Triniwch Eich Mam i’r 11 Rysait Brunch Hawdd ar gyfer Sul y Mamau

Ar Sul y Mamau yma, fe allech chi fod y meistrolaeth tu ôl i brunch afradlon, neu dderbynnydd y brunch dywededig (lwcus chi!) neu efallai eich bod chi’n rhywun sy’n ffafrio paned o goffi ar y porth gydag ychydig o dawelwch a thawelwch. Ni waeth sut rydych chi’n dewis treulio Sul y Mamau, gall y ryseitiau brecinio Sul y Mamau hawdd hyn eich helpu i ddathlu trwy dreulio llai o amser yn y gegin a mwy o amser gyda’r bobl rydych chi’n eu caru.

Mae brunch Sul y Mamau yn fy nhŷ yn cynnwys tri pheth: bwyd da, cwmni da, a llawer o goffi. Boed yn coginio ein ffefrynnau gyda’n gilydd yn y gegin, yn mwynhau cwmni ein gilydd wrth y bwrdd, neu’n treiddio i’n creadigaethau coginiol, mae fy mam a minnau bob amser yn gwneud y gorau o’n hamser gyda’n gilydd pan fyddaf gartref. Rydyn ni’n dau yn hoff iawn o fwyd ac mae gennym ni ddiddordeb mewn coginio, sydd wastad wedi bod yn bleser i fy nhad a’m brodyr. Ydych chi angen rhywun i lyfu’r llwy? Rhowch gynnig ar y saws? Gorffen eich coctel (neu “chwilio am wenwyn” fel y maent yn hoffi dweud)? Gwŷr y tŷ ydych chi wedi gorchuddio.

Ond mae llawenydd gwirioneddol yr anturiaethau hyn yn y gegin yn dod o dreulio amser o ansawdd gyda’r fenyw a ddysgodd i mi halenu â siwgr, ffrio â dorado, gwersi coginio di-ri eraill, a hyd yn oed mwy o ddysgu am fywyd: fy mam. Ac fel pob mam arall, mae hi’n haeddu brecinio Sul y Mamau sy’n gwneud lle i’r hyn sy’n wirioneddol bwysig: dathlu’r llawenydd, y caledi, yr aberth, a chontinwwm mamolaeth. Felly pan ddaw i baratoi, rydyn ni’n cadw pethau’n syml fel y gallwch chi fwynhau’r diwrnod, yn lle pwysleisio popeth sy’n mynd i mewn iddo. Darllenwch ymlaen am 11 o ryseitiau brecinio Sul y Mamau hawdd a mwynhewch ffrwyth eich llafur lleiaf posibl – rydych chi a’ch mam yn ei haeddu.

Delwedd dan sylw o Hannah Haston.

Siart Brecwast Iogwrt Pori a Granola

Pam rydyn ni’n ei garu: Mae digon o le i addasu yma, gan fod byrddau bob amser yn bersonol ac nid ydynt o reidrwydd yn cynnwys rysáit. Dewiswch rai o ffefrynnau Mam i’w harddangos yn y canolbwynt hardd hwn a dechreuwch eich diwrnod i ffwrdd ar y droed dde.

Cynhwysion Arwr: Mae’n debyg bod popeth yn ddewisol, ond mae mefus a mafon yn cael eu hargymell yn fawr. Ac os oes gennych chi amser i wneud un eich hun, mae’r granola mêl, cnau Ffrengig a sinamon hwn bob amser yn boblogaidd.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Bwrdd Brecwast Iogwrt a Granola.

Mefus Rosé Sangria

Pam rydyn ni’n ei garu: Mae brunches Boozy bob amser yn ffefryn gan y dorf, ond mae’r Mefus Pinc Sangria hwn yn ddiod ysgafn perffaith ar gyfer bore heulog. Mae’r rysáit hwn yn dathlu ffrwythau tymhorol y gwanwyn trwy ddefnyddio mefus, orennau, lemonau a mintys i flasu’r rosé a chreu trît blasus i chi a’ch mam.

