Tymor Cawl: 22 Ryseitiau Popty Araf

Yn ein cegin, rydyn ni wedi bod yn tanio’r popty araf sawl gwaith yr wythnos ers diwedd y llynedd, gan gynnwys dewis helaeth o gawliau. Os ydych chi hefyd eisiau dathlu’r tymor cawl, rhowch gynnig ar un o’r 22 Rysáit Popty Araf hyn.

Foodio / Shutterstock.com

Beth am swp mawr o gawl haidd cig eidion? Mae gan haidd rai buddion iechyd solet, gan gynnwys symiau uchel o ffibr a phrotein. pob cyfran o y rysáit hwn gan The Chunky Chef Mae ganddo tua 3 gram o ffibr a 2 gram o brotein, a dim ond o’r haidd y mae hynny!

cig eidion

CheDima / Shutterstock.com

Yn stwffwl o Fietnam, mae pho yn cymysgu nwdls reis, perlysiau, a chig tebyg i linguine mewn cawl blasus. Mae’r fersiwn hwn trwy Served from Scratch yn defnyddio cig eidion, yn benodol stêc ystlys, a gellir ei baratoi yn eich crocpot.

cawl ffa du

Brent Hofacker / Shutterstock.com

Os oes gennych chi ffa du ychwanegol yn hongian o gwmpas, neu dim ond wrth eu bodd â nhw, ceisiwch y cawl ffa du hwn gan Emilie EatsYn defnyddio pwys llawn o ffa! Mae hefyd yn hawdd ei wneud yn eich popty araf ac mae’n 100% fegan (gwnewch yn siŵr eich bod chi’n prynu caws fegan a/neu hufen sur os ydych chi eisiau’r rheini fel topins).

Borscht

Apolonia / Shutterstock.com

Mae cawl sur o darddiad Wcreineg, borscht yn cael ei liw o beets a gellir ei weini’n boeth neu’n oer. Y fersiwn hon o A Pretty Life in the Suburbs hefyd yn cynnwys moron, seleri, winwns, a thomatos, a gellir eu paratoi yn eich popty araf.

5 o 22

Cawl Brocoli gyda Chaws Cheddar

Cawl Brocoli gyda Chaws Cheddar

Charles Brutlag/Shutterstock.com

Cawl Cheddar Brocoli yw’r ffordd orau o fwyta brocoli (ymddiheuriadau am y cig eidion a’r brocoli), a y fersiwn hon o The Recipe Critic Mae mor dda ein bod wedi ei wneud i ginio ym mhob un o’r pythefnos diwethaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar adran popty araf y rysáit ac ar gyfer y cofnod, fe wnaethom hefyd ychwanegu ychydig o fron cyw iâr ar gyfer protein ychwanegol!

6 o 22

Cawl pwmpen

Cawl pwmpen

Foodio / Shutterstock.com

Mae Cawl Sboncen Butternut yn opsiwn di-gig, heb glwten, a heb siwgr y gellir ei chwipio’n gyflym yn eich popty araf. Mae’r fersiwn hwn o Rhedeg ar Fwyd Go Iawn gall wasgu unrhyw bryderon sydd gennych am ei fod yn rhy galed.

7 o 22

cawl nwdls cyw iâr

cawl nwdls cyw iâr

Joshua Resnick/Shutterstock.com

Cysur o’n plentyndod sy’n parhau i fod yn gwbl dderbyniol fel oedolion, mae cawl nwdls cyw iâr yn dda ar gyfer anhwylderau, neu o leiaf dyna roedd Mam-gu yn ei ddweud. Hyd yn oed os mai newyn yw’r unig beth sy’n dy boeni, y fersiwn popty araf hwn o Budget Bytes gyda moron, seleri a nwdls wy yw’r iachâd perffaith.

8 o 22

cawl pastai pot cyw iâr

cawl pastai pot cyw iâr

ShutterFlash/Shutterstock.com

Holl gynhesrwydd a chysur pastai pot cyw iâr, ond ar ffurf cawl! Y rysáit Creme de la Crumb hwn Mae’n galw am gyw iâr, corn, pys, moron, seleri, winwns, a thatws mewn cawl hufenog, a gellir ei wneud i gyd yn y popty araf. Os ydych chi’n meddwl y byddwch chi’n colli’r gramen, peidiwch â phoeni, gan fod y rysáit hefyd yn argymell pobi rhai bisgedi.

9 o 22

Cawl cyw iâr a tortilla

Cawl cyw iâr a tortilla

LilianaBB / Shutterstock.com

Fe wnaethon ni ddweud wrthych chi am bastai pot cyw iâr ar ffurf cawl, nawr dyma taco cyw iâr ar ffurf cawl. Mae cyw iâr wedi’i sesno yn cymysgu ag ŷd, tomato, winwnsyn a garlleg i mewn y rysáit hwn gan The Country Cook. Ac nid yw’r cawl yn gyflawn nes i chi roi stribedi tortilla a chaws wedi’i gratio ar ei ben.

Cawl clam

kazoka / Shutterstock.com

Os yw clam chowder traddodiadol yn eich dychryn, ceisiwch y fersiwn hon o The Magical Slow Cooker, sy’n cynnwys rhai llwybrau byr. Dim ond wyth cynhwysyn sydd eu hangen arnoch chi, ac ar wahân i goginio’r cig moch, nid oes angen unrhyw baratoad arall.

11 o 22

cawl tomato hufennog

cawl tomato hufennog

Jane Rix / Shutterstock.com

Peidiwch â setlo am gawl tomato tun, ac yn lle hynny gwnewch eich powlen eich hun o gawl hufenog gartref. Mae’r fersiwn hwn o The Salty Marshmallow mae’n defnyddio wyth cynhwysyn a gellir ei wneud yn gyfan gwbl yn eich popty araf.

