, hanner a hanner, a sinamon. Arllwyswch yn gyfartal dros fara. Gorchuddiwch â ffoil a’i oeri dros nos. Cynhesu’r popty i 325 F. Tynnwch y ffoil a’i bobi am 50 i 60 munud. Gadewch i oeri am 10-15 munud. Mewn powlen fach, chwisgwch y siwgr powdr a’r llaeth gyda’i gilydd. Ychwanegwch fwy, os oes angen, nes i chi gyrraedd eisin tywalltadwy. Ysgeintiwch dros y badell cyn ei weini.

Bodlonwch chwantau cacennau gyda phwdin teilwng o frecwast

P’un a yw eich gwledd brecinio yn cynnwys cig moch ac wyau, crempogau a wafflau, neu gyfuniad o’ch ffefrynnau, gallwch chi roi danteithion melys ar ben y diwedd perffaith. Wedi’r cyfan, nid oes unrhyw ddathliad yn gyflawn heb bwdin.

Unwaith y bydd y bwrdd wedi’i glirio, gweinwch dameidiau blasus o’r gacen sbwng siwgr brown hwn wedi’i bobi â chynhwysion o ansawdd uchel fel C&H Sugars i orffen y pryd ar nodyn melys. Rhowch hufen chwipio ar ei ben a hoff ffrwythau eich cynulleidfa fel mefus a llus, neu gweinwch y topins ar wahân i gael trît y gellir ei addasu. Ewch i chsugar.com am ragor o syniadau am ryseitiau brecinio.

Cacen Siwgr Brown

Amser paratoi: 20 munud
Amser coginio: 1 awr
Gwasanaeth: 8

Cynhwysion:

 • 1 3/4 cwpan o flawd amlbwrpas, yn ogystal ag ychwanegol ar gyfer padell cotio, wedi’i rannu
 • 1 cwpan llawn C&H siwgr brown golau
 • 1 cwpan (2 ffyn) menyn, wedi’i feddalu
 • 4 wy
 • 1 llwy de o fanila
 • 1/2 llwy de o bowdr pobi
 • 1/4 llwy de o halen
 • Hufen chwipio wedi’i melysu, ar gyfer topio (dewisol)
 • Ffrwythau ffres, fel mefus a llus, ar gyfer topio (dewisol)

Cyfeiriadau:

Cynheswch y popty i 350 F. Irwch a blawd mewn padell torth 9 x 5 x 3 modfedd. Mewn powlen fawr, curwch y siwgr a’r menyn nes eu bod yn blewog. Curwch yr wyau, un ar y tro. Ychwanegu fanila. Mewn powlen ar wahân, cyfunwch 1 3/4 cwpan o flawd, powdr pobi, a halen. Ychwanegwch at y gymysgedd siwgr yn raddol. Arllwyswch y toes i’r mowld. Pobwch 1 awr neu nes bod y pigyn dannedd sydd wedi’i fewnosod yn y canol yn dod allan yn lân. Tynnwch o’r badell a’i droi allan ar rac weiren i oeri’n llwyr. Rhowch hufen chwipio melys ar ei ben a ffrwythau ffres, os dymunir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.