Toesau, sawsiau, prydau ochr a phwdinau ar gyfer y noson basta orau

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Mae pasta yn stwffwl gwerthfawr mewn coginio Americanaidd yn ystod yr wythnos, ac am reswm da: Yn aml mae’n ddewis pryd cyflym a hawdd y gellir ei addasu’n hawdd i weddu i chwaeth teulu neu unigolyn.

Ond gall noson basta hefyd fod yn ddigwyddiad ysblennydd. Weithiau mae hynny’n golygu gwneud eich pasta eich hun o’r dechrau neu wneud saws lladd. Efallai ei fod hyd yn oed yn golygu talgrynnu pryd o fwyd gyda seigiau ochr, fel y gall y pasta chwarae gyda blasau eraill ar y bwrdd.

Mae’r lledaeniad perffaith ar gyfer y noson ar flaenau’ch bysedd; Isod mae ryseitiau ar gyfer y noson basta orau erioed. Cymysgwch a chyfatebwch yn ôl eich anghenion – nid oes yn rhaid i chi wneud pasta o’r dechrau, ond efallai y byddwch am wneud hynny. Efallai eich bod chi’n ei baru â saws sydd gennych chi yn y rhewgell, neu efallai eich bod chi’n dewis siâp pasta newydd hwyliog o’r farchnad a’i baru â saws nad ydych chi erioed wedi rhoi cynnig arno o’r blaen. Efallai eich bod yn hoffi salad cryf, finegr gyda’ch pryd, neu fara menyn, garlleg crensiog. Dywedwch wrthym eich bwydlen noson pasta perffaith yn y sylwadau!

Fel y dywedais, does dim rhaid i chi wneud eich pasta eich hun. Ond os oes gennych yr amser a’r ewyllys, gall fod yn arbrawf hwyliog! Os nad ydych chi’n barod am wneud eich pasta eich hun, mae croeso i chi hepgor yr adran hon a neidio’n syth i mewn i’r syniadau sawsiau.

Pasta wy ffres ar gyfer lasagna, yn y llun. Ydy, mae hyn “ar gyfer lasagna,” ond gallwch chi ddefnyddio’r rysáit hwn gan awdur y llyfr coginio Domenica Marchetti i wneud pob math o siapiau, gan gynnwys ravioli.

Pasta sbigoglys ffres ar gyfer lasagna. Fel yr un blaenorol, ond mewn cysgod hardd o wyrdd, diolch i’r sbigoglys.

Pasta Gwenith yr hydd Sylfaenol. Eisiau rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol? Mae’r toes hwn yn defnyddio gwenith yr hydd i roi blas gwladaidd, priddlyd.

Cavatelli Pugliesi. Dyma un o’r ffyrdd hawsaf o wneud â llaw, gyda rhigolau i gynnwys sawsiau. Defnyddiwch fwrdd gnocchi rhychiog, bwrdd cavarola cerfiedig, neu declyn cegin mwy cyffredin, fel ochr dwll bach grater blwch neu hyd yn oed Microplane.

Corzetti o Liguria. Ystyriwch y “darnau arian pasta” hyn: Ar ôl i’r toes gael ei wneud a’i gyflwyno, gallwch ddefnyddio stamp corzetti neu unrhyw fath o offeryn stampio i greu dyluniad, yna defnyddiwch dorrwr cwci i dorri siapiau crwn.

Ricotta Gnocchi gyda Chennin a Phys. Gall fod yn anoddach gwneud iawn am gnocchi tatws, ond mae ricotta gnocchi yn gyflwyniad llawer symlach i wneud y twmplenni pasta bach hyn.

Pappardelle Heb Glwten Gyda Madarch. Heb glwten? Dim problem! Cymerwch y rysáit pasta heb glwten sydd y tu mewn i’r pryd hwn a’i ddefnyddio ar gyfer beth bynnag y dymunwch.

