Tryfflau Siocled chwerwfelys Siocled Charles

Tryfflau yw’r candy hawsaf ac anoddaf i’w drin, ac mae’r rysáit hwn o’r siocledi y tu ôl i Charles Chocolates o San Francisco mor syml ag y gall. Yn syml, arllwyswch hufen cynnes wedi’i drwytho â fanila dros siocled chwerwfelys wedi’i dorri’n fân, chwisgwch nes ei fod yn llyfn, a’i oeri nes ei fod wedi setio. Yna tynnwch dwmpathau bach o siocled caled, eu rholio’n beli gyda’ch dwylo (mae’r amherffeithrwydd yn y siapiau yn rhoi swyn ychwanegol iddynt), a llwch gyda phowdr coco heb ei felysu. Gweinwch yr anrhegion bach hyn fel parti coctel cain neu barti swper, neu lapiwch nhw mewn bagiau seloffen wedi’u clymu â rhuban neu duniau i’w cynnig fel anrhegion gwyliau trawiadol.

Beth i’w brynu: Rydyn ni’n caru Siocled Bittersweet Cacao 72% Guittard Chocolate Company, ond bydd unrhyw siocledi o ansawdd sy’n cynnwys tua 70 y cant o solidau coco yn gwneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein Tryfflau Marmalêd Oren, Tryfflau Caws Chevre, a Chyffug Tryffl Cnau Cyll.

 • Cynnyrch: tua 60 truffles
 • Anhawster: hawddgar
 • Cyfanswm: 1 awr, ynghyd â 5 awr o oeri

Cynhwysion (4)

 • 1 cwpan hufen trwm
 • 1 pwys o siocled chwerwfelys, wedi’i dorri’n fân, neu sglodion siocled chwerwfelys o ansawdd uchel
 • 1 cod fanila cyfan
 • 2/3 cwpan powdr coco naturiol heb ei felysu (tua 2 owns)

Cyfarwyddiadau

 1. Rhowch yr hufen mewn sosban fach dros wres canolig a dod ag ef i fudferwi. Tynnwch oddi ar y gwres a’i roi o’r neilltu. Rhowch y siocled wedi’i dorri mewn cynhwysydd sy’n gwrthsefyll gwres a’r warchodfa.
 2. Rhannwch y ffeuen fanila ar ei hyd a defnyddiwch gefn cyllell paring i grafu’r hadau fanila i’r hufen. Taflwch y capsiwl neu ei gadw at ddefnydd arall. Gadewch i’r hufen a’r fanila sefyll am 10 munud.
 3. Dychwelwch yr hufen i fudferwi ysgafn dros wres canolig. Arllwyswch yr hufen poeth dros y siocled neilltuedig a gadewch iddo eistedd am 5 munud. Curwch y siocled a’r hufen nes yn llyfn iawn. !{display:block;margin-top:.5em;}http://chow.com Arllwyswch y cymysgedd siocled i ddysgl pobi 8 x 8 modfedd. Gorchuddiwch a’i roi yn yr oergell nes ei fod wedi caledu, o leiaf 5 awr.
 4. Gan ddefnyddio pêl melon bach neu lwy de fach, tynnwch bêl 1 modfedd o’r cymysgedd siocled yn eich llaw a’i rolio rhwng eich cledrau nes ei fod braidd yn llyfn ac yn grwn. Rhowch ar daflen pobi a’i ailadrodd gyda gweddill y cymysgedd siocled.
 5. Rhowch y powdr coco mewn powlen neu badell fas. Rholiwch y tryfflau yn y powdr coco nes eu bod wedi’u gorchuddio’n gyfartal. Storiwch y tryfflau ar dymheredd ystafell oer (55 ° F i 65 ° F) am hyd at 2 wythnos mewn cynhwysydd aerglos, ond peidiwch â’i oeri na’i rewi, bydd hyn yn niweidio gwead y siocled hufennog.

Leave a Comment

Your email address will not be published.