Y 25 Rysáit Cacen Orau Wedi’u Gwneud O’r Scratch

ralph gof

Gadewch i ni ddechrau yma: does dim byd o’i le gyda chymysgedd cacennau mewn bocsys. Dyma gynhwysyn cyfrinachol cacen siocled hynod hawdd Ree Drummond a gellir ei defnyddio hyd yn oed i wneud ei chacen cwci. Ond os ydych chi am wella’ch sgiliau pobi neu ddim ond eisiau pwdin ysblennydd ar gyfer achlysur arbennig, mae’r ryseitiau cacennau hyn wedi’u gwneud o’r crafu hyn yn siŵr o wneud argraff. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw amrywiaeth o ryseitiau cacennau cartref clasurol, eisin syml neu syniadau addurno cacennau ac ychydig o offer addurno, ynghyd ag ychydig o awgrymiadau gan Ree ei hun.

O ran gwneud rysáit cacen lwyddiannus, mae gan Ree ychydig o driciau i fyny ei llawes. Yn gyntaf, mae hi’n dweud bod llaeth enwyn yn allweddol! “Rwy’n cael y cacennau mwyaf fflwffiaidd pan fydd y rysáit yn galw am laeth enwyn,” meddai Ree, “ceisiwch amnewid llaeth enwyn am laeth yn eich hoff rysáit.” Neu dewiswch rysáit sydd eisoes yn ei ddefnyddio, fel Teisen Len Pwmpen neu Gacen Nutella Siocled Mefus. Awgrym arall ar gyfer gwneud cacennau perffaith gartref: peidiwch â chymysgu gormod! “Po fwyaf y byddwch chi’n curo’r toes, y mwyaf o glwten fydd yn datblygu a’r anoddaf fydd y gacen!” Meddai Rees. P’un a ydych chi’n cadw pethau’n syml gyda rysáit cacen ddalen hawdd neu’n mynd allan gyda chacen haen hardd, bydd y cacennau cartref hyn yn gwneud i benblwyddi, gwyliau, neu hyd yn oed nosweithiau’r wythnos deimlo’n arbennig iawn.

un o 25

Cacen Ganache Siocled

Mae’r gacen syml ond cain hon yn cael ei gwneud mewn un haen, felly ni allai fod yn haws. Mae’n gyfoethog a siocledi, gyda chwyrliadau cain o fenyn cnau daear ar ei ben.

Cael y rysáit.

PRYNU mowldiau cacen

dwy o 25

cacen taflen siocled

Mae’r gacen hawdd hon yn ffefryn gan deulu Drummond! Mae’n berffaith ar gyfer bron unrhyw achlysur, o benblwyddi i bartïon Nadolig i arwerthiannau pobi ysgol.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

3 o 25

Cacen Gorchuddio Cnau Coco

Nid oes gan y gacen hardd hon ddiffyg blas. Mae ganddo echdynnyn cnau coco yn y toes a chnau coco wedi’i gratio i’w addurno.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

4 o 25

Cacen goffi caramel crensiog

Mae’r gacen hon ar gyfer gwir gariadon coffi! Mae coffi ar unwaith yn y cytew cacennau a rhew ar gyfer y hwb caffein eithaf.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

5 o 25

Pastai Saws Afal gyda Hufen Menyn Masarn a Menyn Brown

Os oeddech chi’n meddwl bod cacennau ar gyfer gweithwyr proffesiynol, mae gennym ni newyddion da! Mae’r gacen bowlen un hon yn ddigon hawdd ar gyfer unrhyw lefel sgil. Mae’n ysgafn sbeislyd, yn llaith ac yn flasus i’w weini gyda gorchudd siwgr powdr neu wydredd masarn menyn brown cartref os yw’n well gennych.

Cael y rysáit.

TRYSIAU BACIO SIOP

6 o 25

Cacen lemwn

Os ydych chi’n chwilio am gacen y gallwch chi ei bwyta unrhyw adeg o’r dydd, mae’r rysáit hwn ar eich cyfer chi! Byddai ei flas lemwn llachar yn gweithio cystal ar gyfer brecinio ag y mae ar gyfer pwdin.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

7 o 25

cacen penblwydd siocled

Gall y gacen Nadoligaidd hon weithio i unrhyw oedran, p’un a ydych chi’n dathlu 13 neu 93! Byddwch yn greadigol gyda thopins candy trwy ddefnyddio gwahanol liwiau ar gyfer yr achlysur.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

8 o 25

Teisen Foronen Sigrid

Mae’r rysáit cacen foron glasurol hon mor amlbwrpas fel y gallwch ei haddasu i weddu i’ch dewisiadau. Gwnewch hi’n gacen Bundt neu hyd yn oed gacen len, ond beth bynnag a wnewch, peidiwch ag anghofio’r rhew caws hufen!

Mynnwch y rysáit gan Ree.

9 o 25

Teisen laeth tri

Mae’r enw Sbaeneg ar y gacen hon, “tres leches,” yn golygu “tri llaeth.” A dyna’n union sut mae’n cael ei wneud. Mae’r gacen wedi’i drensio mewn hufen trwm, llaeth anwedd, a llaeth cyddwys wedi’i felysu i’w wneud yn llaith iawn.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

10 o 25

Cacen Siocled a Mefus Nutella

Mae’r gacen decadent hon yn llawn daioni, o’r haenau cacennau siocled a rhew Nutella i’r hufen chwipio a mefus ffres. Gorau oll, mae’n dod at ei gilydd mewn llai nag awr!

Mynnwch y rysáit gan Ree.