Cynhwysion Arwr: Yn fwy na dull arwrol, gellir gwneud y sangria hwn hyd at wyth awr ymlaen llaw, sy’n golygu y gallwch chi baratoi popeth y noson cynt (ie!). Yn syml, ychwanegwch y ffrwythau wedi’u torri i’ch piser gyda’r siwgr a’r gwirod a gadewch i’r ffrwyth weithio ei hud. Pan ddaw’n amser gweini, byddwch yn ychwanegu eich gwin, perlysiau a swigod fel bod popeth yn ffres ac yn Nadoligaidd ar gyfer y diwrnod mawr.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Mefus Rosé Sangria.

Bara Banana Mwnci Siocled Iach

Pam rydyn ni’n ei garu: Os oeddech chi’n meddwl mai llond ceg oedd yr enw, arhoswch nes i chi roi cynnig arno. Mae’r bara banana llaith hwn â blas siocled yn “iach” oherwydd ei fod yn defnyddio blawd gwenith cyflawn ac almonau i gadw glwten yn y fan a’r lle, nid yw’n cynnwys unrhyw gynhwysion artiffisial, a phum banana (mae hynny’n iawn, 5!). Rhowch ddarn yn y popty ar gyfer y crwst toddi yn eich ceg, taenwch ychydig o fenyn ar ei ben, ac mae gennych chi frecwast bwyta banana i chi’ch hun.

Cynhwysion Arwr: Mae’r pinsied hwnnw o halen naddion yn gwneud rhyfeddodau yma. Halen a siocled, ni allwch ei guro.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Bara Banana Mwnci Crynhoi Siocled Iach.

Bara Flat Eog Mwg Todo Bagel gyda Chaws Hufen Lemon

Pam rydyn ni’n ei garu: Yn flasus neu’n brif gwrs perffaith, y Bara Lled Caws Hufen Eog Mwg hwn yw’r canolbwynt mwyaf cain ar gyfer brecinio Sul y Mamau. Mae’n ddigon tal i wneud argraff ar unrhyw westai ac mae mor flasus y bydd pawb wrth eu bodd. Mae Caws Hufen Lemwn wedi’i baru ag Eog Halen a Bara Garlleg yn gyfuniad clasurol gyda thro cyfeillgar sy’n ei wneud yn berffaith ar gyfer crynoadau.

Cynhwysion Arwr: Beth fyddai pryd bagel o eog mwg heb ei gaprau?

Mynnwch y rysáit ar gyfer Popeth Bagel Mwg Bara Lled Eog gyda Chaws Hufen Lemon.

Sgons Pabi Hadau Llugaeron Lemwn o’r Cynhaeaf Hanner Pob

Pam rydyn ni’n ei garu: Ychwanegwch danteithion melys at eich bwydlen Sul y Mamau trwy wneud y sgons ffrwythau hyn. Dwi’n cyfaddef, mae’r cytew yn gallu bod braidd yn ddiflas ar brydiau, ond mae’r llus llawn sudd yna yn ei gadw rhag bod yn sych. Yn wledd i bob oed, mae’r rhain yn sicr o blesio’r dorf.

Cynhwysion Arwr: Mae croen yn hanfodol yn y rhew hwnnw. Meddyliwch am yr holl ddaioni lemonaidd y gellir ei gael.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Sgons Hadau Pabi Lemwn Llugaeron.

Madarch, Sbigoglys a Frittata Caws Gafr

Pam rydyn ni’n ei garu: Ni all fod yn brunch heb wyau, a all? Y naill ffordd neu’r llall, mae’r frittata blasus hwn yn cyfuno rhai o’m hoff gynhwysion, a allai fod gennych eisoes wrth law, i ffurfio cyfanwaith sy’n llawer mwy na chyfanswm ei rannau. Gwagiwch y drôr crisper hwnnw mewn steil.

Cynhwysion Arwr: Mae madarch yn disgleirio fel y bwyd gwych ydyn nhw. Hefyd, dyma ddogn iach o arlleg, nad yw byth yn syniad drwg.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Madarch, Sbigoglys, a Frittata Caws Gafr.

Salad Gwanwyn Perffaith o Ddau Pys a’u Pod

Pam rydyn ni’n ei garu: Mae calonnau artisiog, asbaragws, radis, afocado, a pherlysiau yn dod at ei gilydd i greu, wel, y salad gwanwyn perffaith. Gyda finaigrette lemwn siampên ar ei ben, byddai’r salad hwn yn ychwanegiad gwych i unrhyw freclyn brecinio. Hefyd, mae’n llawn dop o lysiau gwyrdd y gwanwyn i ddathlu cynnyrch eithriadol y tymor. Allwch chi ddim mynd yn anghywir yma.

