The Friday Flyer | Pedwar awgrym ar gyfer meistroli gril 4ydd Gorffennaf

Pedwar awgrym ar gyfer meistroli gril 4ydd Gorffennaf

Mae barbeciws iard gefn yn gyfystyr â’r 4ydd o Orffennaf, ac felly hefyd y tân gwyllt yn Llyn Canyon. P’un a yw’n grilio cyw iâr neu filet mignon, mae awgrymiadau a thechnegau a fydd yn gwneud y profiad grilio yn fwy gwerth chweil.

Canlyniad terfynol cyw iâr a stêcs wedi’u coginio’n berffaith yw pryd blasus sy’n arogli cystal ag y mae’n ei flasu ac yn tynnu’ch anwyliaid i’r patio. Er mwyn cyflawni’r blas llawn sudd a thyner hwnnw sy’n dod â theulu a ffrindiau at ei gilydd, mae’n bwysig cadw ychydig o awgrymiadau grilio a diogelwch mewn cof.

Taniwch eich gril, paratowch y cig a gweinwch bryd o fwyd wedi’i goginio’n ddiogel y penwythnos hwn 4ydd o Orffennaf gyda’r awgrym hwn gan yr arbenigwyr yn Perdue Farms.

Gwnewch y mwyaf o’ch cyllideb

I gael pryd blasus heb dorri’r banc, ystyriwch doriadau llai costus o gig fel cluniau asgwrn neu ffyn drymiau, neu coginiwch gyw iâr cyfan a all bara am brydau lluosog. Yn ogystal â’r arbedion yn y siop groser, gall y toriadau hyn hefyd wrthsefyll tymereddau uwch ar y gril ar gyfer canlyniadau llawn sudd, tendr.

arbed ychydig o amser

Ffordd hawdd o wneud y mwyaf o’ch amser o amgylch y gril tra’n lleihau paratoi a llanast yw defnyddio opsiwn wedi’i dorri ymlaen llaw fel Perdue Fresh Cuts Diced Chicken Breast, datrysiad cebab perffaith. Rysáit sy’n barod mewn pecyn hawdd ei groen, mae’r ieir yn cael eu deor a’u cynaeafu yn yr Unol Daleithiau ar ddeiet hollol lysieuol ac yn rhydd o wrthfiotigau, hormonau a steroidau. Ategwch y sgiwerau, efallai, gyda stêcs cig eidion, fel y filet mignon isod.

Ychwanegu hoff confiadau

Gan y gall sesnin ddod i ffwrdd ar y gril weithiau, ceisiwch sesnin cyn ac ar ôl grilio i gael canlyniad blasu gwell. Os ydych chi’n bwriadu marinadu, byddwch yn ofalus i osgoi gor-farinadu, oherwydd gall marinadau sy’n seiliedig ar asid ddechrau torri i lawr y ffibrau yn y cig. Cofiwch cyn ac wrth sesnin cig amrwd i fod yn ymwybodol o arferion diogelwch priodol. Golchwch eich dwylo, byrddau torri, cyllyll, siswrn, sinc, a phob arwyneb gwaith am 20 eiliad gyda dŵr poeth, sebonllyd, a pheidiwch â gadael i gig amrwd na’i sudd gyffwrdd â bwydydd eraill.

ymddiried yn y thermomedr

Unwaith y bydd eich gril yn cyrraedd y gwres a ddymunir, rhowch y cig yn hyderus ar y raciau trwy ddibynnu ar thermomedr cig i fesur parodrwydd. Mae’r rysáit Kebabs Cyw Iâr Pîn-afal Hawdd hwn, er enghraifft, yn galw am 10-12 munud ar y gril, ond mae’n bwysig gwirio bod y tymheredd mewnol yn 165 ° F yn hytrach na dibynnu’n unig ar yr amseroedd coginio a argymhellir. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gweini gyda phlat a theclynnau glân, heb eu cyffwrdd gan gig amrwd. Rhowch unrhyw gyw iâr sydd dros ben yn yr oergell ar unwaith a’i ddefnyddio o fewn 3 i 5 diwrnod.

I gael rhagor o awgrymiadau grilio, ewch i perdue.com/how-to/grilling.

Pan fyddwch chi’n tanio’r gril am stêcs, peidiwch ag anghofio am y dresin a’r topins sy’n gwneud barbeciws 4ydd o Orffennaf yn wirioneddol flasus.

Y tro nesaf y byddwch chi eisiau serio stêc llawn sudd, rhowch gynnig ar y rysáit Menyn Chif Caws Glas hwn, Filet Mignon gan Gogydd Gweithredol Omaha Steaks David Rose. Mae filet mignon trwchus a thyner yn cael ei grilio i roddion canolig, ac yna menyn cartref oer, hufenog ar ei ben.

Darganfyddwch fwy o ysbrydoliaeth grilio yn OmahaSteaks.com/Summer.

