Y 25 o Ryseitiau Cacen Gaws Gorau – Pwdinau Cacen Gaws Hawdd

Will Dickey

Nid oes angen i chi fod yn bobydd arbenigol i wneud y cacennau caws hyn o ansawdd bwyty. Yn sicr, efallai y bydd y pwdin hynod gyfoethog a decadent yn ymddangos fel rhywbeth y gall cogydd crwst proffesiynol ei dynnu i ffwrdd. Ond, y gwir amdani yw y gall unrhyw un wneud fersiwn cartref, yn enwedig os oes gennych chi’r ryseitiau cacennau caws hawdd hyn! Er bod angen defnyddio padell sbring ar gyfer rhai cacennau caws, mae eraill yn cael eu gwneud mewn sosbenni pobi, sosbenni cacennau, a hyd yn oed sosbenni myffin (ar gyfer y cacennau caws pwmpen bach mwyaf ciwt). Ac os nad oedd hynny’n ddigon hawdd, mae yna hefyd rai ryseitiau cacennau caws nad oes angen popty arnyn nhw hyd yn oed. A oes unrhyw beth gwell na phwdin dim pobi?

Os ydych chi’n chwilio am anrheg ar gyfer achlysur arbennig, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Mae’r cacennau caws Nadoligaidd hyn yn siŵr o wneud argraff ar eich gwesteion mewn unrhyw barti trwy gydol y flwyddyn. Yn yr hydref a’r gaeaf, mae yna dunelli o gacennau caws sbeislyd tymhorol, pwdinau pwmpen, a ryseitiau cacennau caws gwyliau. Edrychwch ar y Gacen Gaws Afal Caramel ysblennydd neu’r Gacen Gaws Roll Cinnamon gysurus. Dewch yn ystod y gwanwyn a’r haf, mae aeron ffres a blasau lemwn ysgafn yn rhoi tro llachar ac adfywiol i gacennau caws hufennog.

Wrth gwrs, gallwch chi bob amser wneud y ryseitiau cacennau caws hyn pryd bynnag y byddwch chi’n teimlo fel hynny. Wedi’r cyfan, nid oes unrhyw un yn eich rhwystro rhag gwneud bariau cacennau caws pastai calch allweddol ar farw’r gaeaf – maen nhw i’w croesawu drwy’r flwyddyn!

un o 25

Cacen Gaws Afal Caramel

Mae gan y gacen gaws gyfoethog a hufennog hon afalau, sinamon a charamel menyn ym mhob tamaid. Mae hyd yn oed yn well na fersiwn enwog y Ffatri Cacen Caws!

Cael y rysáit.

SHOP SPRINGFORM TRYSIAU

dwy o 25

Cacen Gaws Pwmpen

Bydd cefnogwyr sbeis pwmpen wrth eu bodd â’r gacen gaws glasurol hon sy’n berffaith ar gyfer unrhyw achlysur gwyliau, o Diolchgarwch i’r Nadolig a’r holl wleddoedd gwych rhyngddynt.

Cael y rysáit.

3 o 25

Brathiadau Cacen Gaws Oreo

Yn lle’r crwst briwsion cwci nodweddiadol, mae pob un o’r cacennau caws bach ciwt hyn yn eistedd ar ben cwci Oreo llawn! Yn y bôn mae’n ddau bwdin mewn un!

Cael y rysáit.

4 o 25

Dim Pobi Cacen Gaws Lemon

Mae gan y gacen gaws llachar a sawrus hon wead ysgafnach na chacennau caws trwchus eraill, yn rhannol oherwydd nad yw wedi’i bobi. Yn lle hynny, bydd y gacen gaws awyrog, chwipio hon yn ychwanegu ychydig o ffresni at eich bwrdd pwdin.

Cael y rysáit.

5 o 25

Cacennau Caws Pwmpen Bach

Mae’r cacennau caws bach annwyl hyn yn wych ar gyfer potlucks neu fwydo torf. Hefyd, maen nhw wedi’u blasu’n berffaith gyda sbeis pastai pwmpen ar gyfer y pwdin Diolchgarwch eithaf.

Cael y rysáit.

PRYNU mowldiau cwpanau

6 o 25

Cacen gaws gyda cheirios

Er bod y llenwad cacennau caws hufennog yn ddwyfol, mae’n bosibl mai’r crwst cwci sglodion siocled a cheirios llawn siwgr sy’n dwyn y sioe yn y pwdin decadaidd hwn.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

7 o 25

Cacen Gaws Clasurol gyda Chrwst Sinsir

Gall cacen gaws clasurol fynd yn bell. Mae’n berffaith ar gyfer bron unrhyw achlysur: gwyliau, penblwyddi, neu hyd yn oed cinio penwythnos.

Cael y rysáit.

8 o 25

Bariau cacennau caws pastai calch allweddol

Pastai leim cywair sbeislyd ar ffurf newydd yn y bariau hyn sy’n plesio’r dorf wedi’u gwneud â chrystyn siocled. Chwiliwch am sudd leim potel i gael y blas gwirioneddol wych.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

9 o 25

Dim Cacen Gaws Hufen Cwci Pobi

Nid yn unig y mae’r pwdin dim pobi hwn yn cymryd dim ond 20 munud i’w wneud, ond diolch i dunnell o gwcis Oreo, mae hefyd yn sicr o blesio plant ac oedolion fel ei gilydd. Nawr, dyna lle mae pawb ar eu hennill!

Cael y rysáit.

10 o 25

Bariau Cacen Caws Du a Gwyn

Cadwch y Bariau Cacen Caws Siocled Gwyn hyn yn yr oergell nes eu bod wedi oeri; pan fydd gwesteion yn cyrraedd, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw torri a gweini. Mae mor hawdd!