Dargyfeiriad…ar gyfer y llenwadau!

Unwaith y bydd gennych does pasta, efallai y byddwch am geisio gwneud raffioli neu basta arall wedi’i lenwi. Beth allwch chi ei roi yno? Llawer o bethau! Ystyriwch lenwi ricotta ffres hufennog, neu os nad yw llaeth yn gweithio i chi, gwnewch fersiwn fegan fel y Tofu Ricotta hwn neu Artisiog Fegan Ricotta Tofu blasus. Gallech hefyd ystyried rhostio a phuro sboncen ar gyfer llenwad, sesnin fel y dymunir. Byddai Pesto yn gweithio hefyd! Dyma gyfle i fod yn greadigol: arbrofwch gyda sbeisys, croen, a/neu berlysiau i wneud llenwad y byddwch yn ei fwynhau. Gosodwch ddarn o basta yn fflat, ychwanegwch lwy fwrdd o lenwad bob ychydig fodfeddi, gosodwch ddalen arall ar ei ben, yna gwasgwch yn ysgafn o amgylch y llenwad a thorrwch allan siapiau ravioli.

Sôs coch gan Marcella Hazan III, yn y llun. Mae Marcella Hazan yn hoff o ryseitiau Eidalaidd clasurol am reswm da. Efallai mai’r saws hwn yw’r delfrydol platonig ar gyfer saws pasta coch wedi’i seilio ar domatos.

Swp Mawr Pantri Saws Tomato Cyfeillgar. Gwnewch swp hollol enfawr o saws pasta y gallwch ei rewi at lawer o ddefnyddiau.

Pesto basil clasurol. Roedd rhaid cynnwys pesto! Mae gan y saws hwn fandom ddiffuant ac ymroddedig. Os ydych chi’n sticer pesto basil, mae’r iteriad clasurol hwn yn glynu at draddodiad. Beth os nad ydych chi? Rhowch gynnig ar rywbeth gwahanol fel pesto dail dant y llew neu lawntiau mwstard + pesto cnau Ffrengig. Neu cymerwch y llwybr canol a gwnewch Pasta Basil Tomato Haf gyda Saws Cnau Pîn, sydd yn ei hanfod yn defnyddio pesto wedi’i ddadadeiladu.

Pasta Romesco Gyda Sbigoglys. Saws Romesco ar basta? Rydyn ni’n dweud ie, oherwydd ei fod mor flasus. Taflwch pupur coch wedi’i rostio gyda garlleg, past tomato, almonau, ac ychydig o gynhwysion eraill ar gyfer y saws blasus hwn.

Fodca Penne Alla Gyda Cyw Iâr. Mae fodca pasta alla wedi bod i mewn ac allan o’r cylch tueddiadau ers tro bellach. Roedd fflach yn y 90au yn ei gwneud yn bryd poblogaidd, yna cyhoeddodd Purfa29 erthygl yn 2017 am sut y gallai pasta, uh, fod yn rhagarweiniad i weithgaredd rhamantus. Ac yna roedd yn ôl ar y cyfryngau cymdeithasol unwaith eto pan bostiodd y model Gigi Hadid stori Instagram y llynedd i ddangos i bobl sut i wneud ei fersiwn sbeislyd o pasta alla vodca. Allwn ni ddim cael gwared ar y saws yma ac a dweud y gwir mae mor dda dydyn ni ddim eisiau. Mae croeso i chi hepgor y cyw iâr os nad ydych chi ei eisiau.

sbageti a pheli cig am 30 munud, a ddarlunnir ar y brig. Allwn ni ddim gadael y sbageti a’r peli cig allan! Sut arall fydd gennych chi eich moment “Lady and the Tramp”?

Ein ryseitiau peli cig gorau gyda chig eidion, twrci, cyw iâr, madarch a mwy

Berdys a Linguine Fra Diavolo. Berdys sbeislyd gyda saws tomato dros linguine gan neb llai na’r Iarlles Droednoeth ei hun, Ina Garten? Sut allech chi wrthsefyll, mewn gwirionedd?