Gweinwch un neu ddau o’r opsiynau barbeciw gwych hyn pan fyddwch chi’n dod â’r gril allan y penwythnos hwn.

Filet Mignon gyda Cennin syfi Menyn a Chaws Glas

Rysáit trwy garedigrwydd Cogydd Gweithredol Omaha Steaks David Rose

Gwasanaeth: 2

Menyn Cennin syfi Caws Glas:

 • 4 owns o fenyn heb halen, yn giwb
 • 4 owns o gaws glas
 • 1 llwy fwrdd cennin syfi ffres, wedi’i dorri
 • 1/4 llwy de o halen kosher
 • 1/4 llwy de o bupur du
 • Ffiled Mignon:
 • 2 Omaha Stecen Ffeil Wrth Gefn Breifat Mignons
 • Omaha Steaks Gwarchodfa Breifat Rhwbiad

Cyfeiriadau:

I wneud Menyn Cennin Caws Glas: Mewn powlen ganolig, defnyddiwch sbatwla rwber i blygu ac ymgorffori’r menyn, caws glas, cennin syfi, halen a phupur.

Adran 18 modfedd o lapio plastig a gosod cennin syfi caws glas menyn tua 6 modfedd uwchben y gwaelod. Cymerwch waelod y lapio plastig a’i roi dros y menyn cennin syfi caws glas, yna siapiwch y menyn yn silindr 1 1/2 modfedd.

Parhewch i rolio menyn mewn lapio plastig; pinsiwch bennau’r lapio plastig wrth i chi rolio i dynhau’r silindr.

Unwaith y bydd yn cyrraedd maint a chysondeb, clymwch bennau rhydd y lapio plastig i ffwrdd a’i oeri yn yr oergell 1 i 2 awr, nes bod Menyn Cennin Cws Glas yn oer ac yn gadarn.

I wneud filet mignon: Dewch â filet mignon i dymheredd ystafell, tua 20 munud; pat sych a sesnin ar y ddwy ochr gyda sesnin, i flasu.

Paratowch y gril ar gyfer gwres uniongyrchol i 500 F.

Ar gyfer anrhegu canolig, rhowch y stêcs ar y gril am 3 i 4 munud. Trowch a choginiwch 2 i 3 munud, neu nes ei fod yn cyrraedd tymheredd mewnol o 130 i 140 ° F.

Gorffwys 7-8 munud cyn ei weini.

Sleisiwch fenyn caws glas wedi’i oeri yn ddarnau 1/2 modfedd a’i roi ar ben ffiledau.

Sgiwers Cyw Iâr Pîn-afal Kona Hawdd

Cyfarwyddiadau:

Amser paratoi: 45 munud
Amser coginio: 15 munud

Gwasanaeth: 4

 • 1 can (6 owns) sudd pîn-afal
 • 2 lwy fwrdd o olew llysiau
 • 1 leim, croen a sudd yn unig
 • 1 llwyaid o siwgr
 • 1 darn (1 modfedd) sinsir ffres, wedi’i gratio
 • 1/2 llwy de o naddion pupur coch
 • 1 pecyn Brest cyw iâr wedi’i deisio gan Perdue Fresh Cuts
 • 1/2 pîn-afal ffres, wedi’i dorri’n 16 darn
 • 1 pupur coch mawr, wedi’i hadu a’i dorri’n ddarnau 16 (1 modfedd).
 • 4 sgiwer metel neu 8 sgiwer pren (12 modfedd) socian mewn dŵr 30 munud

Cyfeiriadau:

Mewn powlen, chwisgiwch sudd pîn-afal, olew llysiau, sudd leim a chroen, siwgr, sinsir a phupur coch nes bod y siwgr yn hydoddi. Ychwanegu’r fron cyw iâr wedi’i deisio, ei orchuddio a’i farinadu yn yr oergell am 30 munud.

Rhowch ddarnau o gyw iâr, pîn-afal a phupur coch bob yn ail ar sgiwerau. Taflwch y marinâd sy’n weddill.

Cynheswch y gril neu’r gril ag olew ysgafn dros wres canolig-uchel. Griliwch kebabs 10 i 12 munud, gan droi bob 3 i 4 munud, nes bod cyw iâr yn gadarn i’w gyffwrdd a thermomedr cig wedi’i osod yn y canol yn darllen 165 F.

Tynnwch kebabs o’r gril, gorffwyswch 2-3 munud, a’i weini.

Awgrym: Os ydych chi’n defnyddio sgiwerau pren, socian mewn dŵr am 30 munud i atal y sgiwerau rhag llosgi ar y gril. Os ydych chi’n defnyddio sgiwerau metel, cofiwch y bydd y cyw iâr yn coginio’n gyflymach oherwydd bydd y metel yn dargludo gwres ac yn coginio’r ciwbiau cyw iâr o’r tu mewn ynghyd â’r gwres o’r gril i goginio’r cyw iâr o’r tu allan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.