Tryfflau Siocled – Mêl Modern

Tryfflau siocled

Tryfflau siocled cartref cyfoethog, hufennog a decadent wedi’u gwneud â siocled o ansawdd uchel, hufen trwm a mymryn o fenyn wedi’i rolio yn eich hoff dopins.

Ble mae fy nghariadon siocled? Mae gen i gyfaddefiad: rydw i bron yn bwyta siocled bob dydd o fy mywyd ac rwy’n hapus amdano. Pan fydd 3:00 yn cyrraedd, tybed ble mae fy siocled am y diwrnod.

Tryfflau siocled. Tryfflau siocled cartref cyfoethog, hufennog a decadent wedi'u gwneud â siocled o ansawdd uchel, hufen trwm a mymryn o fenyn wedi'i rolio yn eich hoff dopins.

Pryd bynnag rydyn ni’n teithio i le arall, rydw i bob amser yn edrych am becws a siocledi. Mae darganfod gemau cudd yn gymaint o hwyl. Pan ymwelon ni â Seattle aethom ni ar daith siocled yn Theo Chocolates i weld sut mae wedi’i wneud ac roedd yn enghraifft o ddiwrnod allan perffaith i mi. O, a dywedais wrthych am y samplau diderfyn?

Mae hi bron yn ddiwrnod San Ffolant felly dwi am rannu pa mor hawdd yw gwneud tryfflau siocled cartref gartref! Mewn gwirionedd mae’n syfrdanol pa mor hawdd ydyw ac maen nhw mor ddigywilydd.

Tryfflau siocled. Tryfflau siocled cartref cyfoethog, hufennog a decadent wedi'u gwneud â siocled o ansawdd uchel, hufen trwm a mymryn o fenyn wedi'i rolio yn eich hoff dopins.

Pa gynhwysion sydd eu hangen arnaf i wneud tryfflau cartref?

Dim ond tri chynhwysyn sydd eu hangen arnoch i wneud peli siocled cartref: siocled o ansawdd uchel, hufen trwm, a menyn. Efallai y byddwch am ychwanegu darnau ar gyfer blas ychwanegol fel fanila, mefus, mafon, oren, cnau coco, mintys, ac ati. Gallwch eu rholio i dopins ar ôl iddynt oeri yn yr oergell.

Peidiwch â rhoi hufen trwm yn lle unrhyw beth. Ni fydd y peli siocled yn gosod yn iawn heb yr hufen trwm.

Pa fath o siocled ddylwn i ei ddefnyddio i wneud tryfflau siocled?

Rwy’n awgrymu defnyddio siocled o’r ansawdd uchaf y gallwch chi gael eich dwylo arno. Awgrymaf brynu bariau pobi Ghirardelli neu Guittard neu fariau siocled Lindt. Mae yna frandiau eraill fel Theo Chocolate, Private Selection a siocledi cain eraill. Gallwch hefyd ddod o hyd i fariau siocled Swistir wedi’u mewnforio o’r Swistir. Os ydych chi eisiau tryfflau moethus a decadent ychwanegol, edrychwch am siocled lled-melys neu dywyll. Os ydych chi eisiau tryfflau melysach, edrychwch am siocled llaeth. Mae’n well gen i wneud cymysgedd o’r ddau.

PEIDIWCH â defnyddio sglodion siocled gan na fyddant yn toddi’n ddigon llyfn.

PEIDIWCH â defnyddio’r wafferi i doddi siocled. Mae olewau wedi’u hychwanegu at y siocled hwn i wneud iddo doddi felly ni fydd yn ddigon cadarn i dorri allan a rholio tryfflau siocled. Mae wafferi toddi siocled yn berffaith ar gyfer dipio peli siocled.

Tryfflau siocled. Tryfflau siocled cartref cyfoethog, hufennog a decadent wedi'u gwneud â siocled o ansawdd uchel, hufen trwm a mymryn o fenyn wedi'i rolio yn eich hoff dopins.

Beth yw rhai cynhwysion tryffl siocled?

