Wedi anghofio pwdin? Y Pwdin Caramel Bourbon Hwn Yw’r Trawiad Cyflym Gorau

O ran pwdinau, rwy’n tanysgrifio i’r farn mai anaml y mae dash o alcohol (Cointreau mewn cacen sbwng, Campari mewn cacen olew olewydd) yn benderfyniad gwael. A barnu o’r adran helaeth ar Bourbon yn “The Good Book of Southern Baking,” gan Kelly Fields, rydw i mewn cwmni da gyda’r safiad hwn.

Ers rhyddhau’r llyfr yn 2020, rydw i wedi gweithio fy ffordd drwy sawl un o ryseitiau Fields, o swp o gwcis bara byr sy’n newid bywyd i bastai pwmpen gwirioneddol ddirywiedig a wnaeth ddwyn y sioe ar Ddiwrnod Diolchgarwch, diolch. Ond ei bwdin bourbon a charamel dwi’n breuddwydio amdano amlaf. Mae’n rysáit rhyfeddol o syml ar gyfer diwedd cinio sy’n edrych yn gain ac yn annwyl mewn cregynau unigol. Hefyd, mae’n hawdd mynd i’r modd cacen pan gaiff ei daenu dros gramen wedi’i phobi ymlaen llaw (mae’n iawn wedi’i brynu mewn siop), ac mae’r chwarter cwpan hwnnw o bourbon yn creu naws glyd ac iasol a ddylai, os gofynnwch i mi, ddod i ben bob nos.

Pwdin Caramel Bourbon (o “The Good Book of Southern Baking” gan Kelly Fields)

peidiwch â cholli a rhyddhau!

Mynnwch y diweddaraf mewn diwylliant cwrw, gwin a choctels yn syth i’ch mewnflwch.

Cynhwysion

 • ¼ cwpan siwgr gronynnog
 • ¼ cwpan startsh corn
 • 8 melynwy, ar dymheredd ystafell
 • ¼ cwpan ynghyd â 3 llwy fwrdd o fenyn heb halen
 • 1 cwpan o siwgr brown tywyll wedi’i bacio’n dda
 • 2 lwy de o surop cansen
 • 1 chwart o hufen trwm
 • ¼ cwpan o’ch hoff bourbon
 • 1 ½ llwy de o halen kosher
 • 1 pwys o siocled Valrhona Dulcey, wedi’i dorri’n fân

Cyfeiriadau

 1. Mewn powlen fawr, cymysgwch y siwgr gronynnog a’r startsh corn. Curwch y melynwy nes ei fod yn llyfn. Gosod o’r neilltu.
 2. Mewn sosban fawr â gwaelod trwm, cyfunwch y menyn, siwgr brown, a siwgr cansen a’u coginio dros wres canolig-uchel nes bod y siwgr yn hydoddi a’r cymysgedd yn newid o swigod bach cyflym i swigod mwy trwchus, arafach. Trowch y gwres i ffwrdd a throwch yr hufen i mewn, gan fod yn ofalus iawn gan y bydd y siwgr yn hisian ac yn anweddu. Dychwelwch y pot i wres canolig-uchel a dewch â’r cymysgedd i ferw araf. Coginiwch am 3-5 munud i adael i’r cymysgedd leihau ychydig a swigod i arafu a thewychu ychydig, yna tynnwch oddi ar y gwres a throwch y bourbon, past fanila, a halen i mewn.
 3. Tra’n chwisgo’n gyson, arllwyswch hanner y cymysgedd hufen poeth yn araf i’r cymysgedd melynwy, gan fod yn ofalus i beidio â choginio’r wyau. Pan fydd hanner y cymysgedd llaeth wedi’i ymgorffori, arllwyswch y gymysgedd i’r bowlen yn y pot saws a gosodwch y pot dros wres canolig-uchel. Tra’n chwisgo’n gyson ac yn drylwyr (ewch i gorneli’r pot), dewch â’r cymysgedd yn ôl i ferwi a choginiwch am 3 munud arall, nes ei fod wedi tewhau ac yn fyrlymog. Tynnwch oddi ar y gwres a chwisgwch mewn siocled nes ei fod yn llyfn.
 4. Rhannwch y pwdin rhwng chwe chrwyn 8 owns. Rhowch ddalen o ddeunydd lapio plastig yn syth dros wyneb pob cwstard (i atal croen rhag ffurfio ar eu hwyneb wrth iddo oeri), yna rhowch ychydig o dyllau yn y plastig i ganiatáu i stêm ddianc. Rhowch yn yr oergell a’i oeri’n llwyr cyn ei weini. Gellir gorchuddio pwdinau a’u rhoi yn yr oergell am hyd at 5 diwrnod.

Mae Bourbon yn gwella'r pwdin caramel blasus hwn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.