Tueddiadau Bwyd ar gyfer 2022: O HFSS i CBD – Grocery Gazette

HFSS, VG, GF, CBD … mae’r rhestr o eiriau mawr ac acronymau ar y silffoedd manwerthu yn mynd ymlaen, ond pa rai sydd yma i aros?

Mae’r Grocery Gazette yn edrych yn agosach ar sut mae cynaliadwyedd, deddfwriaeth a symudiadau tueddiadau wedi siapio’r ffordd y mae brandiau’n pecynnu, dylunio a chynhyrchu eu cynhyrchion.

Ar ôl ymweld ag Expo Bwyd a Diod 2022 yn Birmingham, dyma’r tueddiadau FMCG allweddol i gadw llygad amdanynt.

cynhyrchion y gellir eu hailwefru

Mewn oes o gronni plastig a ffyrdd o fyw ar ôl cloi, mae cynaliadwyedd a chyfleustra wedi ysgogi arloesedd mewn manwerthu.

Un o’r nodweddion mwyaf poblogaidd yw cynhyrchion y gellir eu hail-lenwi, o ddosbarthwyr pwls i boteli siampŵ. Mae manwerthwyr a brandiau ill dau wedi cymryd y cam hwn: agorodd Asda bedair siop ail-lenwi y llynedd a bu Tesco mewn partneriaeth â chwmni cyn-lenwi Loop.

Mae cwmnïau sy’n arbenigo mewn gosod peiriannau dosbarthu deunydd sych wedi tyfu gyda’r Hyb Ail-lenwi Dim Gwastraff sy’n cael ei redeg gan y teulu, sydd wedi gweithio gyda manwerthwyr annibynnol fel Co-op a Budgens.

Ar yr un pryd, mae brandiau eco-ymwybodol wedi cymryd arnynt eu hunain i integreiddio ystodau y gellir eu hail-lenwi ar draws eu cadwyni cyflenwi i sicrhau’r effeithlonrwydd mwyaf posibl i fanwerthwyr a’r cwsmer.

Yn gynharach y mis hwn, lansiodd Faith in Nature botel ail-lenwi 2.5-litr ar ôl i gwsmeriaid egluro anfanteision y botel pum litr, ond roeddent am barhau i gefnogi eu prosiect gwyrdd.

Mae cwmnïau llai fel Fillrefill.co, Alter\Native a Miniml hefyd wedi croesawu’r model ail-lenwi i apelio at sylfaen defnyddwyr sy’n ymwneud â’r amgylchedd.

Amgen

Isafswm

Mae Fillrefill.co hyd yn oed wedi gwneud y broses yn symlach i gwsmeriaid trwy ddarparu rhestr o’r delwyr agosaf a hefyd darparu ail-lenwi o ddrws i ddrws yn uniongyrchol o’r ffatri os nad oes deliwr gerllaw.

Mae’n amlwg bod y symudiad aildrydanadwy wedi ffrwydro o fannau manwerthu i frandiau sydd am lanhau eu cadwyni cyflenwi eu hunain a chynnig atebion cyflym, gwyrdd a hawdd i ddefnyddwyr.

DARLLENWCH MWY: Ail-lenwi, Ailddefnyddio, Ailgylchu: Faint o siopau groser sydd wedi gosod baeau ail-lenwi?

byrbrydau fegan

Gyda phecynnu gwyrdd daw dietau gwyrdd hefyd – ar flaen y gad yn hyn o beth yw byrbrydau seiliedig ar blanhigion ar gyfer y defnyddiwr wrth fynd.

Mae feganiaeth wedi taflu ei bersona iach, deiliog yn gyflym ac wedi gweld sawl brand FMCG yn mynd i mewn i diriogaeth siocledi a maddeuant.

Yn ddiweddar, mae brandiau byrbrydau fel Flower & White wedi lansio dewis fegan o’u bariau Meringue Siocled Wedi’u Trochi Mefus a Siocled Llaeth Dwbl oherwydd “twf clir feganiaeth yn y DU”.

blodeuyn a gwyn

blodeuyn a gwyn

Y llynedd, adroddodd Vegan Food and Living fod chwiliadau rhyngrwyd am ryseitiau siocled fegan wedi cynyddu 31% ac mae brandiau melysion blaenllaw wedi rhyddhau nifer cynyddol o ddanteithion fegan.

Yn y cyfamser, mae brandiau FMCG eraill wedi achub ar y cyfle hwn i ganolbwyntio’n unig ar gynhyrchion sy’n seiliedig ar blanhigion, fel y cwmnïau siocled Nomo a LoveRaw.

Mae’r ddau frand siocled yn gwerthu cynhyrchion fegan yn unig. Mae Nomo yn canolbwyntio ar fariau a phecynnau lluosog y gellir eu rhannu, tra bod LoveRaw wedi arbenigo yn ei fariau siocled hufen arddull wafferi.

