Y 10 Rysáit Crochan Gorau ar gyfer Gwersylla Yn ôl Cyd-deithwyr

Nid ydym wedi gwneud llawer o eitemau cegin yn ddiweddar. Ond yn ddiweddar holodd rhywun ein grŵp RV Lifestyle Facebook am giniawau crocban, a chawsant bron i 200 o atebion!

Postiodd Katie: Hoffwn i wneud crockpot ciniawau yn y camper tra rydym yn mynd i’r traeth ac ar dripiau dydd. Beth yw eich hoff fwydydd crocpot wrth deithio?

Ni allwn anwybyddu’r post Facebook gweithgar iawn hwnnw ac roeddem am rannu rhai o hoff ryseitiau crocpot eich cyd-RVers.

Rydym yn defnyddio dolenni cyswllt ac efallai y byddwn yn derbyn comisiwn bach ar bryniannau heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Diolch am eich cefnogaeth. Gallwch ddarllen ein datgeliad cyswllt llawn yma.

Pam y Dylai Pob Cegin RV Gael Popty Araf

Mae gan Jennifer a minnau bopty araf yn ein RV sy’n dod yn gyfarwydd iawn. Fel y dywedodd Katy, mae poptai araf yn ffordd wych (a hawdd) o goginio swper tra byddwch chi allan yn gwneud yr hyn y mae RVers yn ei wneud, boed yn mynd i’r traeth, ar heic, neu ar daith diwrnod i’r ddinas.

Mae gennym restr siopa Amazon gyflawn o’n hoff gyflenwadau coginio RV, gan gynnwys poptai araf, Instant Pots, a phopeth arall y gallai fod ei angen arnoch yn eich cegin RV.

Y 10 Rysáit Crochan Gorau ar gyfer Gwersylla Yn ôl Cyd-deithwyr

Rydyn ni wedi dewis llond llaw o ryseitiau crocpot gwersylla a awgrymwyd gan ein haelodau Facebook. Os ydych chi eisiau hyd yn oed mwy o opsiynau, gallwch ddarllen yr holl ryseitiau crockpot gwersylla yma (mae ganddo bron i 200 o adolygiadau!).

#1 Stecen Ciwb Crockpot Gyda (neu Heb) Saws

Rysáit 2-mewn-1 yw hwn mewn gwirionedd gan ei fod yn cynnwys fersiwn grefi a dim grefi (mae fersiwn grefi yn y llun uchod). Mae’r ddwy fersiwn yn defnyddio cynhwysion syml, fforddiadwy, sydd, yn fy marn i, yn sylfaen i unrhyw rysáit gwersylla gwych.

Os cliciwch y ddolen, gallwch weld cyfarwyddiadau manwl ar gyfer y ddau fersiwn a chardiau ryseitiau hawdd eu darllen. Hefyd, maen nhw’n esbonio sut i ddweud pryd mae’ch stêc wedi’i choginio fel nad oes gennych chi gig caled yn y pen draw.

#2 tacos cyw iâr crockpot

tacos

Ydy hi’n ddydd Mawrth yn barod? Achos dwi’n barod am tacos! Wel, gyda hoff rysáit Dana, does dim rhaid aros tan ddydd Mawrth am tacos. Mae’r rysáit hwn yn hawdd i’w wneud unrhyw ddiwrnod o’r wythnos, ac mae hi’n dweud, “Gallwch chi wneud cymaint o wahanol bethau ag ef.”

Mae’r rysáit hwn ar wefan o’r enw “Spending With Pennies,” felly rydych chi’n gwybod ei fod yn bodloni fy hoff feini prawf rysáit gwersylla: fforddiadwy!

#3 Popty Araf Cyw Iâr Calch Cilantro

Rhannodd Jen y rysáit gyflawn hon sydd mor hawdd â chyfuno salsa, cymysgedd sesnin taco, calch, cilantro, a chyw iâr. Mae hi’n dweud, “Rydyn ni’n hoffi ychwanegu pupurau cloch wedi’u ffrio (neu roi rhai yn y popty araf hefyd) ac ŷd.”

Dim ond tua 4 awr y mae’n ei gymryd i goginio’n uchel, neu 6-8 awr yn isel. Mmmm… dwi methu aros i drio hwn, Jen!

Mygiau Ffordd o Fyw RV Mike a Jennifer

#4 Rhost Pot Mississippi

Crybwyllwyd y rysáit hwn sawl gwaith, felly mae’n rhaid ei fod yn dda! Cynhwysodd Heather y ddolen uchod a’r teitl llawn mewn gwirionedd yw: Mississippi Pot Roast (Rhost Pot GORAU ERIOED).

Rwy’n meddwl bod Jennifer a minnau’n mynd i symud hyn i frig ein rhestr ginio. Rydyn ni’n caru cig eidion rhost da! Cofiwch glicio ar y ddolen uchod i ddarllen y cyfarwyddiadau.

  • rhost chuck
  • cymysgedd dresin ranch
  • cymysgedd saws au jus
  • menyn
  • pupurau pepperoncini mewn jar

#5 Stiw Llysiau Twrci

Ydych chi’n hoffi’r hyn a welwch yn y fideo? Byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn tanysgrifio i’n sianel YouTube (hawdd i’w wneud yma) ac yn ystyried “tapio eicon y gloch” i gael gwybod am unrhyw fideos newydd gennym ni. 🙂 Diolch!