Bolognese Ragu Clasurol. Roedd yr awdur Leslie Brenner yn chwilio am ei ragu Bolognese perffaith. Mae hwn yn un. Ond os ydych chi eisiau rhywbeth ychydig yn wahanol, gallwch chi roi cynnig ar y Ragu Cig Oen Braised hwn neu’r Twrci a’r Kale Ragu hwn sy’n llawer mwy cyfeillgar yn ystod yr wythnos.

Sbageti Puttanesca gyda Ffa Cannellini. Gyda brwyniaid, olewydd a caprys, mae puttanesca yn saws amlbwrpas a blasus i’w gael yn eich arsenal. Cynhwyswch ffa ar gyfer protein ychwanegol, neu sgipiwch nhw! Mae i fyny i chi.

Rigatoni Ffa Cannellini Hufennog. Os ydych chi eisiau saws hufennog ond ddim yn bwyta llaeth, Ffa Cannellini Hufennog yw’ch ateb!

Dargyfeiriad i… sawsiau padell!

Weithiau dydych chi ddim eisiau haenen drwchus o saws ar bopeth – yr hyn yr ydych ei eisiau yw tro-ffrio cyflym o lysiau, o bosibl gyda chodlysiau, wedi’u rhwymo ynghyd ag ychydig o’r emwlsiwn dŵr pasta a’r braster yn y badell. Yn yr achos hwnnw, ystyriwch ddilyn y cyfarwyddiadau yn y ryseitiau hyn ar gyfer Pasta e Lenticchie (Pasta a Chorbys), Cascatelli Gyda Olewydd Gwyrdd, Chilies Calabrian a Thiwna Lemwn, Pasta Gyda Selsig Eidalaidd, Tomatos ac Eggplants, neu Pasta Gyda Gellyg Caramelaidd a Gorgonzola. Neu efallai eich bod chi eisiau rhywbeth sy’n teimlo ychydig yn fwy brothy, ond nad yw’n gawl cadarn iawn? Gwneud linguine alle vongole (linguine gyda cregyn bylchog).

dywedasom a lledaenu Ac rydym yn ei olygu! Mae’r swp hwn o ryseitiau’n cynnwys ryseitiau salad i ychwanegu cyffyrddiad ffres a chrensiog i’r pryd, yn ogystal â rhai prydau ochr â phrotein uchel i wrthweithio’r pastas llawn llysiau ac, wrth gwrs, y bara garlleg. Rydyn ni’n caru garlleg.

6 rysáit gyda llawer o arlleg i gadw rhag exes, fampirod a chyn fampirig

Salad Eidalaidd wedi’i dorri gan Nancy, yn y llun. Mae’r cymysgedd hwn o lysiau gwyrdd chwerw, salami llawn umami, gwygbys, winwnsyn coch a mwy mewn finaigrette gwin coch sbeislyd yn gofyn am fwy.

Salad Cesar Retro. Mae’n salad clasurol am reswm! Cael Cesar syml ar y bwrdd, amnaid i uniadau saws coch.

6 Ryseitiau Salad Cesar Sy’n Mynd O’r Clasur i’r Annisgwyl

Salad Mufufuletta. Bydd y salad hallt hwn wedi’i lwytho ag olewydd yn ddysgl ochr dda ar gyfer y bwrdd.

Salad Perlysiau a Choesyn. Bydd pentwr ysgafn o berlysiau ffres yn wrthbwynt blasus a llachar i basta cyfoethog.

Cawl Garlleg Rhost. Dechreuwch eich pryd gyda phaned poeth o gawl garlleg. Pam ddim?

