Y 39 Pwdin Picnic Gorau – Pwdinau Picnic Hawdd

Pan fyddwn yn meddwl am y bwyd picnic perffaith, mae pethau fel dipiau, brechdanau syml, a saladau yn dod i’r meddwl. Ond pan ddaw i bwdinau, mae’n mynd ychydig yn fwy cymhleth. Nid yw llawer o’n ffefrynnau y gorau i’w gweini tra’n eistedd ar flanced bicnic, heb sôn am sut y byddech chi hyd yn oed yn eu cludo yno yn y lle cyntaf. Edrychwch ar ein rhestr o 37 o Bwdinau Picnic am syniadau!

Rheol gyntaf y picnic yw cyfleustra. Nid ydych am lugio o amgylch plât gweini trwm (neu wahardd y nefoedd, cyllell cogydd), llawer llai o lestri fflat. Yn lle hynny, dewiswch fariau a brownis wedi’u torri ymlaen llaw, fel ein blondes cowboi, bariau granola cartref, neu fariau cacennau caws mafon. Yr ail reol yw gwydnwch. Mae’n rhaid i’r pwdinau hyn bara gyda chyn lleied o oergell â phosibl (er ein bod bob amser yn argymell peiriant oerach a bag o rew neu ddau) a gwrthsefyll cael eich gwthio ar y ffordd i’r ardal bicnic. Byddai bron yn amhosibl gweini cacen gaws rheolaidd mewn picnic (hyd yn oed gyda bwrdd), felly rydym wedi cynnwys nifer o bwdinau wedi’u hysbrydoli gan gacen gaws, fel ein Bariau Cacen Gaws Samoa neu Brownis Cacen Gaws Blackberry. Yr un peth â chacennau. Mae dod â chacen haen farugog enfawr i bicnic yn swnio fel trychineb yn aros i ddigwydd, felly dewch â chacennau bach yn lle! Neu cyfunwch y ddau, fel gyda’n Cacennau Caws Bach neu’n Cacennau Caws wedi’u Llenwi â Chacen Gaws.

Mae rhywbeth am fwyta allan bob amser yn gwneud i ni fod eisiau gorffen y pryd gyda s’mores, ond rydyn ni’n gwybod nad yw mynediad i bwll tân neu farbeciw bob amser yn hawdd. Gwriwch eich betiau a dewch â phwdin ar thema s’mores yn lle hynny. Rhowch gynnig ar ein s’mores cupcakes neu s’mores bars ar gyfer yr holl graham cracker, marshmallow, siocledi daioni gyda llai o lanast.

Os yw’n ddigon braf i fod y tu allan, mae’n debyg ei fod yn golygu bod yna gynnyrch anhygoel o hyd yn eu tymor. Rydyn ni wedi tynnu sylw at rai o’n hoff ffrwythau’r haf yn y pwdinau hyn, fel ein Tarten Cherry Puff, Cwcis Shortcake Mefus, neu Fariau Shortcake Lemon Blueberry. Os bydd popeth arall yn methu, ewch am salad ffrwythau syml – mae gan ein un ni dddresin mêl-sitrws mor dda, gall wrthsefyll unrhyw beth arall ar y rhestr hon.

Leave a Comment

Your email address will not be published.