Y 30 Ryseitiau Caws Ricotta GORAU

Ddim yn gwybod beth i’w goginio gyda ricotta? Mae’r casgliad hwn o hawdd Ryseitiau caws Ricotta Mae ganddo amrywiaeth eang o seigiau.

Mae’n gynhwysyn mor amlbwrpas, byddwch chi’n rhyfeddu at y pethau y gall eu gwneud.

Yn ogystal â’r ryseitiau nodweddiadol y byddech chi’n eu disgwyl fel lasagna a calzones, fe welwch hefyd losin, byrbrydau, teisennau crwst a mwy.

Ewch trwy’r rhestr gyfan hon a pheidiwch byth â meddwl “beth i’w goginio gyda chaws ricotta?” eto! Mwynhewch…


Rydyn ni’n dechrau ein rhestr flasus gyda’r Caws Ricotta Cartref hwn. Mae’n feddal, gwyn a llyfn, ac mor hawdd i’w wneud gyda dim ond 4 cynhwysyn syml.

Rhowch gynnig ar y rysáit caws ricotta hawdd hwn gartref ac ni fyddwch byth yn prynu o’r siop eto.

Cael y Rysáit @ gwario gyda cheiniogau


Gwnewch bwdin Eidalaidd clasurol gartref gyda’r rysáit hawdd hwn, Cannolis!

Mae’n Cannoli hynod flasus wedi’i wneud gyda dim ond 5 cynhwysyn ac mae’n cymryd dim ond 15 munud i’w baratoi. Gweinwch y pwdin blasus hwn yn eich cyfarfod nesaf a gwnewch argraff dda ar bawb.

Cael y Rysáit @ BakerbyNature


Gwnewch y lasagna mwyaf perffaith gyda chymorth y rysáit hwn! Byddwch chi’n feistr ar wneud saws cig, ei haenu a’i wneud yn berffaith bob tro.

Mae’r rysáit hwn yn gweithio’n wych ar gyfer paratoi prydau a rhewi, felly rhowch gynnig ar hoff fwyd Eidalaidd pawb nawr!

Cael y Rysáit @ cravinghomecooked


Gall y Casserole Reis Gwyrdd hwn fod yn ychwanegiad gwych i’ch pryd gwyliau neu’n bryd cyflym a hawdd ar nosweithiau heb gig.

Danteithion hufennog, cawslyd gyda sbigoglys a phupur cloch, efallai mai dyma fydd eich hoff saig gaws ricotta newydd.

Cael y Rysáit


Mae’r Dip Riccota Mêl hwn gyda Phistachio a Bricyll yn sicr o fod yn brif atyniad yn eich cyfarfod nesaf.

Mae’r blas unigryw hwn yn cael ei weini orau gydag amrywiaeth o gracers neu daeniad ar dafelli baguette. Yn syml, byddwch wrth eich bodd â’r Ricotta Dip melys a hufennog hwn.

Cael y Rysáit @ yn dda plated


Pan fydd y tymor gwyliau yn dod i ben, y Cwci Ricotta Eidalaidd hwn fydd eich rysáit mynd-i-fynd. Mae’r cwcis hynod flasus hyn yn hynod o feddal a llaith, fel eu bod newydd ddod allan o’r becws.

Mae’r cwcis plaen rhyfeddol hyn mor flasus ac mor anodd eu gwrthsefyll. Felly mwynhewch…

Cael y Rysáit yn y dosbarth coginio


Gwnewch eich gaeaf yn fwy cysurus a blasus gyda’r Cawl Pelen Cig Ricotta hwn.

Mae’r rysáit hynod foddhaol hon wedi’i gwneud â selsig cartref swmpus a pheli cig ricotta mewn cawl hynod gyfoethog a blasus. Felly iym!

Cael y Rysáit @ Soupaddict


Eisiau blasau Eidalaidd ac eisiau rhywbeth carb isel? Yna mae’r Rollatini Eggplant Pobi hwn yn berffaith i chi.

