Y 32 Ryseitiau Pelen Cig Gorau

Mae peli cig yn rysáit Eidalaidd glasurol sydd wedi’i hailgymysgu a’i hailddyfeisio ym mhob ffordd dros y blynyddoedd, ac ym mhob gwlad fwy na thebyg. Mae fersiynau bach o faint coctel ar bigau dannedd, gooey gyda sawsiau Asiaidd. Mae peli maint jumbo wedi’u llenwi â mwy o ddaioni y tu mewn. Yna mae’r seigiau wedi’u gwneud â pheli cig ac nid am basta yn unig yr ydym yn siarad. Meddyliwch: cawl peli cig, pizza, caserolau, wyau wedi’u pobi, ac ie, caws wedi’i grilio â haen o brotein.

Mae yna reswm mae plant yn eu caru nhw, mae oedolion yn ei wneud hefyd, ac ar ôl i chi ddysgu sut i wneud peli cig cartref, mae’n siŵr y byddwch chi’n rhoi’r gorau i archebu peli cig i fynd. Wel, efallai ddim, ond mae’r rhain yn 32 uchaf ryseitiau peli cig gallai wneud i chi ei ystyried.

Cysylltiedig: 25 Ryseitiau Pelen Cig Crochan Sy’n Gwneud Eu Hunain

Y ryseitiau peli cig gorau

Edrychwch ar ein 31 o ryseitiau peli cig gorau, o dwrci, cyw iâr, a pheli cig eidion wedi’i falu i Swedeg ac Eidaleg. Rydym hefyd wedi cynnwys digon o opsiynau ar gyfer gwneud hoff bêl ddi-glwten pawb, yn y ffrïwr aer, y popty araf, a’r popty araf. Mae yna gawliau peli cig hawdd i ddewis ohonynt, yn amlwg llawer o sbageti a pheli cig, a thunelli o flasau a throellau newydd i roi cynnig arnynt, yn amrywio o Thai a Moroco i Corea.

Archwiliwch bob un o’r ryseitiau blasus hyn y tro nesaf y byddwch chi’n dyheu am basta pelen gig, ramen peli cig, neu beli cig gwydrog bach ar sgiwerau ar gyfer yr ap parti eithaf!

Cysylltiedig: 16 Ryseitiau Pelen Cig Wedi’u Rhewi Sy’n Blasu Fel y Maent Wedi’u Gwneud o Scratch

Pelenni cig Moroco gyda saws iogwrt perlysiau

Mae Kefta, peli cig sy’n boblogaidd yng Ngogledd Affrica a’r Dwyrain Canol, ynghyd â saws iogwrt a dail letys menyn yn ffordd hawdd o ddifyrru, meddai’r cogydd Andrew Zimmern. “Rwy’n meddwl bod bwyd parti DIY yn llawer o hwyl.”

cael y rysáit

Pelenni cig Asiaidd gyda dip chili a bricyll

Mae’r brathiadau blasus hyn gan y Cogydd Jon Ashton yn berffaith ar gyfer potlucks neu unrhyw ymgynnull. Gallwch chi ffurfio’r peli cig a gwneud y saws hyd at ddiwrnod ymlaen llaw. Pan fydd y gwesteion yn cyrraedd, pobwch y peli cig a chynhesu’r saws.

cael y rysáit

Pelenni Cig Traddodiadol Sbaenaidd

Ydych chi erioed wedi cael peli cig? Mae hwn yn ddysgl tapas Sbaeneg traddodiadol iawn lle mae’r peli cig fel arfer yn cael eu gweini 3-4 ar blât, wedi’u gorchuddio â saws tomato sbeislyd a’u gweini gyda digon o fara ar yr ochr i socian y cyfan.

cael y rysáit

Twmplenni Kung Pao

Gadewch i’r peli cig wedi’u rhewi wneud y gwaith codi trwm yn y pryd cyflym a chreadigol hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan Kung Pao, tro-ffrio wedi’i wneud â chyw iâr, cnau daear, pupurau poeth coch a saws melys.

cael y rysáit

Pelenni Cig Hawäi’r Popty Araf

Mae’r Peli Cig Hawäi Cogydd Araf hyn yn arbennig iawn oherwydd maen nhw mewn gwirionedd yn ddau am un. Maen nhw’n flasus iawn, rhowch ychydig o ddannedd wrth ymyl y popty araf a gadewch i’ch gwesteion fynd yn wyllt, neu gallant fod yn ginio syml yn ystod yr wythnos hefyd!

