Y 30 o Ryseitiau Olwyn Pin GORAU

Pan fyddwch chi eisiau byrbryd hwyliog ac amlbwrpas, does dim byd tebyg i olwyn pin!

Rydym wedi llunio’r rhestr hon o’r deg ar hugain uchaf ryseitiau olwyn pin dros y rhyngrwyd i chi roi cynnig arni.

Maen nhw i gyd yn gwneud blasau parti gwych, cinio blaen, neu giniawau ysgafn. Byddwch wrth eich bodd â’r amrywiaeth o flasau. Ac maen nhw mor hawdd!

Edrychwch ar yr holl ryseitiau pinwheel anhygoel hyn, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i ffefryn newydd!


Rydyn ni’n dechrau’r rhestr flasus hon o ryseitiau pin olwyn gyda olwyn pin Mecsicanaidd blasus!

Mae’r rysáit hwn yn hynod syml i’w wneud gyda blasau Mecsicanaidd anhygoel a chynhwysion hufennog. Bydd pawb wrth eu bodd â’r blas blasus hwn.

Y cyffyrddiad Mecsicanaidd hwn fydd eich hoff fyrbryd newydd.

Mynnwch y rysáit @ therecipecritic


Mae olwynion pin yn flas anhygoel, ac mae’r rysáit olwyn pin sbigoglys ac artisiog hwn yn rhagorol.

Mae mor flasus a chawsus fel y bydd yn diflannu o’ch bwrdd mewn dim o amser. Blasau hufennog, cawslyd a blasus perffaith y bydd pawb yn eu mwynhau.

Cael y Rysáit @ damnelicious


Chwilio am bryd llysieuol sy’n fywiog ac yn iach? Peidiwch ag edrych ymhellach na’r rysáit Rainbow Veggie Pinwheels hwn!

Mae’r rysáit hynod hawdd a chyflym hon yn llawn cynhwysion ffres, llawn maeth. Mwynhewch y Pinwheels Llysiau hyn fel byrbryd gwych neu ar gyfer cinio.

Mynnwch y rysáit @ sweetpeaskitchen


Mae’r rysáit hwn o olwynion pin Eidalaidd Hufen Caws yn anhygoel!

Mae’n llawn blasau Eidalaidd, letys ffres, sbred caws hufen a’ch hoff gigoedd deli. Perffaith ar gyfer cyfarfod neu ginio cyflym.

Cael y Rysáit @ krollskorner


Trowch gyw iâr dros ben yn flas hynod flasus a chaethiwus gyda chymorth y Cyw Iâr Afocado Roll Ups hyn!

Mae’r rysáit hon yn hynod iach ac yn gyflym i’w wneud, wedi’i lwytho â chyw iâr wedi’i grilio, afocado, caws, tomatos a hufen sur.

Cael y Rysáit @ gimmedelicious


Gwnewch olwynion pin sy’n haeddu bwyty yn gartref gyda’r rysáit hynod flasus hwn ar gyfer olwynion pin twrci!

Mae’r rysáit hon yn brydferth gan fod ganddo’ch holl hoff gynhwysion fel caws hufen, cheddar, cig moch, ranch, a thwrci wedi’u lapio mewn tortilla. Mae’n flas hollol bleserus.

Cael y Rysáit @ Plainchiken


Hoff ham a chaws pawb, gwnewch e’n fwy blasus gyda’r olwynion pin ham a chaws yma!

Mae’r rysáit hwn yn syml iawn i’w wneud a phrin y bydd yn cymryd amser i chi ei baratoi. Mae’r rholiau cawslyd hyn yn berffaith ar gyfer bwydo torf.

Mynnwch y rysáit @ dinneratthezoo


Eisiau byrbryd blasus ar gyfer eich diwrnod gêm nesaf neu ymgynnull? Yna mae’r olwynion pin pizza hyn yn berffaith i chi!

Mae’r rysáit hwn yn hawdd iawn ac yn gyflym i’w wneud gyda’ch holl hoff ddarnau o pizza. Byddant yn sicr o fod yn llwyddiant.

Cael y Rysáit @ carlsbadcravings


Tretiwch eich ffrindiau i’r olwynion pinnau tomato a basil hyn sydd wedi’u heulsychu! Mae’r rysáit blasus hwn yn berffaith pan fyddwch chi eisiau rhywbeth cyflym a hawdd iawn ar y funud olaf.

Bydd pawb wrth eu bodd â’r blasau hyn a ysbrydolwyd gan yr Eidal.

Mynnwch y rysáit gan @minimalistabaker


Rhybudd blas parti gwych arall! Mae’r rholiau’n cael eu llenwi ag eog mwg, sbigoglys a chaws hufen mewn wraps sbigoglys.

Gwyliwch wrth i’ch gwesteion eu llorio!

Mynnwch y rysáit gan @ambbitchkitchen


Mae Tost Ffrengig yn ffordd wych o gychwyn eich bore, yn union fel y Flatbread French Toast Roll Ups hyn!