Mae’r rysáit gwych hwn wedi’i lwytho ag eggplant wedi’i sleisio, saws coch, caws ricotta, a llenwad perlysiau, yna ei bobi i berffeithrwydd. Mae’n plesio torf go iawn.

Cael y Rysáit @ asimplepalate


Dechreuwch eich diwrnod gyda’r Crempogau Lemon Ricotta blasus hyn!

Maent yn hynod o flasus, meddal a blewog, gyda blasau lemon ffres. Yr ymgeisydd perffaith ar gyfer brecwast penwythnos!

Cael y Rysáit @ gimmedelicious


Y Manicotti hwn yw’r rysáit plesio’r dorf orau. Gwneir y pryd hawdd hwn gyda thiwbiau o basta wedi’u stwffio â selsig Eidalaidd blasus a thri math gwahanol o gaws, yna saws marinara ar ei ben, yna ei bobi i berffeithrwydd brown euraidd.

Mae eich Manicotti calonnog, cawslyd a blasus yn barod i syfrdanu pawb…

Mynnwch y rysáit @ dinneratthezoo


Dyma wledd go iawn! Y Gacen Ricotta Mafon Mafon hardd hon yw’r gacen fwyaf hynod o llaith a thyner i mi ei blasu erioed.

Gallwch weini’r gacen flasus hon ar gyfer brecwast, brecinio a phwdin, a byddwch yn barod ar gyfer adolygiadau gwych bob tro.

Mynnwch y rysáit @twopeasandtheirpod


Gwnewch argraff ar eich ffrindiau a’ch teulu gyda’r Gacen Gaws Ricotta Eidalaidd Hufenol hon, gyda saws aeron ffres ac aeron ffres.

Mae’r cydbwysedd perffaith rhwng blas a gwead y gacen gaws hon yn anhygoel. Mae’r rysáit hwn hefyd yn hawdd i’w baratoi.

Cael y Rysáit @ BakerbyNature


Bydd y Bruschetta Batida de Ricotta hwn yn dod yn draddodiad newydd yn eich cartref! Fe’i gwneir gyda chaws ricotta ffres, cyfoethog a hufennog iawn, ynghyd â thomato tangy a pherlysiau ffres.

. Mae’n flas anhygoel i’w weini i’ch teulu neu’ch ffrindiau.

Cael y Rysáit @ lemontreedwelling


Selsig Eidalaidd, cêl, a chaws ricotta yw’r cyfuniad gorau ac maent yn cyd-fynd yn hyfryd yn y rysáit quiche hwn.

Mae’r quiche di-cramen hwn yn berffaith ar gyfer brecinio neu ddod at ei gilydd gyda ffrindiau. Byddwch i gyd yn gaeth i’r quiche hawdd a blasus hwn yn sicr.

Mynnwch y rysáit @reciperunner


Rhowch ddimensiwn cwbl newydd i’ch salad arferol gyda’r rysáit Salad Haf Herb Ricotta hwn.

Mae’n llawn domatos heirloom, ciwcymbrau, a radis ffres, yna wedi’i sychu â vinaigrette balsamig a dollop o ricotta perlysiau sy’n mynd â’r salad hwn i lefel arall o flasusrwydd.

Cael y Rysáit @ jocooks


Mwynhewch y Rysáit Casserole Pelen Cig Caws Keto hwn gyda’ch anwyliaid. Mae’r pryd hynod flasus hwn yn bryd hufenog a blasus sy’n rhoi llawer o foddhad a llawn.

Mae’n fwyd dros ben gwych ar gyfer y diwrnod nesaf y bydd eich teulu yn bendant yn ei fwynhau.

Mynnwch y rysáit @ eatyourselfskinny


Os ydych chi eisiau rhywbeth hawdd a blasus, mae’r Herb Ricotta Zucchini Flatbread hwn yn bendant ar eich cyfer chi!

Mae’r bara fflat cyflym, tenau, cawslyd hwn yn llawn dop ffres a gallwch chi addasu’r topins hyn yn hawdd i weddu i’ch chwaeth.

