Y 13 Rysáit Popty Araf Gorau i’w Gwneud Yr Haf Hwn – Bwytewch Hon, Nid Hwnna

Pan fydd y tywydd yn boeth ac yn llaith, mae’n debyg mai’r peth olaf yr hoffech chi ei wneud yw troi’r popty ymlaen a gwneud i’ch cartref deimlo’n gynhesach fyth nag y mae eisoes. Mae cael rhai atebion rysáit hawdd nad oes angen popty arnynt, neu orfod tanio’r gril, yn sicr yn braf dibynnu arno yn ystod y dyddiau prysur hynny. Er bod y popty araf yn adnabyddus am ei gawliau clyd a stiwiau, mae hefyd yn declyn dibynadwy ar gyfer llawer o’ch hoff brydau haf ysgafn.

O frechdanau i tacos, a hyd yn oed creision llus byrlymus, dyma rai ryseitiau coginio araf blasus i’w gwneud yn ystod dyddiau diog yr haf. Yna i gael hyd yn oed mwy o syniadau ryseitiau iach, edrychwch ar ein rhestr o’r ryseitiau popty araf mwyaf poblogaidd ym mhob gwladwriaeth.

Cyhoeddiadau Waterbury, Inc.

Does dim byd gwell na blas barbeciw blasus yn yr haf. Gweinwch yr Ysgwydd Porc Crock Pot hwn gyda cholslo cartref hufennog ac unrhyw ochrau eraill yr ydych yn eu hoffi, fel ein hoff fisgedi arddull Deheuol!

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Ysgwydd Porc wedi’i Rwbio Barbeciw gyda Coleslaw Hufennog.

tacos porc
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Daeth noson Taco yn llawer haws gyda’r rysáit hwn sy’n plesio pawb. Gwahoddwch eich ffrindiau, paratowch swp o fargaritas a mwynhewch y tacos carnitas sbeislyd hyn gyda phob math o gynhwysion. Nionod coch wedi’u piclo yw ein ffefryn!

Mynnwch ein rysáit carnitas porc sbeislyd ar gyfer y popty araf.

Goulash cig eidion popty araf ar blât gwyn
jason donlly

Rysáit hawdd arall sy’n plesio’r dorf yw’r rysáit goulash cig eidion hon, y pryd llenwi perffaith ar ôl diwrnod llawn hwyl yn yr awyr agored! P’un a ydych chi’n gweini’ch teulu neu’n cael ffrindiau draw am bryd o fwyd allan ar y porth, mae’r rysáit goulash cig eidion hwn yn gweithio i bawb. Gweinwch gyda salad gwyrdd crisp am ddos ​​ychwanegol o lysiau gwyrdd.

Mynnwch ein rysáit Goulash Cig Eidion.

Brechdan Porc Wedi'i Dynnu gan Paleo
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Nid oes dim yn dweud yr haf mewn gwirionedd fel brechdan porc wedi’i thynnu. Mae ein rysáit yn dilyn yn agos draddodiadau porc wedi’i dynnu Gogledd Carolina, wedi’i wisgo â dresin finegr tangy sy’n cadw’r calorïau’n isel ond mae’r blas yn uchel.

Mynnwch ein rysáit Brechdanau Porc wedi’u Tynnu.

Cig eidion crochan pot a brocoli dros reis
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Pan fyddwch chi’n awchu am gymeriant ond ddim yn teimlo fel gwario’r arian, mae’r rysáit cig eidion a brocoli hwn wedi’ch gorchuddio. Gweinwch gyda swp ffres o reis neu flodfresych reis i’w gadw’n bryd carb-isel.

Mynnwch ein rysáit cig eidion a brocoli.

