Tortilla wedi’i Stwffio Cyw Iâr A Mwy: 5 Ryseitiau Tortilla wedi’u Stwffio a Fydd Yn Gwneud Bore’n Fwy Diogel

Mae wyau wedi bod yn rhan o’n diet erioed. Gellir eu defnyddio mewn ryseitiau melys a sawrus, o drwchu cwstard i weithredu fel rhwymwr ar gyfer peli cig; Mae gan wyau ddefnyddiau diddiwedd yn y gegin. Fodd bynnag, meddyliwch am wyau ac un o’r seigiau cyntaf sy’n dod i’r meddwl yw’r omlet diymhongar. Cracio, cymysgu, arllwys a fflipio – mae’r wy brecwast clasurol yn barod i’w fwyta. Er bod wyau yn falch o’r enw da o fod yn un o’r ryseitiau brecwast gorau, mae lle bob amser i ychwanegu mwy at gyniferydd iechyd a blas wyau. Eisiau mynd â’ch wyau brecwast i’r lefel nesaf? Llenwch nhw â chynhwysion fel cyw iâr, brocoli, madarch a mwy. Dyma restr o ryseitiau tortilla wedi’u stwffio a fydd yn mynd â’ch brecwast i’r lefel nesaf!

(Darllenwch hefyd: Ryseitiau brecwast hawdd: 5 rysáit wyau wedi’u berwi’n galed ar gyfer brecwast cyflym a hawdd)

Ystyrir bod wyau yn ardderchog ar gyfer brecwast.

5 rysáit tortilla wedi’u stwffio a fydd yn gwneud y bore yn fwy blasus:

1. Tortilla wedi’i Stwffio Cyw Iâr: (Ein Hargymhelliad)

Os nad yw wyau’n llenwi digon ar eu pen eu hunain, ychwanegwch gyw iâr wedi’i stwffio i gynyddu’r cynnwys protein a gwella’ch brecwast. Yn blasu ar y rysáit omelet desi masala, mae’r rysáit hwn wedi’i lwytho â darnau cyw iâr llawn sudd ynghyd â masalas tanllyd sy’n ei wneud yn iach ac yn fodlon â’r craidd. Cliciwch yma i weld y rysáit.

2. Omelet Wyau A Brocoli:

Tortilla ffibrog a maethlon i ddechrau’r diwrnod, ni all y rysáit tortilla brocoli fod ar goll o’ch trefn frecwast. Tra bod yr wy yn darparu proteinau cyflawn hanfodol, mae brocoli a llysiau gwyrdd eraill yn ychwanegu ffibr a blas. Gallwch ei fwyta gyda bara neu hebddo, chi biau’r dewis! Cliciwch yma i weld y rysáit.

3. Omelet Madarch A Chaws:

Yn gawslyd a hufennog, mae’r Omelette Madarch a Chaws yn ffordd hyfryd o ddechrau’ch diwrnod. Mae gwead y madarch a’r caws wedi’u coginio yn cyd-fynd yn dda ac yn ychwanegu at y rhestr o fanteision wyau plaen. Sbeiiwch ef gyda bara wedi’i dostio neu hyd yn oed ei rolio y tu mewn i chapatti i gael byrbryd cyflym. Cliciwch yma i weld y rysáit.

(Darllenwch hefyd: Awgrymiadau Coginio: 7 Tric Wy Anhygoel a Fydd Yn Gwneud Eich Bywyd yn Haws)

qotme5q

Gellir llenwi’r wyau â gwahanol gynhwysion.

4. Omelette Sbaeneg:

Pryd o fwyd ynddo’i hun, mae’r tortilla Sbaenaidd yn ddysgl serol i’w wneud pan fyddwch chi eisiau brecwast cyflym a fydd yn eich llenwi am amser hir. Rysáit Sbaeneg blasus, mae’r tortilla wedi’i wneud â thatws wedi’u stwffio y tu mewn i blisgyn wy. Mae’r tatws, wy a nionyn yn cael eu ffrio gyda’i gilydd mewn menyn ac yna eu hychwanegu at yr wy, gellir coginio hwn gyda chynhwysion mor syml ac mewn jiffy i frecwast. Cliciwch yma i weld y rysáit.

5. Omelette Eggplant:

Efallai nad yw eggplant yn baned i bawb, ond i’r rhai sy’n ei hoffi, ni fydd ots gennych ei ychwanegu at bron unrhyw bryd, gan gynnwys wyau! Yn llawn sbeisys pryfoclyd a eggplant mwydion (baingan), ni fyddwch byth yn mynd yn ôl i goginio’r omelet arferol ar ôl i chi roi cynnig ar yr un hwn. Rhowch dro blasus i’ch omled gyda’r omelet eggplant serol hwn ar ffurf stryd. Cliciwch yma i weld y rysáit.

Dyna chi, rhowch gynnig ar y ryseitiau tortilla blasus hyn wedi’u stwffio ar gyfer eich brecwast nesaf. Pa un oeddech chi’n ei hoffi fwyaf? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.