– Trawsgrifiad Cyfriflyfr Monadnock – Croen ar gyfer Bwyd: Marie Cassady — Ryseitiau Feirysol Gwerth Ceisio

Cyhoeddwyd: 04/18/2022 12:37:59pm

Addaswyd: 04/18/2022 12:36:41pm

Gyda’r holl apiau, cyfryngau cymdeithasol a blogwyr, mae’n hawdd cael eich claddu gyda ryseitiau newydd, awgrymiadau coginio a thriciau.

Felly mae fy archif o ryseitiau ar-lein yn enfawr, ac rwy’n parhau i’w hychwanegu, gan wybod na fyddaf byth yn defnyddio’r mwyafrif helaeth. Mae rhai yn rhy wallgof i mi (Kool-Aid pickles), ond unwaith mewn ychydig mae rysáit yn mynd yn firaol ac mae cymaint o hype fel bod rhaid i mi roi cynnig arni. Felly dyma rai ryseitiau firaol a dorrodd y rhyngrwyd.

feta pobi

Roedd y rysáit hwn mor boblogaidd fel ei fod wedi achosi prinder caws feta ar draws y wlad. Aeth y pryd hawdd a blasus hwn yn firaol am reswm. Un o fy hoff haciau yw cadw bag o ewin garlleg wedi’u plicio yn y rhewgell. Nid oes angen eu dadmer, tynnwch yr hyn sydd ei angen arnoch ac rydych yn barod i fynd.

2 beint o domatos grawnwin

½ cwpan olew olewydd crai ychwanegol

Halen a phupur du wedi’i falu’n ffres i flasu

Bloc 7 owns o gaws feta (ni fydd briwsion yn gweithio)

10 owns. pasta sych fel rotini neu ziti

5 ewin garlleg canolig, wedi’u plicio a’u haneru

8 owns. sbigoglys, wedi’i dorri’n fras

¼ llwy de o naddion pupur coch wedi’u malu

¼ cwpan basil ffres wedi’i sleisio’n denau

2 llwy fwrdd. persli ffres wedi’i dorri

Cynheswch y popty i 400 gradd. Ychwanegwch y tomatos a’r garlleg at ddysgl bobi tri chwart. Cymysgwch gyda’r olew a sesnwch gyda halen a phupur. Ychwanegu caws feta i ganol y plât a’i droi i’w orchuddio ag olew. Pobwch yng nghanol y popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw am 30 munud, yna tynnwch y ddysgl pobi a chodwch rac y popty i draean uchaf y popty. Rhowch y ddysgl ar y rac uchaf a chynyddwch y gwres i 450 gradd. Pobwch 10 munud ychwanegol neu nes bod y tomatos a’r caws yn dechrau brownio.

Yn y cyfamser, coginio pasta yn unol â chyfarwyddiadau pecyn. Ar ôl ei wneud, arbedwch hanner cwpanaid o ddŵr y pasta, ychwanegwch y sbigoglys at y pasta a’i socian nes ei fod wedi gwywo. Draeniwch y cymysgedd pasta a sbigoglys. Malwch y tomatos, garlleg, a chaws feta gyda chefn llwy bren a’i droi i gyfuno. Ychwanegwch y pasta a’r perlysiau a’u troi i gyfuno. Gwanhewch â dŵr pasta neilltuedig os oes angen. Ychwanegwch halen a phupur ychwanegol i flasu.

wyau pesto

Os ydych chi’n stocio’ch rhewgell gyda pesto yn yr haf fel fi, rydych chi bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o’i ddefnyddio. Dyma un o fy ffefrynnau erbyn hyn. Gallwch ei fwyta fel y mae neu chwarae gyda’r topins. Defnyddiwch pesto coch, mozzarella yn lle ricotta, ychwanegwch dafelli afocado, ysgeintiwch Parmesan ffres wedi’i gratio, neu arllwyswch â llwy de o fêl.

2 llwy fwrdd. pesto

2 wy

2 dafell o fara surdoes

1 llwy fwrdd. Caws Ricotta

Pinsiad o naddion pupur coch

Mewn sgilet nonstick dros wres canolig, ychwanegwch y pesto a choginiwch am funud neu ddwy, nes yn gynnes a gallwch weld yr olew yn dechrau gwahanu. Ychwanegwch yr wyau, gorchuddiwch y sosban gyda chaead a choginiwch am dri munud neu i’r donness a ddymunir. Yn y cyfamser, tostiwch y surdoes a’i wasgaru gyda’r ricotta. Ychwanegu afocado os yn ei ddefnyddio. Rhowch yr wyau ar y tost a sesnwch gyda halen, pupur, a naddion pupur coch i flasu.

Cwcis Sglodion Siocled Menyn Pysgnau Di-flawd

Yn ogystal â bod yn ddanteithion hawdd heb glwten, rwyf wrth fy modd ei fod yn gwneud dim ond dwsin o gwcis, gan ei wneud yn berffaith ar gyfer cartrefi llai. Gan ei bod yn debyg bod gennych y cynhwysion wrth law, gallwch wneud swp yn gyflym pan fydd chwant melys yn taro.

1 cwpan siwgr brown, wedi’i bacio’n gadarn

1 cwpan o fenyn cnau daear, llyfn neu drwchus

1 wy

1 llwy de o soda pobi

½ cwpan o sglodion siocled

Cynheswch y popty i 350 gradd. Irwch ddwy daflen pobi neu leiniwch â phapur memrwn. Mewn powlen gyfrwng, cymysgwch siwgr, menyn cnau daear, wy, a soda pobi nes eu bod wedi’u cyfuno. Plygwch y sglodion siocled i mewn.

Rhannwch y toes yn 12 pêl ar daflenni pobi parod. Rhewi neu oeri am 10 munud i atal toes rhag lledaenu. Pobwch nes ei fod yn frown euraidd, tua 10 i 12 munud. Oerwch ar daflenni pobi am bum munud. Trosglwyddwch i raciau gwifren a’u hoeri’n llwyr.

ranch dwr

Achosodd y fersiwn ysgafnach hon o margarita brinder Topo Chico. Er mai’r dŵr mwynol Mecsicanaidd hwn yw’r un a ffefrir, gallwch ei roi yn lle unrhyw frand. Mae’n goctel hynod hawdd, ysgafn ac adfywiol.

3 owns. tequila gwyn

1 ½ owns o sudd lemwn ffres

Topo Chico, wedi’i oeri (yn ddelfrydol mewn potel, nid mewn tun)

Tafell o galch ffres i addurno

Llenwch wydr uchel â rhew. Ychwanegu tequila a sudd lemwn ffres. Gorchuddiwch gyda Topo Chico. Addurnwch gyda sleisen o galch. Gallwch ddefnyddio gwydr o unrhyw faint, dim ond addasu’r cynhwysion i gymhareb o ddwy ran tequila, un rhan o sudd leim, a soda clwb i flasu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.