Gyda thraean o Brydeinwyr yn awyddus i roi cynnig ar feganiaeth, nid oes amheuaeth bod brandiau siocled wedi’u seilio ar blanhigion yn denu darpar gwsmeriaid gyda’u dewisiadau amgen di-greulondeb ac ecogyfeillgar.

Cydymffurfiaeth HFSS

Mae ailfformiwleiddio wedi bod yn bwnc llosg wrth i frandiau sgrialu i gydymffurfio â chyfyngiadau halen a siwgr braster uchel sydd ar ddod ym mis Hydref.

Yn gynharach y mis hwn, rhyddhaodd y llywodraeth eglurhad HFSS yn nodi bod y polisi yn mynd yn ei flaen yn llawn er gwaethaf pryderon ynghylch lleddfu’r argyfwng costau byw trwy gynigion hyrwyddo pris cyfaint.

Er bod manwerthwyr wedi profi dyluniadau siopau newydd yn araf neu wedi chwilio am fylchau i barhau i hyrwyddo pryniannau byrbwyll, mae brandiau FMCG wedi cymryd arnynt eu hunain i addasu ryseitiau i oresgyn rhwystrau HFSS.

Mae KP Snacks a Weetabix eisoes wedi lansio cynhyrchion newydd sy’n cydymffurfio â HFSS cyn y newid, tra bod cwmnïau byrbrydau fel Tribe wedi cyflwyno cynhyrchion newydd i’w lansio ym mis Mai.

Oherwydd bod cnau yn cynnwys lefelau uwch o fraster, mae ailfformiwleiddio bariau byrbrydau wedi arwain at gyfnewid y cynhwysyn am opsiynau “iachach”, fel crempogau wedi’u seilio ar flawd ceirch.

ceg

ceg

Llwyth

Llwyth

Dim ond bariau sy’n cydymffurfio â HFSS y mae cwmnïau eraill wedi’u lansio, fel Boka, sy’n ymfalchïo mewn cynnwys dim ond 1% o fraster, siwgrau dirlawn a halen yn ei ystod o fariau grawnfwyd.

Wrth i frandiau byrbrydau newid eu ryseitiau, mae disgwyl i fusnesau llai sy’n cydymffurfio â HFSS weld ymchwydd mewn poblogrwydd wrth iddynt ymuno â chofrestrau arian parod ac eiliau bae gan ddechrau ym mis Hydref.

DARLLENWCH MWY: HFSS: Pa frandiau FMCG Sy’n Diwygio Gwerthwyr Gorau Cyn Newid y Gyfraith ym mis Hydref?

diodydd tun

O ran ryseitiau, mae diodydd tun wedi gweld troeon creadigol gyda blasau mwy gwreiddiol, amrywiadau alcoholig, a diodydd wedi’u trwytho â CBD yn taro’r farchnad.

Gan fod caniau’n fwy cludadwy, cyfleus a hawdd eu hailgylchu, mae mwy o gwmnïau wedi mabwysiadu’r fformat i gynnig diodydd chwaethus ac unigryw.

Mae Funkin Nitro Cocktail, sydd wedi bod o gwmpas ers cwpl o flynyddoedd ac sydd wedi ehangu i bob un o’r 4 archfarchnad fawr, yn parhau i dyfu gyda blasau newydd wedi’u lansio’r wythnos diwethaf.

Gwelir poblogrwydd cyffeithiau hefyd gyda Trip, y cwmni CBD aml-sianel sydd ag un droed mewn olewau CBD, dillad ffordd o fyw, a diodydd tun hefyd.

tun candy

tun candy

Reid

Reid

Roedd y cwmni dan arweiniad gŵr a gwraig a lansiodd yn 2019 yn ddyledus i’w stori wreiddiol am ddefnyddio CBD i helpu’r cyd-sylfaenydd Dan i gerdded i lawr yr eil ar ddiwrnod ei briodas ar ôl llawdriniaeth ar ei ben-glin. Yn wreiddiol yn frand olew CBD, ehangodd Trip i ddiodydd tun ar ôl ei lwyddiant cychwynnol.

Diod tun arall gyda thro anarferol yw Candy Can, sy’n cynnwys blasau unigryw heb siwgr. Mae eu dewis yn cynnwys Bubblegum, Marshmallow, Cotton Candy, Cacen Pen-blwydd, Afal Sour a Rocket Ice Lolly.

Yr hyn sy’n sicr am ddiodydd tun yw’r amlochredd a chreadigrwydd y mae’r can yn ei gynnwys i frandiau archwilio a thyfu gyda nhw, gyda chwmnïau fel Funkin Cocktails a Trip ond yn lansio ychydig flynyddoedd yn ôl.

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer e-gylchlythyr dyddiol rhad ac am ddim y Grocery Gazette

Leave a Comment

Your email address will not be published.