Cael y rysáit.

TRYSIAU BACIO SIOP

unarddeg o 25

Cacennau Caws Crwban Bach

Mae Ree Drummond yn gefnogwr enfawr o gacennau caws bach. “Maen nhw’n symlach, maen nhw’n rhoi boddhad mwy uniongyrchol (yn gymharol siarad), a gallwch chi eu rhewi a thynnu’r hyn sydd ei angen arnoch chi pan fydd ei angen arnoch chi,” meddai.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

12 o 25

Cacen gaws pwmpen gyda caramel a sinsir

Nid cacen gaws pwmpen yn unig yw hon, mae’n gacen gaws pwmpen butterscotch gyda dwy haen gyfoethog iawn o saws butterscotch. Does dim angen llawer i orffen y pwdin melys hwn, ond mae briwsionyn cwci bara sinsir ychwanegol yn ychwanegu gwasgfa braf.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

13 o 25

Sgwariau Cacen Gaws Blackberry

Mae gan y bariau cacennau caws hyn dair haen anhygoel: crwst cracer briwsionllyd graham, llenwad cacen caws hufennog, a thopin jam aeron melys.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

14 o 25

cacen gaws siocled

Mae cacen gaws y cariad siocled hwn yn cael ei wneud gyda chwcis Oreo a bariau siocled tywyll, ond gallwch hefyd ddefnyddio siocled lled-felys os yw’n well gennych. Mae’n gyfoethog, llyfn ac mor freuddwydiol.

Mynnwch y rysáit yn Sugar Spun Run.

pymtheg o 25

Cacennau Caws Mefus Personol Heb eu Pobi

Mae jariau dogn yn gwneud y cacennau caws hyn ar-y-go yn berffaith ar gyfer pan fydd gennych ddant melys. Cadwch nhw yn yr oergell am hyd at bedwar diwrnod.

Mynnwch y rysáit yn Mike Bakes NYC.

CYCHOD SIOP

un ar bymtheg o 25

Cacen Gaws Caramel Pecan

Mae’r topin caramel pecan gwych ar y gacen gaws Nadolig hon yn flasus. Ond gorau oll? Mae hefyd yn hawdd i’w wneud! Gallwch hyd yn oed ddefnyddio caramel a brynwyd yn y siop os dymunwch.

Mynnwch y rysáit yn Butter Be Ready.

17 o 25

cacen gaws Basgeg

Mae’r gacen gaws hynod ysgafn hon wedi dod yn enwog ar y rhyngrwyd yn ddiweddar, ac am reswm da! Mae’n hufennog iawn, yn addasadwy, a bron yn ddi-ffol.

Mynnwch y rysáit yn Gimme Some Oven.

18 o 25

brownis cacen gaws

Mae brownis siocled yn cwrdd â swirl hufennog o gacen gaws yn y pwdin siocled hwn. Dyma’r gorau o’r ddau fyd!

Mynnwch y rysáit yn Joke Bakery.

19 o 25

Cacen Gaws Cwpan Menyn Pysgnau

Mae’r gacen gaws hon wedi’i haenu â menyn cnau daear hufennog a ganache siocled cyfoethog felly mae’n blasu yn union fel cyffug cwpan menyn cnau daear, dim ond yn well!

Mynnwch y rysáit yn Grandbaby Cakes.

ugain o 25

Cacen Gaws aeron

Mae’r gacen gaws coch gwyn a glas yma’n sgrechian haf! Rhowch aeron tymhorol ffres ar ei ben a gweinwch ar gyfer unrhyw barti tywydd cynnes neu farbeciw iard gefn.

Mynnwch y rysáit yn The Seaside Baker.

SEFYLLIAU CEISEN SIOP

dau ddeg un o 25

Cacen Gaws wedi’i Chwipio Lemon Ricotta

Yn lle’r gacen gaws hufen nodweddiadol, mae’r un hwn yn defnyddio caws ricotta i wneud llenwad sitrws ysgafn. Mae popeth wedi’i bentyrru mewn crwst toes phyllo sy’n grensiog a fflawiog.

Mynnwch y rysáit yn Half Baked Harvest.

22 o 25

Cacen Gaws Rholio Cinnamon

Trowch eich cacen gaws yn bwdin cysurus gyda haenen o lenwad rholyn sinamon troellog sy’n felys, yn sbeislyd, ac o mor flasus!

Mynnwch y rysáit yn Confessions of a Baking Queen.

23 o 25

Cacen Gaws Llus

Methu penderfynu rhwng cacen a chacen gaws? Nawr, does dim rhaid i chi! Mae’r gacen gaws llus hon wedi’i haenu mewn crwst pei flaky sy’n berffaith ar gyfer partïon.

Mynnwch y rysáit yn Bakes by Brown Sugar.

24 o 25

Cacennau Caws Coffi Bach

Os ydych chi’n caru coffi cymaint â Ree, byddwch chi’n mynd yn wallgof dros y cacennau caws bach hyn â blas mocha. Cânt eu trwytho â gronynnau coffi parod a ffa espresso siocled wedi’u malu ar eu pennau i fesur da.

Mynnwch y rysáit yn Life Love and Sugar.

25 o 25

cacen gaws ar unwaith

Rhowch eich Instant Pot i weithio ar gyfer y rysáit cacen gaws hawdd hon. Yna rhowch lenwad pastai ceirios, ffrwythau ffres, neu beth bynnag y mae eich calon yn ei ddymuno.

Mynnwch y rysáit yn My Baking Addiction.

SIOP POTIAU AR WAITH

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.