Mae ganddyn nhw wead crêp tost Ffrengig, ac maen nhw’n siŵr o fod eich hoff ffordd newydd o fwyta tost Ffrengig, bore neu nos.

Cael y Rysáit @ calesbadcravings


Yn syml, mae olwynion pin pesto yn brydferth! Rhowch weddnewidiad anhygoel i’ch crwst pwff gyda’r rysáit hwn, mae’n hynod syml i’w wneud ac yn hynod flasus.

Cânt eu llwytho â 5 cynhwysyn blasus sy’n gwneud y blas hwn yn enillydd. Gwnewch eich digwyddiadau arbennig yn fwy blasus gyda’r olwynion pin pesto hyn.

Cael y Rysáit @ yn dda plated


Bydd y Jalapeno Popper Tortilla Roll Ups hyn yn gwneud blas arbennig ar gyfer eich parti neu ddiwrnod gêm nesaf!

Mae’r rysáit hwn yn hollol hawdd ac yn hwyl i’w wneud gyda’r holl flasau anhygoel sy’n cyd-fynd yn berffaith. Rhowch syndod i bawb gyda’r rholiau bach hyn.

Cael y Rysáit @ sugarapron


Tretiwch eich hun i’r olwynion pinnau cyw iâr crac gwych hyn!

Mae’r rysáit hwn mor hawdd i’w wneud gyda’ch hoff gyw iâr, cig moch, caws hufen, dresin ranch, a chaws i gyd wedi’u lapio mewn tortillas.

Y tro nesaf y byddwch yn brin o amser gwnewch y treigliadau hyn.

Mynnwch y rysáit @kitchenfunwithmy3sons


Nawr mae’r Olwynion Cyw Iâr Llugaeron hyn yn mynd i fod yn ffefryn newydd gan y teulu!

Mae’r rysáit blasus hwn yn llawn cynhwysion hynod wych sy’n wych gyda’i gilydd.

Mynnwch y rysáit gan @picysouthernkitchen


Chwilio am rysáit lapio hawdd? Mae’r olwynion pinnau cyw iâr byfflo hyn yn berffaith!

Mae’r rholiau hyn wedi’u stwffio â chyw iâr byfflo, caws hufen, caws cheddar, pupurau cloch coch, winwnsyn gwyrdd, a dresin ransh, i gyd wedi’u lapio mewn tortillas.

Maent yn gweithio’n wych fel byrbryd blasus, cinio, neu ginio ysgafn.

Cael y Rysáit @ iamhomesteader


Ychwanegwch flas blasus arall at eich bwydlen wyliau!

Mae’r olwynion pinnau Llugaeron Feta hyn yn berffaith. Bydd eich teulu a’ch ffrindiau wrth eu bodd â’r byrbryd gwych hwn.

Mynnwch y rysáit @ recipegirl


Gan chwennych rhai blasau Eidalaidd, yna gwnewch y Pinweels Cyw Iâr Tysganaidd hyn a byddwch yn gwbl fodlon!

Mae’r rysáit hwn yn fyrbryd llaw hynod flasus sy’n llawn dop o’ch holl gynhwysion blasus. Maen nhw’n gwneud blas parti gwych neu ginio blasus.

Mynnwch y rysáit gan @picysouthernkitchen


Allwch chi ddim mynd yn anghywir gyda’r olwynion pinnau selsig a chaws hufen hyn! Gwneir y rysáit hawdd hwn gyda thoes cilgant, sy’n ei gwneud yn fwy blasus fel brathiadau toes.

Bydd pawb wrth eu bodd â’r rysáit DIY amlbwrpas hwn. Yn syml, blasus…

Cael y Rysáit @ jamhands


Byddwch chi i gyd yn cwympo mewn cariad â’r cyfuniadau clasurol hyn! Mae’r Olwynion Dip Artisiog Sbigoglys hyn yn anhygoel o flasus.

Mae’r rysáit hynod o flasus a hawdd hwn yn cymryd dim ond 20 munud i’w baratoi, yn berffaith ar gyfer difyrru neu bartïon.

Mynnwch y rysáit @ threeolivesbranch


Mae’r Rhôl Tortilla Hawaiaidd hon yn ysblennydd! Mae’r rysáit yn hynod gyfoethog, wedi’i wneud â chaws hufen, pîn-afal, winwns werdd, a ham, i gyd wedi’u rholio mewn tortillas.

Byddwch wrth eich bodd yn gweini’r byrbryd hwn yn eich cyfarfod neu barti nesaf.

Mynnwch y rysáit @ thepinningmama


Bydd y Roll Ups Banana Menyn Pysgnau hyn yn rysáit boblogaidd newydd yn eich teulu. Mae wedi’i wneud gyda menyn cnau daear, llyriad, a sglodion tortilla, dyna i gyd.

Mae’r cofrestriadau hynod iach a chyflym hyn yn berffaith fel byrbryd ar ôl ysgol neu ar ôl ymarfer.