12 o 22

cawl winwnsyn Ffrengig

cawl winwnsyn Ffrengig

Lluniau Tost / Shutterstock.com

Cawl winwnsyn Ffrengig mewn popty araf? Does dim posib! Ond mae’n wir, c’est vrai! Er tegwch, fel y rysáit hwn o Gwario Gyda Cheiniogau yn nodi, mae dal angen i chi grilio’r caws ar ôl ei weini mewn powlenni. Nid rhyw fersiwn ffansi yw hon lle rydych chi’n gorchuddio top cyfan eich popty araf gyda bara a chaws…er nawr rydyn ni’n cael ein temtio i roi cynnig arni.

Gumbo

JLMcAnally / Shutterstock.com

Cyw iâr, selsig, a berdys yn mynd i mewn y gumbo clasurol hwn gan Stay Snatched, yn ogystal ag okra, tomatos a’r “drindod sanctaidd” Creole o bupurau gwyrdd, seleri a nionyn. Er bod Louisiana yn cael y clod am y pryd hwn, gellir olrhain ei darddiad yn ôl i Orllewin Affrica, Ewrop, a hyd yn oed llwythau Brodorol America.

14 o 22

cawl priodas Eidalaidd

cawl priodas Eidalaidd

Delweddau Ezume / Shutterstock.com

Yn syndod, nid oes gan yr enw “cawl priodas Eidalaidd” unrhyw beth i’w wneud â’r pryd a weinir mewn priodasau yn yr Eidal. Yr ymadrodd gwirioneddol yn Eidaleg yw “sopa casada,” sy’n cyfeirio at y cymysgedd o flasau peli cig a sbigoglys, yn ogystal â winwnsyn, moron, seleri, garlleg, a sbeisys Eidalaidd. Gall y Cogydd Clyd eich helpu arwain y seremoni (gweler yr adran nodiadau am awgrymiadau ar gyfer popty araf).

15 o 22

cawl tatws wedi’i lwytho

cawl tatws wedi'i lwytho

Tatiana Volgutova / Shutterstock.com

Dychmygwch datws pob gyda chaws a chig moch, ond mae’r tatws yn cael ei stwnsio i mewn i gawl hufennog, stemio. Yn y bôn, dyna a gewch gyda rysáit cawl tatws wedi’i lwytho, fel dwyrain Damn Delicious.

bisg cimychiaid

MSPhotographic / Shutterstock.com

Os ydych chi’n ceisio chwipio rhywbeth ffansi sy’n dyblu fel prif gwrs, efallai mai bisg cimwch fydd eich gêm gyfartal ym Maine. (Get it? Gan fod Maine yn enwog am gimychiaid.) Ac nid yw’r ffaith eich bod yn byw bywyd ar y lôn gyflym yn golygu na allwch ddefnyddio’ch popty araf, fel y dangosir gan y rysáit moms hwn gyda crochan potiau.

cawl pêl matzo

Oksana Mizina / Shutterstock.com

Mae’n rhyfeddol o hawdd gwneud cawl pêl matzo o’r dechrau, yn enwedig gyda’ch popty araf. Beth y rysáit hwn gan Tasty esbonia, mae angen 30 munud ar beli matzah yn yr oergell, ond mae popeth arall (ac yn y pen draw y matzah hefyd) yn mynd yn syth i’r pot. A chan ei fod o Tasty, rydych chi hefyd yn cael un o’r fideos ciwt a defnyddiol hynny.

Cawl Minestrone

Anastasia Kopa / Shutterstock.com

Mae Minestrone yn ein hatgoffa o ysgol elfennol oherwydd bod yr amrywiaeth hwnnw o gawl yn cael ei gynnig yn rheolaidd yn llinell ginio’r caffeteria. Er bod ganddo rai mathau o ffa, rhai llysiau, a phasta tiwbaidd o hyd, nid oedd yn blasu cystal y fersiwn hwn o Little Spice Jar. Ac mae’n debyg nad oedd wedi’i goginio mewn popty araf chwaith.

19 o 22

Cawl corbys Morocaidd a thatws melys

Cawl corbys Morocaidd a thatws melys

Candice Bell / Shutterstock.com

Pasta Fagioli

UG Stiwdio Fwyd / Shutterstock.com

Yn ôl pob tebyg, mae pobl yn hoff iawn o basta Fagioli Olive Garden, oherwydd mae cymaint o ryseitiau copicat, fel i’r dwyrain o The Country Cook. Mae’r pryd swmpus a blasus hwn yn cynnwys ffa, ffa cannellini, cig eidion wedi’i falu, llysiau, a’ch dewis o basta mewn cawl o broth cig eidion a saws tomato.

Cawl pys

nesavinov / Shutterstock.com

Gall hyd yn oed pobl nad ydyn nhw’n gefnogwyr pys fwynhau powlen gynnes o gawl pys hollt, sydd hefyd yn cynnwys blasau ham, moron, winwns, garlleg, ac amrywiaeth o sbeisys. Ceisiwch y fersiwn hwn o Spend with Pennies os ydych am gael eich popty araf yn barod.

cawl tortellini

Stephanie Frey / Shutterstock.com

Mae’r cawl hufenog yma, erbyn hyn fe ddylai fod yn amlwg ein bod ni’n hoff o ryseitiau hufennog, yn cyfuno tortellini a selsig Eidalaidd, ond hefyd yn cynnwys sbigoglys, felly mae o leiaf yn edrych yn iach. Wrth gwrs, mae ychydig mwy iddo na hynny, felly cymerwch olwg y rysáit Halen a Lafant hwn am y manylion

Leave a Comment

Your email address will not be published.