Tost Ffrengig y Popty Araf
ymborth

Mae gennych gyfleustra tost Ffrengig dros nos, ond heb orfod troi’r popty ymlaen. Mae’n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, iawn? Mae’r brecwast blasus hwn yn wych i’w gael wrth law pan fyddwch chi’n bwydo’r teulu ar fore diog o haf. Yn syml, deffro, trowch y popty araf ymlaen ac arllwyswch baned o goffi i chi’ch hun.

Cael y presgripsiwn gan Diethood.

pupur cloch popty araf
pinsiad o iym

Gwnewch y mwyaf o’r ffermwyr haf hynny yn marchnata pupurau a’u stwffio â phob math o ddaioni iachus! Ynghyd â quinoa, mae’r pupurau hyn wedi’u stwffio â dau fath gwahanol o ffa, saws enchilada blasus, a chaws jac sbeislyd.

Mynnwch y rysáit Pinsiad o Yum.

fajitas popty araf
cegin o safon

Mae fajitas cyw iâr yn sicr yn hawdd i’w coginio ar y stôf neu ar gril, ond os ydych chi’n teimlo’n arbennig o ddiog, gallwch chi hefyd eu gwneud yn y popty araf. Top gyda dolops o iogwrt Groegaidd i gael hwb protein hufennog ychwanegol.

Mynnwch y rysáit gan Cooking Classy.

rholiau sinamon popty araf
Caethiwed Pobi Sally

Mae swp o roliau sinamon wedi’u pobi’n ffres yn ymddangos fel stwffwl haf hanfodol. Yn sicr, fe allech chi droi’r popty ymlaen a’u pobi, ond pam troi eich cartref yn bwll o lafa berwedig o wres y popty pan allwch chi ei gadw’n oer a defnyddio’ch popty araf yn unig?

Mynnwch y rysáit Caethiwed Pobi gan Sally.

cyw iâr popty araf
wedi’i blatio’n dda

Am bryd cyw iâr hawdd a blasus sy’n gofyn am lai na 10 cynhwysyn, trowch at y Cyw Iâr Garlleg Mêl hwn. Gallwch chi ei weini’n hawdd gydag unrhyw un o’ch hoff lysiau marchnad ffermwyr, ei orchuddio â gwely o reis, ei daflu â salad gwyrdd braf, neu ei roi ar rolyn i wneud brechdan i ginio!

Cael y rysáit gan Well Plated.

asennau popty araf
cegin o safon

Asennau sydd heb eu grilio? Rydych chi wedi darllen yn dda. Mae’r popty araf mewn gwirionedd yn gwneud asennau coginio yn freuddwyd pan nad ydych chi’n teimlo fel mynd i’r ymdrech i danio’r gril neu lanhau’n ddiweddarach. Mae’r asennau hyn yn flasus ac yn syml ac yn mynd yn dda gyda bron unrhyw un o’ch hoff brydau haf. Salad tatws? Salad ffrwythau? Mae’r byd yn eich wystrys.

Mynnwch y rysáit gan Cooking Classy.

pitas porc Groeg
pinsiad o iym

Os ydych chi’n sâl o wneud brechdanau porc wedi’u tynnu gyda barbeciw (sy’n rhyfedd, rydyn ni’n gwybod eu bod nhw’n flasus), mae’r rysáit pita porc hwn yn gweithio’n dda ar gyfer brechdanau hawdd pan fyddwch chi eisiau rhywbeth ychydig yn wahanol. Gallwch chi roi pob math o lysiau ffres ar ei ben, ond mae’r rysáit yn argymell yn benodol tzatziki, tomatos heulsych, winwnsyn coch, caws feta, letys a phersli.

Mynnwch y rysáit Pinsiad o Yum.

creision llus
ymborth

Nid yw’r haf yn gyflawn heb swp byrlymus o greision llus. Mae’r rysáit hwn yn ei gwneud hi’n hawdd i grisp i dorf. Peidiwch ag anghofio yr hufen iâ fanila!

Cael y presgripsiwn gan Diethood.

Leave a Comment

Your email address will not be published.