cael y rysáit

Casserole Un Plât gyda Pheli Cig Caws ac Orzo

Mae pleserau rysáit un pot yn anodd eu crynhoi. Wel, nid yw hynny’n hollol wir – mae’r geiriau “one pot caserol” yn gwneud y rhan fwyaf ohonom yn hapus iawn. Mae’r rysáit hwn yn troi peli cig wedi’u rhewi hynod gyfleus yn brif gwrs hufennog, ychydig yn gawslyd, ynghyd â’r llysiau wedi’u taflu i mewn.

cael y rysáit

Pelenni Cig wedi’u Stwffio Afocado

Efallai y byddech chi’n meddwl y byddai’n anodd llenwi’r peli cig ag afocado, ond y gyfrinach yw defnyddio swm bach iawn. Byddwch yn ofalus wrth blygu’r ymylon i selio’r bêl gig, oherwydd gall y llenwad ddiferu ychydig. I gael tro egsotig, ceisiwch ddefnyddio llwy fwrdd o groen lemwn wedi’i dorri’n fân yn lle croen y lemwn a’r sudd.

cael y rysáit

Ramen Sbeislyd gyda Twmplenni Porc ac Wyau

Mae Miso, past chili, saws soi, sinsir, a garlleg yn cyfoethogi cawl cyw iâr a brynwyd yn y siop am gic mewn powlen gysur o ramen. Paratowch y peli cig porc hyd at 3 diwrnod ymlaen llaw, eu hoeri a’u rhoi yn yr oergell. Gadewch iddyn nhw ddod i dymheredd ystafell cyn eu hychwanegu at eich bowlen o ramen.

cael y rysáit

peli cig o Sweden mewn pot clai

Mae’r rysáit popty araf hawdd hwn yn dechrau gyda pheli cig wedi’u rhewi, gan ei gwneud yn ffrind gorau newydd i gogydd prysur. Gyda saws syml wedi’i seilio ar gig eidion a nionod sydd wedyn yn cael ei wneud yn hufenog gydag ychydig o hufen sur, mae hefyd wedi’i haenu â blas! Gweinwch dros nwdls wy cynnes ac maen nhw’n gwneud pryd cyflawn.

cael y rysáit

Pelenni cig gyda Saws Tomato a Mintys

“Rydyn ni’n bwyta peli cig yn y ffordd Tysganaidd, dim pasta,” meddai’r gŵr a gwraig, y cogydd Gabriele Corcos o sêr Cooking Channel a’r actores Debi Mazar yn eu llyfr coginio, tuscan uwch. “Fe fyddwn ni’n tynnu plât ohonyn nhw, a chyn bo hir, fe fyddan nhw wedi mynd. Gall y mintys fod yn ychwanegiad syfrdanol, ond mae wir yn ychwanegu blas ffres.”

cael y rysáit

Cig Eidion Bulgogi Pelenni Cig

Mae’r rysáit hwn ar gyfer peli cig eidion bulgogi, o Corea bob dydd gan Kim Sunée a Seung Hee Lee, mae’n dro blasus ar saig gyfarwydd. Ffurfiwch beli cig a gweinwch gyda sawsiau ynghyd â dail letys neu reis wedi’i stemio.

cael y rysáit

Cawl Pel Cig Eidalaidd

Dyma’r pryd nos wythnos gorau i deimlo’n dda. Wedi’i lenwi â peli cig swmpus, orzo, moron wedi’u torri, a sbigoglys ffres, nid oes angen llawer o baratoi ar y cawl hwn ac mae’n barod mewn dim ond 30 munud.

cael y rysáit

Pelenni Cig Llugaeron Melys a Sbeislyd

Gallwch chi wneud y blas peli cig llugaeron sbeislyd a melys hwn hyd at ddau ddiwrnod ymlaen llaw a rhoi’r peli cig yn eu saws yn yr oergell. Ailgynheswch dros wres isel ar y stôf neu mewn popty araf. Mae’r cymysgedd peli cig hefyd yn gwneud llithryddion patty gwych.

cael y rysáit

Casserole Pelen Llygaid iasol

Mae’n hwyl gwneud ciniawau arbennig y bydd plant nid yn unig yn meddwl eu bod yn wych, ond yn eu bwyta hefyd. Mae’r caserol hawdd ei goginio hwn yn sicr o fod yn boblogaidd iawn gyda’r teulu cyfan. Wrth gwrs gallwch chi wneud hyn unrhyw adeg o’r flwyddyn, dim ond hepgor peli’r llygaid!

cael y rysáit

Leave a Comment

Your email address will not be published.