Wrth siarad am Jennifer, rwyf hefyd eisiau rhannu ei hoff rysáit crocpot. Credwch fi. Gwn o brofiad fod y Stiw Llysiau Twrci hwn yn hyfrydwch! Rwyf wedi gorfod arogli’r arogl blasus hwn wrth yrru ar lawer o ffyrdd. Gadewch i ni ddweud fy mod wedi cyrraedd ein cyrchfan yn gyflymach nag arfer.

Fel y dywed Jennifer yn ei swydd rysáit, “Un o’r pethau gwych am brydau crocbren yw y gallwch chi eu coginio wrth yrru. Rydyn ni’n rhoi’r gegin yn sinc y gegin fel nad yw’n llithro oddi ar y cownter wrth i ni yrru.”

#6 Asennau Barbeciw Dr Pepper

Does gen i ddim dolen i’r rysáit yma achos does dim angen un arnoch chi! Mae’n llythrennol 3 cynhwysion: asennau, saws BBQ, a Pepper Dr. Ie, Dr Pepper!

Dyma gyfarwyddiadau Michele: “Rhowch yr asennau yn eich popty araf, tociwch os oes angen i ffitio. Arllwyswch 1 jar o saws barbeciw ac 1 cwpan o Dr. Pepper i mewn. Coginiwch yn uchel am 4 awr neu’n isel am 8”.

Rwyf mewn gwirionedd wedi defnyddio’r un rysáit o’r blaen gyda rhost porc. Roedd yn flasus! Felly, rwy’n siŵr bod yr asennau barbeciw hyn yr un mor flasus. A nawr dwi’n pendroni pa fath arall o gig alla i ei daenu gyda barbeciw a Dr. Pepper…

#7 Crockpot Cyw Iâr Cacciatore

Peidiwch â gadael i’r enw ffansi eich twyllo. Mae’r rysáit hwn yn hawdd i’w wneud. Er, rhaid cyfaddef, mae angen mwy o gynhwysion nag asennau Pepper Dr Michele.

Eto i gyd, y pwynt yw ei fod yn hawdd ac yn flasus! Mae Cheryle, a rannodd y rysáit, yn awgrymu defnyddio cyw iâr heb asgwrn gyda’r rysáit hwn i rwygo tacos neu ei daflu ar ben salad.

#8 Popty Araf Coq au Vin gyda Tatws Stwnsh Parmesan

ryseitiau popty araf ar gyfer gwersylla

Gwnaethoch i mi fwyta tatws stwnsh, Sharon! Gydag enw hyd yn oed yn fwy ffansi na’r rysáit uchod, mae’r rysáit hwn yn eich dysgu sut i wneud coq au vin y ffordd hawdd.

Mae hyn yn gofyn am fwy o gynhwysion na’r rhan fwyaf o’r ryseitiau ar y rhestr hon, ond mae’n rhoi pryd cyflawn i chi mewn un pot. Popty araf, hynny yw. A pha mor gyfoethog mae’n edrych!

#9 Chili Gwyrdd

Nid oes angen dolen i rysáit ar yr un hwn ychwaith, oherwydd dim ond 3 cynhwysyn ydyw! Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw taflu’r ysgwydd porc, y salsa verde, a’r saws enchilada verde i’r crocpot a’r voila!

Mae Sabrina yn awgrymu ei fwyta gyda tortillas neu dros wyau. Mae hefyd yn dweud ei fod yn “oddefgar iawn!…dim angen gweithredu!”

#10 cyw iâr wedi cracio

Y tro diwethaf i mi fwyta rhywbeth gyda “Crack” yn yr enw oedd Amish Crack. Ac mae Amish Crack yn werth mynd allan amdano, felly fe ddaliodd yr awgrym hwn fy llygad.

Troi allan Crack Chicken yn eithaf poblogaidd. Gallwch chi ei google a bydd criw o ryseitiau yn dod i fyny. Yr un rwy’n cysylltu ag ef yma yw’r mwyaf tebyg i’r un a rannodd Johnnie gyda’r grŵp.

Cynhwysion y bydd eu hangen arnoch chi:
bronnau cyw iâr
cymysgedd dresin ranch
caws hufen
cig moch wedi’i friwsioni wedi’i goginio
caws cheddar wedi’i gratio
winwns werdd

Pwy sy’n newynog?

Rwy’n gwybod yn sicr fy mod wedi ysgrifennu am yr holl fwydydd blasus hyn ar gyfer gwersylla crocpot. Os oes gennych chi hoff brydau gwersylla crockpot eraill, rhannwch eich ryseitiau yn y sylwadau isod.

Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymuno â’n grŵp RV Lifestyle Facebook i gael mwy o awgrymiadau, cyngor a hwyl. Mae’n adnodd anhygoel ar gyfer RVers newydd a hynafol!

Y 10 Rysáit Crochan Gorau ar gyfer Gwersylla Yn ôl Cymrawd RVers 2

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys ein poblogaidd erioed Canllaw Antur Penrhyn Uchaf 7-Stop Michigan Mwy ef Canllaw Antur Michigan ISAF NEWYDD Mwy ef Taith o amgylch Ochr y Llynnoedd Mawr yn UDA! Bydd y pecyn ULTIMATE hwn yn eich helpu i fwynhau Michigan a’r Great Lakes am flynyddoedd i ddod!Leave a Comment

Your email address will not be published.