Upma Bara Sbeislyd i Lysieuyn Poha Cutlet, 4 Rysáit Hawdd ar gyfer Bwytawyr Straen

Ffynhonnell Delwedd: FREEPIK

Upma Bara Sbeislyd i Lysieuyn Poha Cutlet, 4 Rysáit Hawdd ar gyfer Bwytawyr Straen

Mae bwyta emosiynol neu fwyta dan straen yn cael ei sbarduno gan straen ac emosiynau, nid newyn. Mae’r heriau, yr ansicrwydd a’r cynnwrf trwy’r pandemig wedi’i wneud yn fwy cyffredin yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Ond nid yw llawer o bobl yn sylweddoli, mae straen yn cymryd doll ar eich calon. Ac er efallai na fyddwn bob amser yn gallu osgoi straen, mae’n bwysig gwneud dewisiadau iachach yn lle bwyta straen.

Dewiswch fyrbrydau sy’n uchel mewn protein ac yn llawn ffibr i’ch cario trwy’r dydd. Nid yw hyn yn golygu y dylech ddewis salad a chawl neu fabwysiadu diet chwiw. Gallwch roi cynnig ar ryseitiau syml ond blasus a all fod yn llawn ac yn gyffrous pan fyddwch chi’n ceisio delio â theimladau o straen. Gall dewis cynhwysion sy’n dda i’ch calon, fel moron, madarch, pupur gloch, aeron, blawd ceirch, cnau Ffrengig, a hadau llin, roi hwb i’ch egni a chodi’ch hwyliau. Gall y newidiadau syml hyn wneud llawer i ofalu am eich calon. Y peth pwysig i’w gofio yw pan fyddwch chi’n bwyta’n dda, rydych chi’n teimlo’n dda. Felly dyma fy ryseitiau hawdd a blasus a fydd nid yn unig yn dod â chysur i chi, ond sydd hefyd yn iach i chi a’ch calon.

Bara Sbeislyd Upma

Cynhwysion:

olew saffrwm euraidd

Bara grawn cyflawn, 2-3 sleisen

Cnau o’ch dewis: cashews, llin, 2-3 llwy fwrdd

Moron – 2-3 llwy de

Hadau mwstard, 1/2 llwy de

matsys Urad dal, 1/2 llwy de

Chili gwyrdd, 1

Dail cyri, 1 gwanwyn

nionyn, 1

tomato, 1/2 cwpan

sinsir, 1 llwy de

Tyrmerig, i flasu

Halen i flasu

Powdr chili coch, i flasu

Dŵr, 4 llwy fwrdd

Mae coriander yn gadael, i flasu

Dull:

Tostiwch 2-3 sleisen o fara gwenith cyfan, nes ei fod yn grimp

Oerwch a’i dorri’n giwbiau.

Cynheswch 1 llwy fwrdd o olew Saffola Gold mewn sgilet.

Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o gnau at hwn yn ôl eich chwaeth, fel hadau llin a cashews; rhost yna rhoi o’r neilltu

Ychwanegu 1/2 llwy de o hadau mwstard a 1/2 llwy de urad dal wedi’i rannu i’r un badell, a ffrio nes bod dal wedi brownio’n ysgafn.

Ychwanegu 1 tsili gwyrdd briwgig ac 1 ddail cyri gwanwyn, ffrio nes bod dail cyri yn troi’n grimp ac yna ychwanegu colfach

Ychwanegwch 1/4 cwpan winwnsyn wedi’i dorri’n fân

Ffriwch nes ei fod yn frown

Ychwanegwch 1 llwy de o sinsir wedi’i gratio a 2-3 llwy de o foron wedi’u torri

Ychwanegwch 1/2 cwpan o domatos aeddfed, halen a phinsiad o dyrmerig

Ychwanegwch 1/2 llwy de o siwgr a 1/2 llwy de o bowdr chili coch

Ffriwch am ychydig funudau ac yna ychwanegwch 4 llwy fwrdd o ddŵr.

Unwaith y bydd y masala yn tewhau ychwanegwch y ciwbiau bara a’r cnau Ffrengig, gorchuddiwch hyn gyda’r cymysgedd ond peidiwch â’i droi’n ormodol i’w wneud yn grensiog.

Addurnwch â dail coriander a’i weini.

Myffin Paneer Afocado

Cynhwysion:

Olew Saffola Aur, 3 llwy de

Bara gwenith cyflawn, 6 sleisen

nionyn, 1

Garlleg a past sinsir, 1 llwy de

Chili gwyrdd, 1

Pys, 3 llwy de

Corn melys, 3 llwy fwrdd

pupurau cloch (coch a melyn), 3 llwy fwrdd

Piwrî Afocado, 2

Paneer, 3 llwy de

Tyrmerig, i flasu

Powdr chili coch, i flasu

Halen i flasu

Dŵr, 1 bowlen

Dull:

Mewn sgilet fawr, cynheswch 3 llwy de o olew Saffola Gold a ffrio 1 winwnsyn nes ei fod yn newid lliw.

Ychwanegwch 1 llwy de o bast sinsir-garlleg ac 1 llwy de o chili gwyrdd, a ffriwch y cymysgedd.

Ychwanegwch 3 llwy fwrdd o bys a 3 llwy fwrdd o ŷd melys, a’u coginio nes eu bod wedi meddalu.

Ychwanegwch y tyrmerig, powdr chili coch, a halen, a chymysgwch yn dda.

Ychwanegwch 3 llwy fwrdd o gaws bwthyn ac afocados, cymysgwch yn dda

Gadewch i’r llenwad hwn oeri (gellir llenwi hefyd o flaen amser a’i oeri i’w ddefnyddio’n gyflym)

Rholiwch i siapiau silindrog.