Mynnwch y rysáit @ sallysbakingaddiction


Byddwch yn dod yn gefnogwr enfawr o’r Calzones hyn ar ôl rhoi cynnig ar y rysáit hynod syml a hawdd hwn!

Mae’r gramen aur ysgafn, chwyddedig wedi’i llenwi â chaws ricotta a mozzarella hynod flasus gyda’r cyfuniad perffaith o fadarch a sbigoglys, gan wneud y calzones yn hollol flasus.

Cael y Rysáit @ thecozyapron


Rhowch weddnewid cawslyd i’ch hoff zucchini gyda’r rysáit Ricotta Spinach Zucchini Cannelloni hwn!

Mae’r tybiau zucchini hynod flasus hyn yn cael eu llwytho â llenwad ricotta sbigoglys cyfoethog a hufenog sy’n cael ei bobi i berffeithrwydd cawslyd. Mor dda!

Cael y Rysáit @ caffidelites


Os yw’n well gennych pizza gwyn, beth am wneud y Pizza Gwyn Cyw Iâr Garlleg Rhost a Sbigoglys hwn? Mae’n gawslyd iawn ac yn defnyddio’r swm perffaith o arlleg.

Os ydych chi’n hoffi garlleg, byddwch yn bendant wrth eich bodd â’r rysáit pizza hwn. Beth ydych chi’n aros amdano? Ewch i wneud hynny!

Cael y Rysáit @ damnelicious


Mae’r Crepes Stuffed Maple Ricotta hyn yn hynod syml i’w gwneud gyda gwead blewog, cwiltiog. Maent yn llawn caws ricotta blasus a rhesins ac maent yn hollol flasus ac yn gaethiwus.

Rhowch gynnig ar y rysáit hwn a gwnewch eich brecinio yn arbennig.

Cael y Rysáit @ jocooks


Mae’r un hon yn hanfodol yn ystod y tymor eirin gwlanog. Mae’r Crostini Peach Mêl Ricotta blasus hwn gyda Bacon Creisionllyd yn flas anorchfygol ar gyfer eich parti neu gynulliad nesaf.

Mae’r cyfuniad o flasau a gweadau yn cyfuno’n wych. Felly WOW pawb yr haf yma.

Cael y Rysáit @ thesuburbansoapbox


Os ydych chi eisiau gwneud cacennau bach blasus, yna rhowch gynnig ar y cacennau cwpan Lemon Ricotta hyn!

Mae’r rysáit hwn ar gyfer myffins un bowlen llaith a ffansi yn sicr o fodloni’ch dant melys, ac mae hefyd yn rysáit hawdd sy’n dod at ei gilydd mewn dim o amser.

Cael y Rysáit @ BakerbyNature


Mae’r rysáit Sbigoglys a Ricotta Brunch Bake hwn yn wych, gyda chynhwysion blasus a digon ohono.

Mae’r pryd amlbwrpas hwn yn wych unrhyw adeg o’r dydd, o frecwast i swper a phopeth rhyngddynt! Byddwch chi i gyd yn caru’r pobi hwn.

Cael y Rysáit @ jocooks


Dyma hoff saig, sbageti a pheli cig pawb! Mae’r rysáit hwn ar gyfer peli cig twrci gyda thomatos heulsych a ricotta yn fersiwn ysgafnach ac iachach y byddwch chi’n ei garu.

Mae peli cig cartref a saws gwin gwyn basil tomato blasus yn mynd â’r pryd hwn i’r lefel nesaf. Gwnewch eich cinio nos wythnos yn flasus…

Mynnwch y rysáit @ halfbakedharvest


Byddai’n bleser pur brathu i’r Tost Tomato Ricotta Garlleg hwn! Fe’i gwneir gyda bara menyn surdoes trwchus gyda garlleg, caws hufen, tomato tangy, a basil balsamig ar ei ben.

Gallwch chi weini’r blas anhygoel hwn yn eich parti nesaf a’u gwylio’n diflannu o’r bwrdd mewn dim o amser.

Cael y Rysáit @ tatyanaseverydayfood


Mae Sbigoglys Ricotta Chicken yn bryd hollol deilwng o fwyty. Gwnewch eich penwythnos yn fwy arbennig a blasus mewn dim ond 30 munud.