 • Cnau (pecans wedi’u torri, cnau pistasio, cnau cyll, cnau almon, neu gnau Ffrengig)
 • Siocled Jimmies (sglodion)
 • sglodion siocled bach
 • Siwgr pefriog (lliwiau gwahanol)
 • ysgeintio
 • Trochwch mewn siocled tywyll neu laeth wedi’i doddi
 • Trochwch mewn siocled gwyn wedi’i doddi
 • Cnau coco wedi’i gratio wedi’i felysu
 • powdr matcha
 • Powdwr coco (ar gyfer sbeisys ychwanegwch ychydig o bowdr chili neu cayenne)

Beth yw rhai awgrymiadau ar gyfer rholio tryfflau siocled ganache?

 • Y peth pwysicaf yw sicrhau bod eich cymysgedd tryffl siocled wedi cael digon o amser i’w osod a’i galedu. Rwy’n awgrymu o leiaf 3-4 awr yn yr oergell. Gallwch hyd yn oed ei roi yn y rhewgell os oes angen i chi gyflymu’r broses.
 • Dylai cysondeb y ganache siocled fod yn ddigon cadarn i’w rolio’n beli, ond yn ddigon meddal i’w tynnu allan.
 • Gwisgwch fenig neu cadwch eich dwylo rhag mynd yn rhy boeth. Wrth i chi rolio’r cymysgedd ganache, gall eich dwylo cynnes doddi’r siocled. Rwy’n awgrymu gosod y bowlen o ganache siocled mewn powlen fwy wedi’i llenwi â rhew i’w gadw’n oer neu redeg ciwb iâ dros eich dwylo neu ddefnyddio pecyn iâ ar eich dwylo i’w cadw’n oer.

Tryfflau siocled. Tryfflau siocled cartref cyfoethog, hufennog a decadent wedi'u gwneud â siocled o ansawdd uchel, hufen trwm a mymryn o fenyn wedi'i rolio yn eich hoff dopins.

Beth yw’r offer rwy’n eu defnyddio i wneud siocled?

Tryfflau siocled. Tryfflau siocled cartref cyfoethog, hufennog a decadent wedi'u gwneud â siocled o ansawdd uchel, hufen trwm a mymryn o fenyn wedi'i rolio yn eich hoff dopins.

Tryfflau siocled. Tryfflau siocled cartref cyfoethog, hufennog a decadent wedi'u gwneud â siocled o ansawdd uchel, hufen trwm a mymryn o fenyn wedi'i rolio yn eich hoff dopins.

Tryfflau Siocled Cartref

Modern Honey® – www.modernhoney.com

Tryfflau siocled. Tryfflau siocled cartref cyfoethog, hufennog a decadent wedi’u gwneud â siocled o ansawdd uchel, hufen trwm a mymryn o fenyn wedi’i rolio yn eich hoff dopins.

Gradd pwdin

Cegin Ffrangeg

Cynhwysion

 • 8 owns Bariau siocled o ansawdd uchel * (dau far 4 owns)
 • ½ cwpan + 1 llwy fwrdd Hufen trwchus
 • 1 Llwy fwrdd Menyn (tymheredd ystafell)
 • 1 llwy de Dyfyniad fanila ** (dewisol)

Prif syniadau:

 • Cnau (pecans wedi’u torri, cnau pistasio, cnau cyll, cnau almon, neu gnau Ffrengig)
 • Siocled Jimmies (sglodion)
 • sglodion siocled bach
 • Siwgr pefriog (lliwiau gwahanol)
 • Trochwch mewn siocled tywyll neu laeth wedi’i doddi (fel afrlladen Ghirardelli yn toddi)
 • Trochwch mewn siocled gwyn wedi’i doddi (fel afrlladen Ghirardelli yn toddi)
 • Cnau coco wedi’i gratio wedi’i felysu
 • powdr matcha
 • powdr coco (ar gyfer sbeisys ychwanegwch ychydig o chili neu bowdr cayenne)

Cyfarwyddiadau

 • Rhowch y siocled wedi’i dorri a’r hufen trwm mewn powlen sy’n ddiogel i ficrodon. Microdon ar bŵer 50% mewn cynyddiadau o 30 eiliad, gan ei droi ar ôl pob egwyl coginio. Bydd yn cymryd tua 2 i 2 ½ munud i doddi’r siocled yn llwyr. Cymysgwch nes ei fod yn llyfn ac yn sgleiniog.

