Uwchraddio Eich Cymysgedd Cacen Bocs Gyda’r 7 Awgrym Blasus Hyn: Bwytewch Hwn, Nid Hynny

Yn onest, does dim byd o’i le ar gymysgedd da o gacennau mewn bocsys. Maen nhw’n gwneud cacennau cyson dda, ac os ydych chi’n pobi cacen i dorf, mae dibynnu ar gymysgedd cacennau mewn bocs yn tueddu i swnio’n llawer haws (ac yn fwy diogel) na cheisio pobi cacen o’r dechrau. Fodd bynnag, os ydych chi’n bwriadu mynd â’ch cymysgedd cacennau mewn bocsys i’r lefel nesaf, mae yna ychydig o uwchraddiadau syml y gallwch chi eu gwneud a fydd yn gwneud i’ch gwesteion feddwl eich bod chi’n haeddu lle ar y gacen. yr Great British Bake.

O gyfnewidiadau syml i ychwanegiadau hawdd, dyma rai o’n hawgrymiadau blasus ar gyfer trawsnewid eich pobi cymysgedd cacennau bocs nesaf. Yna am hyd yn oed mwy o haciau pobi, edrychwch ar ein rhestr o’r 23 Awgrym Pobi Gorau erioed.

Kanyarat Ngamjunyaporn/Shutterstock

Mae coffi a siocled yn dueddol o fynd law yn llaw.yn enwedig pan ddaw i gacen. Bydd ychwanegu coffi sydyn neu gyfnewid y dŵr am baned o goffi wedi’i fragu yn eich rysáit cymysgedd cacennau mewn bocs yn rhoi cacen flasu cyfoethocach i chi sy’n swnio’n rhy dda i fod yn wir.

Mam a merch yn pobi gyda'i gilydd
Shutterstock

Ar gyfer cymysgeddau cacennau mewn bocsys eraill, fel gwyn, melyn, ffynffeti a mwy, hepgorer y dŵr eto a rhowch yr un faint o laeth yn ei le. Mae’r llaeth yn ychwanegu ychydig o fraster i’r gacen, gan ei helpu i greu’r gwead cacen llaith hwnnw rydyn ni i gyd ei eisiau mewn sleisen drwchus o gacen.

iogwrt Groeg
Shutterstock

Awgrym arall ar gyfer creu sleisen gacen hyd yn oed yn fwy trwchus yw ychwanegu hufen sur neu iogwrt i’r cymysgedd. Nid yw hyn yn cymryd lle unrhyw un o’r cynhwysion y gofynnir amdanynt yn y cymysgedd cacennau mewn bocsys, dim ond ychwanegu cwpanaid o hufen sur neu iogwrt i’r cymysgedd a’i gymysgu.

mayonnaise
Shutterstock

Mae’n swnio’n rhyfedd, ond ymddiriedwch ni: mayonnaise yw’r cynhwysyn cacen cyfrinachol syfrdanol nad ydych chi’n meddwl ei ddefnyddio mae’n debyg. Mae’n creu cacen gyfoethog, llaith, ac rydym yn addo, nid yw’n blasu fel mayonnaise o gwbl! Gan fod mayonnaise yn cael ei wneud ag olew ac wyau, gallwch ddefnyddio cymhareb un-i-un yn lle olew ac wyau (neu olew yn unig). Felly os yw’r rysáit cymysgedd cacen mewn bocs yn galw am 1/3 cwpan o olew, defnyddiwch 1/3 cwpan o mayonnaise yn y rysáit.

CYSYLLTIEDIG: 15 Ryseitiau Cacen Vintage Sy’n Berffaith ar gyfer Penblwyddi

lemwn wedi'i gratio
Shutterstock

Eisiau rhoi ychydig o pizzazz i’ch cacen? Ychwanegwch ychydig o gyffro! Os oes gennych chi lemwn, leim neu orennau dros ben, gratiwch tua llwy fwrdd a’u cymysgu i mewn i’r cytew. Gall hyn hefyd weithio gyda phob math o gacennau – gall lemwn a leim weithio’n dda gyda gwyn a melyn, ac mae croen oren yn swnio’n ddwyfol ar gacen siocled.

pobi gyda menyn
Shutterstock

I gael blas hynod flasus, ysgeintiwch focs o’ch hoff gymysgedd pwdin ar gyfer cacen hynod flasus. Nid oes angen paratoi, cadwch y gymysgedd yn sych! Mae’r cymysgedd pwdin yn helpu i roi’r gwead trwchus, llaith hwnnw i’r gacen rydyn ni bob amser yn edrych amdano wrth bobi cacen gartref.

Bydd pwdin siocled yn gweithio’n dda gyda chymysgedd cacennau siocled neu felfed coch. Mae pwdin siocled gwyn a hyd yn oed pwdin cacennau caws ychydig yn fwy amlbwrpas ac yn gweithio’n dda gyda blasau cymysgedd cacen mewn bocs fel gwyn, melyn, oren, mefus a chacen moron.

cwcis sglodion siocled
Shutterstock

Ddim yn yr hwyliau i bobi cacen gyfan? Yna pobi rhai cwcis yn lle! Gan ddefnyddio eich hoff gymysgedd cacennau bocs, cymysgwch un wy ac 8 owns. cynhwysydd o Cool Whip i greu cwcis blewog. I wneud cwci trwchus, cymysgwch ddau wy gyda 1/3 cwpan olew (fel llysiau neu gana). Pobwch ar 350 am 10 i 12 munud, yna ysol!

kiersten hickman

Mae Kiersten Hickman yn newyddiadurwr iechyd a maeth ar ei liwt ei hun. darllen mwy

Leave a Comment

Your email address will not be published.