Cymerwch y tafelli o fara a thorri’r ymylon i ffwrdd.

Rhowch bob sleisen yn y dŵr am ryw eiliad, yna gwasgwch yr hylif dros ben yn gyfan gwbl.

Lapiwch fara o amgylch y llenwad, gan binsio’r ymylon i’w glynu’n gadarn.

Rholiwch â’ch dwylo yn fwy i wneud yn siŵr ei fod yn aros yn silindrog.

Bara wedi’i dostio ag olew poeth, i’w wneud yn grensiog, cadwch dros wres canolig nes ei fod yn frown euraid

Gweinwch yn boeth gyda sawsiau o’ch dewis.

Peli Poha Llysiau

Cynhwysion:

1 cwpan poha

2 datws wedi’u berwi wedi’u gratio

1 moron wedi’i gratio

1/2 betys wedi’i gratio

3 chilies gwyrdd

1 llwy de o goriander wedi’i dorri

briwgig sinsir 1/2 modfedd

1 llwy de chaat masala

1 llwy de o bowdr tyrmerig

1 llwy de o bowdr chili

1 llwy de o halen

2 llwy de o siwgr

1 llwy fwrdd o sudd lemwn

1 llwy de o bowdr cwmin wedi’i rostio

1 llwy de o olew aur Saffola

Dull:

Golchwch 1 cwpan o poha a’i socian mewn dŵr am 2-3 munud. Draeniwch y dŵr yn llwyr.

Cymerwch 2 datws wedi’u berwi wedi’u gratio, ychwanegwch y poha a’i stwnsio â’ch dwylo.

Ychwanegwch briwgig tsilis gwyrdd, briwgig coriander, briwgig sinsir, chaat masala, powdr tyrmerig, powdr tsili, halen, siwgr, sudd lemwn, a powdr cwmin rhost. Cymysgwch yn dda.

Gwnewch beli bach. Gadewch iddynt orffwys am 4-5 munud.

Cynheswch y popty i 220 gradd Celsius. Brwsiwch y peli yn ysgafn ag olew a’u pobi am 10-20 munud neu nes eu bod yn grimp.

Cutlet Poha Llysiau

Cynhwysion:

2 gwpan o poha reis wedi’i guro

3 darn o datws wedi’u berwi’n ganolig

1/4 cwpan myffin

1/4 cwpan moron wedi’i gratio

Halen i flasu

1/2 llwy de o bowdr pupur du

1/2 llwy de o bowdr garam masala

1 llwy de powdr masala sgwrsio

1/2 llwy de o bowdr chili coch

briwgig sinsir 1 fodfedd

Coriander yn gadael

2 ddarn o chili gwyrdd wedi’i dorri

1 llwy de o sudd lemwn

2 lwy de o flawd pob pwrpas

Briwsion bara

Aur saffola Olew ffrio bas

Dull:

Rhowch y reis wedi’i guro mewn hidlydd a’i olchi’n dda gyda dŵr am ychydig eiliadau. Archebwch am 10 munud i’w wneud yn feddal.

Gratiwch y tatws wedi’u berwi neu gallwch chi eu stwnsio hefyd

Rhowch datws wedi’u gratio mewn powlen ac ychwanegu poha wedi’i socian, moron wedi’i gratio, paneer neu chena wedi’i gratio, halen i’w flasu, powdr pupur du, powdr garam masala, powdr chat masala, powdr chili coch, briwgig sinsir, tsili gwyrdd briwgig, dail coriander ac yn olaf ychwanegu sudd lemwn. Cymysgwch yr holl gynhwysion nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda.

Cymerwch ddogn hael o does a siapiwch bob un yn gytled neu siapiwch i’r siâp a ddymunir o’ch dewis. Paratowch weddill y golwythion yn yr un modd.

Rhowch flawd amlbwrpas/maida mewn powlen a gwnewch bast mân gyda dŵr. Ychwanegwch halen a phupur du, cymysgwch yn dda nes yn llyfn.

Trochwch bob cytled fesul un gyda phast blawd ac yna gorchuddiwch â briwsion bara o amgylch y cytled. Paratowch weddill y golwythion yn yr un modd.

Cymerwch badell ffrio ac ychwanegu olew ar gyfer ffrio bas. Unwaith y bydd yn boeth, ychwanegwch y golwythion parod a’u ffrio nes eu bod yn frown euraidd ar y ddwy ochr ac yn grensiog.

Safwch ar blât a gweinwch y cytledi hyn gyda’ch hoff saws/siytni ynghyd â the.

Moong Cheela Sprouts

Cynhwysion:

1 cwpan o besan

2 chilies gwyrdd (wedi’u torri)

2 lwy fwrdd ceuled

3 tomato (wedi’u torri)

Eginodd 1 cwpan Moong

1/4 llwy de o soda pobi

4 llwy fwrdd o olew coginio Saffola Gold

1 winwnsyn (wedi’i dorri’n fân)

3/4 cwpan o ddŵr

1/2 llwy de o bowdr chili coch

1 llwy fwrdd o goriander

Halen i flasu

Dull:

Cymysgwch yr holl gynhwysion, ychwanegu dŵr i wneud toes llyfn a thrwchus.

Cynheswch badell ffrio nad yw’n glynu a’i saimio’n ysgafn ag olew.

Pan fydd y sosban yn boeth, arllwyswch ychydig o cytew i mewn a’i wasgaru’n gyfartal.

Pan fydd swigod yn dechrau ymddangos, trowch y cheela i’r ochr arall nes ei fod yn frown euraidd ac yn grensiog.

Gweinwch yn boeth gyda sos coch tomato.

Leave a Comment

Your email address will not be published.