Y 30 rysáit gorau ar gyfer bananas aeddfed

Mae bananas fel afocados: rydych chi’n prynu criw enfawr yn bwriadu eu defnyddio i gyd, ond pan fyddant yn aeddfedu’n anghyfleus, rydych chi’n anghofio eich cynllun gwreiddiol, neu’n waeth, nid oes gennych amser i goginio. Peidiwch â’u taflu nhw i ffwrdd, gan addo rhoi cynnig arall arni ddiwrnod arall, fe gawson ni. O bwdinau cyflym a hawdd i dasgau pobi mwy cymhleth, edrychwch ar ein rhestr o 18 Rysáit ar gyfer Bananas Aeddfed.

Ein tric gorau ar gyfer achub bananas goraeddfed? RHEWI HWY. Bydd y tric syml hwn yn rhoi’r gwobrau mwyaf i chi, oherwydd ni fyddwch byth eisiau bananas eto (y tro nesaf y bydd gennych awydd am fara banana, ni fydd yn rhaid i chi brynu bananas gwyrdd ac aros). Y rhan orau? Gallwch chi rewi bananas ar unrhyw adeg, felly penderfynwch ar y banana aeddfed perffaith i chi a’u rhewi felly, am gyfnod amhenodol.

Nawr bod eich bananas wedi cyrraedd eu pwynt aeddfedrwydd gorau posibl, beth ddylech chi ei wneud â nhw? Bara banana yw’r ateb amlwg, ac mae gennym ni’r unig rysáit y bydd ei angen arnoch chi. Wel… yr unig rysáit ar gyfer clasurol bara banana, oherwydd mae gennym ni LLAWER o amrywiadau eraill y gallwch chi eu gwneud hefyd. Sglodion siocled dim digon o siocled i chi? Rhowch gynnig ar ein Bara Banana Marwolaeth trwy Siocled am fwy fyth o ddaioni melys. Ydych chi’n caru candy? Rhowch gynnig ar ein Bara Banana Caramel Halen am dafell a fydd yn peri ichi ddod yn ôl am fwy. Eisiau rhywbeth ychwanegol i frecwast i blesio torf brecinio? Rhowch gynnig ar ein Cacen Goffi Bara Banana (oes, mae ganddi streusel) neu trowch fara arall yn Banana Bara Tost Ffrengig. Bara banana mewn gwirionedd aeddfed ar gyfer creadigrwydd (ei gael?), felly peidiwch ag ofni rhoi cynnig ar eich hoff flasau ar eich torth nesaf.

A pheidiwch â phoeni, nid bara banana yw’r cyfan. Mae gennym hefyd ryseitiau ar gyfer cwcis a chacennau, pwdin banana clasurol a’r holl gyfuniadau y gallwch chi eu dychmygu. Rhowch gynnig ar ein Cwcis Pwdin Banana, ein Cacen Hummingbird (meddyliwch fara banana + cacen foron + pîn-afal) neu ein Bara Banana Cacen Gaws Skillet (y gorau o ddau fyd mewn gwirionedd). Rydym hefyd yn cynnwys opsiynau brecwast hwyliog eraill fel wafflau bara banana, powlenni smwddi açaí cymysg, myffins cnau banana a mwy.

Am fwy o ysbrydoliaeth ffrwythlon, edrychwch ar ein pwdinau lemwn gorau, pwdinau mefus, a phwdinau ceirios hefyd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.