Cael y Rysáit @ eatonadime


Gwnewch eich hoff bizza bach gyda’r rysáit hwn o olwynion pinnau cyw iâr BBQ! Mae’n llawn cyw iâr trwchus, caws gooey, saws barbeciw, winwns, a cilantro.

Gweinwch y rholiau hynod flasus hyn gyda’ch dewis o saws dipio. Gwnewch eich plant ac oedolion yn hapus gyda’r rysáit blasus hwn.

Mynnwch y rysáit @ yellowblissroad


Mae bob amser yn braf cael rysáit sy’n iach ac yn hynod flasus, ac mae’r Rhôl Cig Eidion Rhost Carb Isel hon yn berffaith.

Mae’r archwaeth anhygoel hwn mor hawdd i’w wneud ac mae hefyd yn bryd gwych ar gyfer gwneud ymlaen llaw. Gwnewch argraff ar eich gwesteion y tymor gwyliau hwn gyda’r rholiau gwych hyn.

Mynnwch y rysáit @ cogyddion fferm


Rhowch gynnig ar y blas Mecsicanaidd syml hwn, sy’n cymryd dim ond 15 munud i’w baratoi, sy’n berffaith ar gyfer eich parti nesaf.

Mae’r Roll-ups Enchilada Cyw Iâr hynod flasus hyn yn enillydd rysáit yn unig. Mae’n hawdd iawn i’w wneud a hefyd yn gyflym iawn i’w wisgo i ffwrdd.

Mynnwch y rysáit @ thegirlwhoatepopeth


Trowch eich salad arferol yn flas blasus, gyda’r rysáit Geek Salad Pinwheel hwn!

Byddwch wrth eich bodd â’r rysáit hwn gan ei fod yn llawn dop o’ch holl hoff gynhwysion a blasau. Bydd y byrbryd cludadwy iach a hufennog hwn yn llwyddiant mawr yn eich parti haf nesaf.

Mynnwch y rysáit @ yellowblissroad


Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud yr olwynion pinnau jam Blackberry Brie hyn ar gyfer eich partïon nesaf a gwnewch argraff ar bawb!

Mae’r archwaeth pobi hwn yn hynod flasus, wedi’i wneud o gaws brie meddal, jam mwyar duon, saets ffres, a thoes cilgant. Rysáit hynod hawdd sy’n cymryd llai nag awr i’w pharatoi.

Mynnwch y rysáit @goodinthesimple


Uwchraddio’ch olwynion pin sylfaenol a mynd â nhw i’r lefel nesaf o flasusrwydd gyda’r rysáit hwn o olwynion pinnau hufen Caws Hufen Eog Mwg!

Mae’r olwynion pin ychwanegyn gwych hyn i farw drostynt. Bydd eich teulu a’ch ffrindiau wrth eu bodd â’r blasau bach hyn!

Cael y Rysáit @ lemontreedwelling


Mae’r Rholiau Cilgant Bacon Jalapeno hyn yn rysáit hynod o hawdd i’w gwneud, yn llawn cynhwysion blasus iawn.

Mwynhewch y rholiau blasus hyn unrhyw bryd rydych chi eisiau rhywbeth cyflym, blasus a llenwi.

Cael y Rysáit @ greenschocolate


Rydyn ni’n gorffen y rhestr wych hon gyda’r Roll Ups Eog Mwg anhygoel hyn!

Mae’r rysáit cain hwn o ansawdd bwyty mor hawdd i’w wneud. Mae’n edrych yn bert ac yn blasu’n hollol ddwyfol. Felly ceisiwch wneud y byrbryd bach anhygoel hwn ar gyfer eich achlysur arbennig nesaf a syfrdanu pawb.

Cael y Rysáit @ thelittlepine


Cymaint o wahanol ryseitiau olwyn pin i’w gwneud! Pa un fyddwch chi’n rhoi cynnig arni gyntaf?

Arbedwch neu piniwch y casgliad hwn o ryseitiau gwych fel eich bod bob amser yn gwybod ble i ddod o hyd iddynt. A chofiwch danysgrifio i GypsyPlate, rydyn ni bob amser yn coginio ryseitiau hawdd newydd i chi!

Edrychwch ar y casgliadau ryseitiau gwych eraill hyn!
Ryseitiau Bwyd Bysedd
syniadau am fwyd parti
ryseitiau potluck
syniadau cinio ysgol
Syniadau Cinio Oer
Ryseitiau Blasus
Syniadau ysgafn am ginio

Cynhwysion

  • tortillas

  • cig

  • caws

  • llysiau

  • confiadau

Cyfarwyddiadau

  1. dewiswch rysáit sy’n edrych yn flasus
  2. casglwch eich cynhwysion
  3. gwnewch eich hoff rysáit olwyn pin newydd

A wnaethoch chi’r rysáit hwn?

Gadewch sylw ar y blog neu rhannwch lun ar Pinterest.

Peidiwch byth â cholli rysáit!

Ymunwch â rhestr bostio GypsyPlate a chael ryseitiau cinio hawdd eu dosbarthu yn syth i’ch mewnflwch. O fwyd cartref cysurus i brydau egsotig o bedwar ban byd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.