Cawl Ffa Gwyn gydag Olew Chili o Calabria. Mae gan y cawl ffa gwyn hufennog hwn chwistrelliad sbeislyd o olew chili ar ei ben.

cawl llysiau gwanwyn. Mae dathliad ysgafn o’r gorau o’r gwanwyn yn dechrau eich pryd yn iawn.

bara garlleg triphlyg. Nid bara garlleg yn unig. Rydyn ni’n treblu’r garlleg yma gyda garlleg ffres, wedi’i rostio a’i bowdro gyda phwnsh mawr.

Brocoli Garlleg a Ffa gyda Pesto. Mae’r ddysgl ffa pesto hon yn mellt yn gyflym diolch i dric blanching tegell clyfar.

Piwrî ffa llydan gyda chrostini. Mae ffa fava ffres yn gwneud y lledaeniad gwyrdd golau hardd hwn ar gyfer crostini. Gallwch hefyd roi cynhwysion hufennog eraill ar ben eich tost; meddyliwch am dost ricotta wedi’i chwipio gyda garlleg gwyrdd, pys a prosciutto neu dost pys melys gyda chaws feta. Gallech hyd yn oed wneud pate madarch blasus!

Berdys a Ffa Gwyn Bruschetta. Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer y rysáit hwn yw dalen pobi a phowlen gymysgu! Tostiwch eich tostadas (hyd at ddau ddiwrnod ymlaen llaw), yna griliwch y berdys, y ffa a’r tomatos gyda’i gilydd a rhowch frig ar y tostadas hynny.

Ewch ymlaen a chymerwch seibiant cyn sgrolio trwy’ch dewislen pwdin. Weithiau, hyd yn oed ar ôl pryd o fwyd cyfoethog a swmpus, efallai y byddwch chi’n dal i fod eisiau mwynhau eich dant melys, a phwy ydyn ni i sefyll yn eich ffordd? Rydym wedi darparu opsiynau sy’n amrywio o olau ac ysgafn i ddirywiedig.

Halffreddo ffrwythau haf, yn y llun. Pan fyddwch chi eisiau naws hufen iâ heb yr holl waith, gallwch chi wneud semifreddo gyda ffrwythau o ansawdd da. Mae’r un hwn yn seiliedig ar ffrwythau’r haf, felly nodwch ef ar gyfer y diwrnod pan fydd y ffrwythau carreg a’r aeron yn aeddfed ac yn barod.

Tiramisu. Pan fydd y tiramisu yn dda, mae’n aruchel. Pan mae’n ddrwg… mae’n ddrwg iawn. Yn ffodus, mae’r pwdin cyfoethog a blewog hwn yn rhyfeddol.

hufen ricotta. Yn gwrando. Peidiwch â gwneud cannoli o’r dechrau. Gadewch hynny i’r gweithwyr proffesiynol. Fodd bynnag, gwnewch yr hufen ricotta sy’n cael ei roi yno a defnyddiwch gwcis pizzelle fel cyfrwng i’w godi.

Amaretti drochi yn Ruby Ganache. Mae’r cwcis hyn yn syml a hardd, ac yn opsiwn gwych ar gyfer coffi ar ôl cinio. Os nad ydych chi’n teimlo fel chwilio am siocled rhuddem, ewch ymlaen a defnyddiwch ba bynnag siocled rydych chi’n ei hoffi.

Bomboloni. Mae’r toesenni Eidalaidd bach crwn hyn yn gyffyrddiad perffaith o felyster ar gyfer diwedd pryd o fwyd.

Eirin gwlanog wedi’i grilio gyda mascarpone basil. Yn ysgafn, yn aromatig ac yn llawn sudd, mae’r eirin gwlanog hardd hyn wedi’i grilio yn ffordd wych o ddod â’r noson i ben heb eich anfon yn syth i’r gwely.

gwenithfaen coffi. Efallai mai granita wedi’i rewi â choffi yw’r union beth sydd ei angen arnoch chi ar ôl pryd poeth.

Leave a Comment

Your email address will not be published.