Cynhwysion Arwr: mintys ffres a thywysydd dil mewn pob math o awgrymiadau llysieuol.

Mynnwch y rysáit ar gyfer y Salad Gwanwyn Perffaith.

Quiche Crusted Heb Glwten o’r Dysgl Diffiniedig

Pam rydyn ni’n ei garu: Staple wy arall, quiche fu un o fy ffefrynnau erioed o ran brecwast a brecinio. Rydych chi’n cael crwst menyn, fflawiog, wyau wedi’u dodwy’n ffres, ac fel arfer cig neu ddau hallt. Yn fersiwn ysgafn Alex, mae’r holl elfennau hynny’n ymddangos mewn crwst heb glwten gyda ham ac wyau gyda chaws. Does dim byd gwell na hynny.

Cynhwysion Arwr: Po fwyaf dwys yw’r caws cheddar, y gorau.

Cael y rysáit gan Quiche crystiog di-glwten.

Enchiladas Brecwast gyda Saws Poblano wedi’i Rostio o Pinch of Yum

Pam rydyn ni’n ei garu: Pwy fyddai wedi meddwl y gallech chi gael enchiladas i frecwast? Yn bendant nid fi ydyw. O leiaf, dim nes i mi ddarganfod bod y tortillas corn cynnes hynny wedi’u stwffio ag wyau wedi’u sgramblo, tatws tsili, twrci wedi’i falu, a chaws wedi’i doddi … dwi’n meddwl, yum! Mae’r rhain yn bendant wedi fy ennill drosodd.

Cynhwysion Arwr: Mae’r sbigoglys hufennog a’r saws poblano rhost yn cael clod nid yn unig am fod yn flasus yn y pryd hwn, ond yn ddigon amlbwrpas i gael ei arllwys dros wyau yn y bore, ei roi mewn powlen fajita cyw iâr, neu ei weini â llwy dros bysgod wedi’i grilio. Gwnewch fwy a darganfyddwch y posibiliadau o ran blas.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Brecwast Enchiladas gyda Saws Poblano wedi’i Rostio.

Wafflau Hwyr y Nos gyda Creme Lemwn Meyer Chwipio a Mefus o’r Cynhaeaf Hanner Pob

Pam rydyn ni’n ei garu: Fel y sangria pinc, mae’r wafflau hyn yn gwneud llawer o’r gwaith i chi. Cymysgwch y cytew y noson cynt, ychwanegwch yr wyau a soda pobi yn y bore, arllwyswch i mewn i’r gwneuthurwr waffl a voila! Mae gennych wafflau lefain blasus sy’n berffaith ar gyfer y diwrnod arbennig.

Cynhwysion Arwr: Mae Hufen Lemon Meyer wedi’i chwipio yn dod â masgarpone a chroen lemwn i’r parti, ac rydw i wrth fy modd.

Cael y rysáit gan Wafflau nosweithiol gyda hufen chwipio lemon Meyer a mefus.

Tost Afocado gyda Pesto Cêl a Llysiau Creisionllyd

Pam rydyn ni’n ei garu: Ni fyddai’n brunch heb tost afocado. Yn naturiol, symudodd fy meddwl yn syth at y fersiwn hon gyda pesto cêl gyda chnau Ffrengig, llysiau a pherlysiau adfywiol. Mae’n ymadawiad braf o dost afocado traddodiadol. Y llithro rhai llysiau gwyrdd y gwanwyn i mewn i’ch pryd bore. Mae’n swnio fel ennill-ennill i mi, ac rwy’n siŵr y bydd mam yn mwynhau’r cymryd ysgafnach.

Cynhwysion Arwr: Nid yw’r rysáit yn galw amdano, ond dwi’n meddwl y byddai wy gyda jam wedi’i osod ar ei ben yn anfon y tost hwn dros yr ymyl.

Cael y rysáit gan Tost Afocado Gyda Pesto Cêl A Llysiau Creisionllyd.

Beth yw eich hoff ryseitiau neu draddodiadau ar gyfer brecinio Sul y Mamau? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych yn y sylwadau!

Leave a Comment

Your email address will not be published.