SEFYLLIAU CEISEN SIOP

unarddeg o 25

pastai afal

Mae’r gacen hon yn syml, yn iach, ac yn hynod flasus! Mae’n llawn afalau ffres, menyn afal, sinamon, a phecans wedi’u tostio.

Cael y rysáit.

12 o 25

Cacen Daflen Bwmpen

Am amrywiad arall ar gacennau cwpan cartref, rhowch gynnig ar y gacen bwmpen hon gyda rhew caws hufen ar ei ben. Mae’n berffaith ar gyfer tymor sbeis pwmpen neu unrhyw bryd y bydd chwant yn taro.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

13 o 25

cacen siocled crazy

Nid oes angen powlen gymysgu (neu hyd yn oed chwisg!) i wneud y gacen siocled blewog hon. Ychwanegwch yr holl gynhwysion i’r ddysgl pobi a chymysgwch â fforc. Mae’n wirioneddol wallgof a rhyfeddol!

Cael y rysáit.

14 o 25

Teisen fefus a deilen binc

Mae’r gacen binc hardd hon yn berffaith ar gyfer Sul y Mamau, cawodydd priodas, neu unrhyw barti gwanwyn/haf. Defnyddiwch y gwin rhosyn i ychwanegu lleithder i’r gacen, yna arllwyswch wydraid i chi’ch hun gyda’r pethau ychwanegol!

Cael y rysáit.

pymtheg o 25

cacen brenin

Yn sicr, mae’r fodrwy liwgar hon o ddaioni sinamon yn cael ei gwneud ar gyfer Mardi Gras… ond pwy ddywedodd na allwch chi ei fwynhau y tu allan i’r Big Easy? Peidiwch ag anghofio chwistrellu eich un chi ag aur pefriog, porffor brenhinol, a siwgr pefriog gwyrdd pefriog.

Cael y rysáit.

PRYNU OFFER I ADdurno cacennau

un ar bymtheg o 25

Pastai afal mewn sgilet haearn

Efallai y bydd gwrthdroi’r crempog hwn i ddatgelu’r sleisys afal wedi’u carameleiddio ar y gwaelod yn swnio’n frawychus, ond ni waeth sut y mae’n troi allan, mae’n siŵr o flasu’n flasus. Yn enwedig pan fydd sgŵp o hufen iâ fanila ar ei ben.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

17 o 25

cacen sinsir

I gydbwyso’r sbeisys gwyliau cynnes yn y gacen sinsir hon, rhowch farug caws hufen tangy ar ei ben sydd ag awgrym o groen lemwn llachar.

Cael y rysáit.

18 o 25

4ydd o gacen Gorffennaf

Mae’r gacen fflag hon wedi’i gorchuddio ag aeron yr un mor hwyl i’w gwneud ag y mae i’w bwyta! Mae’n ychwanegiad perffaith i’ch barbeciw iard gefn.

Cael y rysáit.

19 o 25

Teisen Rolio Swisaidd Siocled

Dyma’r math o gacen fydd yn rhoi gwên ar wyneb unrhyw un! Mae’n haws nag y mae’n swnio, gan fod ganddo haenen o farug siocled a all orchuddio unrhyw holltau a all fod wedi ffurfio wrth rolio’r gacen.

Cael y rysáit.

ugain o 25

Pastai Sbeis Pwmpen

Efallai y bydd y gacen pwmpen bwndt pwmpen gwydr caramel berffaith sbeislyd hon yn edrych yn ffansi, ond mae’n rhyfeddol o hawdd i’w gwneud. Gwnewch yn siŵr eich bod yn iro’r sosban yn dda fel nad yw’r gacen yn glynu.

Cael y rysáit.

PRYNU TRYSIAU

dau ddeg un o 25

Cacen Eggnog

Mae eggnog hufennog ac awgrym o bourbon yn ychwanegu cyfoeth neis at y gacen wyliau hon heb fod yn ormesol iawn. I bobi’r gacen hon yn berffaith, defnyddiwch badell lliw ysgafnach i atal ochrau’r gacen rhag mynd yn rhy dywyll.

Cael y rysáit.

22 o 25

Teisen bwmpen

Gallwch chi wneud y gacen hardd hon gan ddefnyddio padell hanner dalen. Unwaith y daw allan o’r popty, gweithiwch yn gyflym i rolio’r gacen i atal cracio.

Cael y rysáit.

23 o 25

cacen conffeti

Mae’n debyg eich bod wedi gweld blychau’r cymysgeddau cacennau lliwgar hyn yn yr archfarchnad. Ond mae gwneud fersiwn cartref o’r dechrau yn haws nag yr ydych chi’n meddwl. Hefyd, gallwch chi ddefnyddio unrhyw gyfuniad o chwistrellau rydych chi’n eu hoffi!

Cael y rysáit.

24 o 25

cacen fwyd angel

Efallai mai hon yw’r gacen ysgafnaf ac awyrog erioed! Mae’n flasus ar ei ben ei hun, ond gellir ei weini hefyd gyda hufen chwipio a ffrwythau ffres yn yr haf.

Cael y rysáit.

25 o 25

Cacen Len Velvet Coch

Mae cacen melfed coch yn glasur am reswm: mae’n gyfoethog, yn ddecadent, ac mor lliwgar! Mae defnyddio blawd cacen yn y toes yn helpu i’w gadw’n ysgafn a blewog.

Mynnwch y rysáit gan Ree.

OFFER BAKES SIOP

Hysbysebu – Parhewch i ddarllen isod

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.