Mae’r cyw iâr hwn yn llawn cynhwysion hufennog cyfoethog sy’n gwneud y pryd hwn yn bryd hynod flasus a boddhaol y bydd pawb yn ei garu.

Mynnwch y rysáit @ lemonsandzest


Bydd y Pastai Filo Tomato Ricotta hardd hwn yn ffefryn teuluol newydd!

Mae’r rysáit ffantastig hon yn hynod flasus, wedi’i gwneud â chrwst crensiog, flaky wedi’i lwytho â ricotta perlysiau hufennog a thomato heirloom ffres wedi’i sleisio.

Mynnwch y rysáit @girlversusdough


Mae’r Pasta Rigatoni Bakes Caws hwn mor hawdd a blasus ar yr un pryd.

Mae’n cael ei wneud gyda saws bolognese blasus, tri math gwahanol o gaws, a llawer o basil ffres a phersli, ac yna ei bobi i berffeithrwydd. Dyna ni, mae eich pasta cawslyd, blasus a swmpus yn barod i’w weini.

Cael y Rysáit @ tatyanaseverydayfood


Rydyn ni’n gorffen y rhestr hon gyda Hufen Iâ Ricotta Tarten Mafon blasus! Mae’r hufen iâ hwn yn hynod flasus gyda thunelli o flasau a gweadau y byddwch chi’n eu caru.

Mae’r rysáit hwn mor hawdd i’w wneud fel ei bod hi’n anodd credu mewn gwirionedd. Rhowch yr anrheg haf olaf hwn i’ch teulu.

Mynnwch y rysáit @ halfbakedharvest


Cymaint o wahanol ffyrdd o goginio gyda chaws ricotta! Pa un fyddwch chi’n rhoi cynnig arni gyntaf?

Arbedwch neu piniwch y casgliad hwn o ryseitiau gwych fel eich bod bob amser yn gwybod ble i ddod o hyd iddynt. A chofiwch danysgrifio i GypsyPlate, rydyn ni bob amser yn coginio ryseitiau hawdd newydd i chi!

Cynhwysion

 • 2.5 cwpan o basmati wedi’i goginio neu reis grawn hir

 • 10 owns sbigoglys wedi’i rewi, wedi’i ddadmer a’i ddraenio

 • 1 pupur glas gwyrdd canolig, wedi’i hadu a’i dorri

 • 4 shibwns, wedi’u torri

 • 2 ewin garlleg, briwgig neu friwgig mân

 • 1 cwpan caws ricotta

 • 2 gwpan o gaws Cheddar miniog, wedi’i dorri’n fân

 • 1 cwpan hufen sur

 • Halen i flasu

 • pupur i flasu

Cyfarwyddiadau

  1. Cynheswch y popty i 350 ° F. Rhowch fenyn mewn sosban 2 chwart neu sgilet haearn bwrw a’i roi o’r neilltu.
  2. Mewn powlen fawr, cyfunwch y reis, tua thair rhan o bedair o’r caws cheddar, ricotta, hufen sur, a garlleg. Sbeis gyda halen a phupur. Cymysgwch nes ei fod wedi’i gymysgu’n dda.
  3. Ychwanegu sbigoglys, pupur cloch a sgalions a chymysgu nes eu bod wedi cymysgu’n dda.
  4. Crafwch y gymysgedd yn y badell wedi’i pharatoi. Ysgeintiwch y caws Cheddar sy’n weddill yn gyfartal dros ei ben a’i bobi nes ei fod yn frown euraidd, tua 30 munud.
  5. Gorffwys 5 munud a gweini.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn?

Gadewch sylw ar y blog neu rhannwch lun ar Pinterest.

Peidiwch byth â cholli rysáit!

Ymunwch â rhestr bostio GypsyPlate a chael ryseitiau cinio hawdd eu dosbarthu yn syth i’ch mewnflwch. O fwyd cartref cysurus i brydau egsotig o bedwar ban byd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.