 • Ychwanegwch y menyn tymheredd ystafell a’r dyfyniad â blas. Cymysgwch nes bod menyn wedi toddi’n llwyr a siocled yn llyfn.

 • Gorchuddiwch â lapio plastig neu ffoil alwminiwm a’i roi yn yr oergell i oeri am 3-4 awr.

 • Unwaith y bydd y ganache siocled wedi cadarnhau, defnyddiwch sgŵp cwci neu ddwy lwy fach i dynnu’r peli allan. Gall y peli hyn fod yn unrhyw le o 2 lwy de i 1 llwy fwrdd yn dibynnu ar y dewis. Rholiwch i fyny a’i roi ar ddalen pobi wedi’i leinio â phapur memrwn. Darllenwch yr awgrymiadau treigl isod i gael awgrymiadau a thriciau.

Awgrymiadau ar gyfer rholio:

 • Y peth pwysicaf yw sicrhau bod eich cymysgedd tryffl siocled wedi cael digon o amser i’w osod a’i galedu. Rwy’n awgrymu o leiaf 3-4 awr yn yr oergell. Gallwch hyd yn oed ei roi yn y rhewgell os oes angen i chi gyflymu’r broses. Dylai cysondeb y ganache siocled fod yn ddigon cadarn i’w rolio’n beli, ond yn ddigon meddal i’w tynnu allan. Gwisgwch fenig neu cadwch eich dwylo rhag mynd yn rhy boeth. Wrth i chi rolio’r cymysgedd ganache, gall eich dwylo cynnes doddi’r siocled. Rwy’n awgrymu gosod y bowlen o ganache siocled mewn powlen fwy wedi’i llenwi â rhew i’w gadw’n oer neu redeg ciwb iâ dros eich dwylo neu ddefnyddio pecyn iâ ar eich dwylo i’w cadw’n oer.

 • Rholiwch y cynhwysion o’ch dewis i mewn. Rhowch yn ôl yn yr oergell a gadewch i orffwys. Byddwn yn awgrymu oeri nes ei fod yn barod i’w weini.

graddau


* Rwy’n awgrymu defnyddio siocled o’r ansawdd uchaf y gallwch chi gael eich dwylo arno. Awgrymaf brynu bariau pobi Ghirardelli neu Guittard neu fariau siocled Lindt. Mae yna frandiau eraill fel Theo Chocolate, Private Selection a siocledi cain eraill. Gallwch hefyd ddod o hyd i fariau siocled Swistir wedi’u mewnforio o’r Swistir. Os ydych chi eisiau tryfflau moethus a decadent ychwanegol, edrychwch am siocled lled-melys neu dywyll. Os ydych chi eisiau tryfflau melysach, edrychwch am siocled llaeth. Mae’n well gen i wneud cymysgedd o’r ddau.
PEIDIWCH â defnyddio sglodion siocled gan na fyddant yn toddi’n ddigon llyfn.
PEIDIWCH â defnyddio’r wafferi i doddi siocled. Mae olewau wedi’u hychwanegu at y siocled hwn i wneud iddo doddi felly ni fydd yn ddigon cadarn i dorri allan a rholio tryfflau siocled. Mae wafferi toddi siocled yn berffaith ar gyfer dipio peli siocled.
** Gallwch ychwanegu darnau ar gyfer blas ychwanegol fel fanila, mefus, mafon, oren, cnau coco, mintys, ac ati.

Allweddair peli siocled, peli siocled cartref

Leave a Comment

Your email address will not be published.