Y 30 Ryseitiau Cawl Gorau – Syniadau Cawl Hawdd a Blasus

Mike Garten

Mae’r cawl yn barod! Er bod rhai ryseitiau cawl adfywiol ar gyfer tywydd cynhesach, y misoedd oerach mewn gwirionedd yw’r hyn yr ydym yn ei feddwl fel tymor cawl: yr amser perffaith i gynhesu gyda phowlen swmpus o ddaioni.

P’un a oes gennych chwant cawl neu wedi bod â diddordeb mewn archwilio ryseitiau pho, mae yna lawer o ryseitiau cawl hawdd i roi cynnig arnynt cyn diwedd y gaeaf. Gall rhai fod ychydig yn fwy cymhleth, ond pan ddaw i lawr iddo, mae’r rhan fwyaf o gawliau mor syml â thaflu criw o gynhwysion i mewn i bot a gadael iddo fudferwi. Po hiraf y byddwch yn mudferwi, y cyfoethocaf fydd y blas. Er mwyn gwneud y broses goginio hyd yn oed yn haws, gallwch chi roi cynnig ar gawl pot ar unwaith a’i osod i fod yn barod pryd bynnag y dymunwch. Maen nhw’n berffaith i’w gwneud yn y bore felly gallwch chi gael powlen fawr yn aros amdanoch chi pan fyddwch chi’n newynu ar ôl diwrnod hir, oer.

Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl nad yw cawl yn ddigon llenwi i fod yn bryd llawn, ac er bod yna rai cawliau ysgafnach yn bendant sy’n gwneud dechreuadau gwych neu brydau ochr, mae digon ar y rhestr hon a fydd yn eich cadw’n fodlon am oriau. Y cyfan sydd angen i chi fynd gyda nhw yw bara ffres, crystiog i’w dipio.

Mae llawer o’r ryseitiau cawl blasus rydyn ni wedi’u crynhoi yma hefyd yn cadw’n eithaf da, gan eu gwneud yn brydau gwych i’w gwneud a’u rhewi neu eu rhewi fel y gallwch chi eu mwynhau trwy’r wythnos. O ddifrif, peidiwch â chysgu gyda chawl. Byddwch yn ei golli.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

un

Cawl Cyw Iâr Lemon Groeg

Mae’r pryd ysgafn ac iach hwn yn rhoi tro Groegaidd sitrws ar y cawl cyw iâr a reis clasurol.

Cael y rysáit »

dwy

Cawl Pupur Coch a Thomato

3

Cawl blodfresych hufennog gyda gremolata almon a theim

Os ydych chi’n hoffi ychydig o wasgfa yn eich cawl, rhaid i chi roi cynnig ar y gremolata blasus hwn sy’n seiliedig ar berlysiau.

Cael y rysáit »

4

Cawl Orzo Madarch Supergreen

Pan mae’n rhy oer ar gyfer smwddis gwyrdd, y cawl gwyrdd super hwn yw’r union beth sydd ei angen arnoch i gael dos difrifol o faetholion deiliog.

Cael y rysáit »

5

Cawl Cyw Iâr gyda Sbigoglys a Lemon

Mae curo’r wyau yn rhoi’r cawl lemwn ysgafn, cyfoethog hwn heb gynnyrch llaeth.

Cael y rysáit »

6

Cawl Parmesan Tomato Crostini

Mae Parmesan crostini yn fersiwn ychydig yn fwy aeddfed o gawl caws a thomato wedi’i grilio.

Cael y rysáit »

Mae tatws stwnsh dros ben yn gwneud y cawl cysur yn fwy hufennog ac yn haws i’w baratoi.

Cael y rysáit »

10

Cawl Sboncen Cnau Menyn Instant Pot

12

Instant Pot Pho Gyda Cyw Iâr

Mae Instant Pot yn lleihau’r amser coginio ar gyfer y rysáit draddodiadol hon o ansawdd bwyty.

Cael y rysáit »

Er ei fod yn cymryd ychydig yn hirach na ryseitiau cawl eraill, mae’r pryd cyfoethog a chlyd hwn yn siŵr o fod yn ffefryn gan y dorf.

Cael y rysáit »

14

Cawl Cyw Iâr gyda Brocoli a Parmesan

pymtheg

Cawl Pupur Coch wedi’i Rostio

17

cawl cyw iâr ar unwaith

Y cawl mwyaf clasurol oll, y fersiwn sydyn hon o gawl nwdls cyw iâr yw’r union beth rydych chi’n ei ddymuno pan fyddwch chi’n oer neu’n sâl (neu’n colli’ch mam).

Cael y rysáit »

18

Cassoulet o ffa gwyn gyda phorc a chorbys

Peidiwch â gadael i’r enw Ffrengig ffansi eich dychryn: dim ond stiw melys wedi’i goginio’n araf yw cassoulet sy’n berffaith ar gyfer nosweithiau oer y gaeaf.

Cael y rysáit »

19

Cawl tomato ffres sbeislyd gyda pitas melys a llysieuol

Mae topin melys a sawrus yn cydbwyso’r sinsir, coriander, cwmin, a jalapeño sy’n rhoi cic ddifrifol i’r cawl unigryw hwn.

Cael y rysáit »

ugain

Stiw Cig Eidion a Haidd ar unwaith

dau ddeg un

Sboncen Cnau Menyn a Chawl Ffa Gwyn

Mae cwscws, pistachios wedi’u tostio, a bricyll sych yn rhoi llawer o wead i’r cawl hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan Fôr y Canoldir.

Cael y rysáit »

22

Cyw Iâr Hufenog a Chowder Yd

Cawl trwchus yn llawn llysiau a chyw iâr ar gyfer pryd cynnes a chalonog.

Cael y rysáit »

23

Cawl Pelen Cig Cyw Iâr gyda Lemon a Dill

Os ydych chi’n hoffi cawl priodas Eidalaidd, byddwch chi wrth eich bodd â’r fersiwn iachach hon sy’n defnyddio peli cig cyw iâr bwlgar a sbeislyd.

Cael y rysáit »

24

Cawl Cêl Tatws gyda Chorizo ​​Crispy

Symudwch drosodd, tatws cennin – mae chorizo ​​crensiog yn newidiwr gêm llwyr.

Cael y rysáit »

25

Cawl Ffa Du Mwg Fegan

26

Stiw Corbys Pwmpen Popty Pwysedd

Mae cardamom, sinsir, a finegr seidr yn creu cydbwysedd perffaith o flasau cynnes a sbeislyd.

Cael y rysáit »

27

Cawl ffrwythau carreg sawrus

Chwilio am rysáit cawl mwy ffres a mwy adfywiol? Mae’r cawl blasus hwn sy’n seiliedig ar ffrwythau carreg a thomato yn hynod o ysgafn ac iach.

Cael y rysáit »

28

Cawl blodfresych 20 munud

29

Pwmpen hallt a chawl saets

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.